IN DE DROGISTEBIJ SGHDLTH k THIEIE JOH. DE HEER, yfflOÜPHUIS ilIBIIAAN, tip MM C 21, Ito PU ROL s Heeren Hookers, i droge Sigaar f Het beste Adres voor MAMUFACTQREM is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg W. A. DE RIJCKE Jr. M LLER-ORGELS Als Uw Kinderen n „In den Hercules". G. M. FEU. ST. NICOLAAS, Boekh. FANOY, Bijbels en Kerkboeken 5675 PUROL JOZ. BLIEK v/h TAVENIER, Gereformeerde Mannen-Vereeniging Middelburg. EEN VERGADERING Spreker: Or. K. HUIZENGA van Middelburg. Manufacturen, Bedden, Dekenseti Ledikanten WOLLEN en SATINET DEKENS Kleedingmagazijn M. VAN LOO, WEDEROM ONTVANGEN Hoofdkantoor Oostzeedijk 324-32, ROTTERDAM. M. Middenstands-Administratie-Bureau. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. I Sanguinose uit Kruiden bereid. Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Bruin en Wit St. Nicolaas BIJBELS en KERKBOEKEN W. J. BOSDIJK, B Mijnhardt's ONtvaHgen A. GEENSEN, PIETER TON, betuigen wjj onzen harteljjken dank. Goed gereedschap is nooit te duur. Ook de Parker Vulpen van f 15 niet. VOLLE GARANTIE. L. DE JONGE, Gravenstraat 250. Chabloneerpatronen, Handwerkboeken, Strijkpatronen. Vanaf heden weer versch ver krijgbaar alle soorten in verschillende prijzen en de be kende TAAI-TAAI. W. J. DE SCHIPPER, Lange Burg B 16 - Middelburg. GROOTE KEUZE Leerboekjes voor de verschillende Catechisatiën. Heerlijke Fransche Odeur verkrijgbaar per maat. Anjelieren, Meiklokjes, Violen enz. H- VERHOOG, De beste kwaliteit Nieuwe STOKVISCH ongebeukt, 80 ct. per kilo. GEBR. VAN DORT, Pij loven H. VAN ORIEL, Langeviele, M'burg. Grof- en fijn Mandwerk, Rieten Meubelen enz. Driehoek-, Halve Maan-, Sleekachels en Geslagen Fornuizen. Reparaties spoedig en billijk. Op VRIJDAG 22 OCTOBER 1926 zal D.V. in de bovenzaal Sociëteit St. Joris, Balans van mannelijke belijdende leden der Gereformeerde Kerk Mid delburg worden gehouden, om te komen tot oprichting der vereeniging. Aanvang 8 uur namiddag. Zie circulaire. HET WORDT NU TIJD OM DE KACHELS, BAKKEN EN PLATEN TE LAKKEN Het Huis met de Roode Pilaren, schuin over de Nieuwstraat, in de Lange Delft te MIDDELBURG Krommeweele 107-109 Middelburg. Magazijnen van Een pracht collectie grootte vanaf 150 x 200 tot 190 x 230. Zoo juist ontvangen een mooie sorteering in BONKERS, FIETSJEKKERS en blauwe waterdichte Regen-Capes. Alles aan zeer billijke prijzen. Ook prima qualiteit SLAGERSJASSEN voorhanden. Korte Noordstraat b.h. Hofplein, Middelburg INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar de schitterende, van ouds als prima bekende thans in geheel nieuw ontworpen morderne kast, 15 Registers, doorloopende harp. Prijzen zeer billijk. Gemakkelijke betaling. Vraagt Prijscourant No. 102. inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. SANGUINOSE Kanfoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Izich bezeerd hebben g gebruik dan dadelijk 1 ip JOH. A. JULIANUS, RHHnHHHHHHHKai U In deze vochtige dagen H is een i E M maar alles. U vindt deze in E H hef Sigarenmagazijn van O Langeviele, Middelburg. itnwmuunnnam Boter- en Gekruid SPECULAAS F. A. DE JONGE. Laxeerta bietten voor het najaar het laatste nieuws in Parapluies, ook voor den boerenstand in de welbekende goede kwali teit bij Noordstraat, Middelburg. Eén doos Puruvasol Aan allen die van hun deelneming bljjk gaven by het overlijden van onzen lieven Man en Yader Namens de Familie, Wed. P. TONde Kam. Middelburg, 15 Oct. 1926. Naam inzetten gratis. In oude f 0,50. ZIE ETALAGE. Aanbevelend, ANTON HUNINKS fijne ROOKWORST f 1,00 per pond. GEBRADEN ROSBIEF, SAKSISCHE LEVERWORST, PRESKOP, KOOKWORST, HOOFDKAAS, MAGERE HAM, 26, 30, 40 ct per ons. Beleefd aanbevelend, MAGAZIJN „DE WEEFSTOEL", Langeviele, Middelburg. Aanbevelend, Langeviele, Middelburg. in luxe en gewone bindwijzen. bij I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg. Nos. telt onze pas verschenen Catalogus No. 9 en 10. ELK WAT WILS. Voor boekenliefhebbers op aanvrage gratis. Oude en nieuwe Chr. Boek- en Muziek handel NIJKERK. Segeerstraat Middelburg. verzacht en geneest men met Het aangewezen adres voor Autogeenische Lasch- en Snjjinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUfJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. BREESTRAAT O 157. Smederij en Kachelmakerij. Het bekende adres voor: Ook diverse andere soorten KACHELS en FORNUIZEN. JAN JAARSMA HAARDEN enz. 2de hands Kachels. Ook in ruil. Beleefd aanbevelend. wordt verkocht PRIMA KACHELLAK, merk „De twee Pijltjes", voor 40 en 50 cents per busje. Deze lak glanst mooi, barst niet en springt niet af. Goede Kwasten en Penseelen om de lak op te brengen, in ruime sorteering. Ook voorradig Vuurlak en Blackvarnash. Onze lak is met zuivere onversneden terpentijn gestookt en heeft dus geen petroleum- of teerlucht. MANCHESTER JASSEN, MANCHESTER BROEKEN, PILOW MOUWVESTEN, PILOW BROEKEN, BLAUW KEPER JASSEN, OVERALL'S, SLAGERSJASSEN, BAKKERSBUIZEN. Groote sorteering Regenjassen en -Mantels. Oliejassen, Oliebroeken enz. LANGE NOORDSTRAAT 125. Filialen: AMSTERDAM DEN HAAG GRONINGEN K. Nieuwendjjk 8. P. Krugerlaan 28. Nw. Ebbingestr. 121. TELEFOON 122. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prjjzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilei Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelen; die spoedig ver moeid zjjn lijden aan slepende maagcatarh en slechte spijsvertering die uitgeput zijn tengevolge van lichamelijke of geestelijke vermoeienis last hebben van slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, pijn in rug of lenden, is de het aangewezen middel. Sanguinose verrijkt heel spoedig het bloed, en geeft daardoor nieuwe kracht aan uitgeputte organengeeft een gezonden eetlustveroor zaakt eene algeheele levensopgewektheid. Prijs per flesch f 2.6 fl. f 11.12 fl. f 21. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM &_Co. Den Haag. Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f 4,90, REGENMANTELS vanaf f 7,9(3 OLIEJASSEN vanaf f 6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. End NAAST R. K. KERK. ■KrawMF^y/iiiiiiiiiiiiiiiii ct. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 20 cent per ons. Vele nieuwe merken SIGAREN ont vangen in verschillende prijzen en ver pakkingen. §|BSr~ ZIE ETALAGE. Sigarenmag. „Het Wapen van Zeeland", Korte Noordstraat, Beleeefd aanbev., W. F. DIERMANSE. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleen Markt C 2, Middelburg. Oud eu meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwiji|| H 12. 16, 20 cents per ons. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. zijn onmisbaar bij moei lijken stoelgang. Wer ken vlug, zonder kramp of pijn. Doos 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bjjbelbinderjj. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. KOOP VANDAAG WOND- en HUIDBALSEM. Morgen ziet U de resultaten. Firma F. II. J. DAMEN] Korte Noordstraat, Middelburg. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitscbe Stukkolen o: Anthraciet, tevens Geklopte Cokes ei Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobsi Vlissingscbestraat K 54, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4