PU ROL Het beste Adres voor MANUFACTUREN is dat ran L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek! Gravenstraat, Middelburg. licht „VITAMI N'\ Salon voor Schoren en Haarsnijden. mus AMERIKAAN, Lanp Matraat C 21, Ham DRUKWERK. Limonade-Essence's Stukgeloopen voeten Gerookte Paling, Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Limonade in verschillende smaken. Koekjes verpakt in luxe blikjes. Voorradig bij VROON, Banketbakker, L. Noordstr. M'burg. Tel. 246. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. 5 Ontbijtkoek Heerlijk Krentenbrood MIJNHARDT'S Heeren Rookers! Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 25 JULI 1926. Classe Middelburg Classe Z i er i kzee Classe Tholen Classe Goes Classe flxel Advertentlén. CITROENZUUR. BIJBELS en KERKBOEKEN JOH. A. JULIANUS, Eau de Cologne „FIDEUTAS" bij I. VERELST, ROLMOPS 10 cent per stuk. K00KSCH0L 50 cent per pond. Kaas- en Vischhandel Noordstraat C 33, Middelburg. Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. ZEER VOORDEELIGE AANBIEDING! M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Manchester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Koninklijke Pianoffabriek ANTOINE MES, Schoolboeken, Woordenboeken, Atlassen, en verdere Schoolbehoeften Zoutevisch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, F. A. DE JONGE. Hoofdpijntabletten werken terstond. In het Sigaren-Magazijn van LANGEVIELE, MIDDELBURG, vindt U in prijzen van 4 tot 50 cent per stuk. H VAN DRIEL, Langeviele. Bi EEN GOED ADRES BI VOOR ALLE SOORTEN Fa LITTOOIJ OLTHOFF, MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 37. Gasthniskerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 2 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Arnemuiden 9.30 en 2 uur Domburg 9.30 uur 2 uur Gapinge 9.30 en 2 uur ds. W. van Gelder ds. J. J. Bouwman te Urk. ds. R. Hamming ds. W. van Gelder te Tiel. ds. J. J. Bouwman ds. J. Runia ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 uur 2 uur Meliskerke 9 uur 2 uur Oostkapelle 9 en 2 uur Bed. H. Av. en Dankz. ds. J. Dijkstra Bed. H. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. ds. A. Koning ds. v. d. Marei ds. v. d. Marei ds. A. Koning ds. E. Douma Bed. H. Av. en Dankz. Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wuitli Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 7 uur ds. C. von Meijenfeldt Westkapelle 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 10 en 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 10.30 en 3 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Cand. Steenblok te Nieuwdorp. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol ds. F. Staal ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. J. H. Donner te Breda. Voorber. H. Av. Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 10.30, 3 en 7 uur ds. C. Veltenaar te 's Gravenhage. Rilland-Bath 10 en 3 uur ds. J. Maaskant te Echten. Tholen 9.30 en 2 uur Cand. Dondorp te Utrecht. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. Van Goor te Zuidhorn. Baarland 9.30 en 2.30 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur ds. A. Scheele Bed. H. Av. en Dankz. Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur ds. B. Meijer Heinkënszand 10 en 2.30 uur ds. C. W. Keur Ierseke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 en 3 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 10 en 3 uur Temenzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 en 2.30 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. S. Groeneveld Cand. J. C. Haartsen te Souburg. Ondertrouwd: J. C. HAARTSEN, Ber. pred. te Driesum e.a. en BERTHA M. H. DE JONGE. Huwelijksbevestiging Donderdag 29 Juli a.s., des n.m. half 3 uur in de Geref. Kerk te 's Gravemoer door Ds. II. G. de Jonge. Oost-Souburg, Getrouwd: F. SCHIPPERS en P. M. HAARTSEN. De Heer en Mevrouw SCHIPPERS- Haartsen betuigen hierdoor hun harte- ljjken dank, ook namens wederzjjdsche families, voor de zeer vele blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden. Souburg, 21 Juli 1926. Voor de vele en hartelijke blijken van deelneming ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefden en onvergetelijken Vader ABRAHAM FRANCKE Mz. betuig ik hiermede mijn innigen dank. M. P. FRANCKE. Grijpskerke, Juli 1926. Onzen harteljjken dank voor de vele blijken van deelneming ons betoond tij dens de ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde Moeder en Grootmoeder PIETERNELLA LEIJNSE, Wed. J. Dekker. Uit aller naam, J. HUIJSMAN. Koudekerke, 22 Juli 1926. Burger Juffrouw biedt zich met Sept. aan voor bij Dame of klein gezin, waar hulp voor het ruwe werk aanwezig is. Goede ge tuigen staan haar ten dienste. Brieven onder letter K, bureau van dit blad. in diverse smaken. Aanbeve^nd, Firma DAMEN, Korte Noordstraat Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. 's Gravemoer, 15 Juli 19-6. BEHANGERIJ - STOFFEERDERLT. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Laugeviele K 211 Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwiju. bijzonder verfrisschend en sterk, in flacons van f 0.70, f 1.30, f 2.— en f 2.50, Pottenmarkt K 192. HEEREN ROOKERS Aan de spits van fijne Sigaren staat ook het merk VALASQUES welke van 8—15 cent verkrijgbaar zijn in het Tabak- en Sigaren mag. van W. F. DIERMANSE, K. Noordstr., die zich beleefd aanbeveelt. WEDEROM ONTVANGEN 40 en 25 cent per ons. BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL, Seisstraat Q 1G, Middelburg. TELEFOON 122. Luster Colberts f 10.50, Linnen Heereneostuums f 9.25, Colbert Costumes f 9.50, Kinderpakjes f 2.45, Linnen Matrozenpakjes f 1.90, Linnen Matrozen blouses f 1.15, Fautasiebroeken f 1.95, Zijden Zelfbinders f 0.46. ZIE ETALAGE. LANGE NOORDSTRAAT 125. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse pr\jzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen voor de verschillende Onderwijsinrich tingen zjjn verkrijgbaar b\j J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heereukleeding naar maat. Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smeder\j, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLU JMERS, Middelburg, St. Janstraat 52. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Segeerstraat Middelburg. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. in verschillende soorten eu prijzen. Neemt proef met mijn Luxe Brood- en B a n k e t b a k k e r ij Balans E 108, Middelburg. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B \j b e 1 b i n d e r ij- Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Glazen Buisje 60ct. Bij Apoth.en Drogisten. Ontvangen ZIJDE-STROO voor het haken van Hoeden, in 16 verscltillende kleuren, voor f 1,10 per knot. Zie Etalage ELECTRISCHE DRUKKERIJ Bi MIDDELBURG BB

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4