Parol by Haidaitslag en Huidverwonding De Groote Wereldoorlog Vergeel nooit Heeren Bookers. ïsuonasb W, J. BOSDIJK, DRUKWERK. Het beste Adres voor ilHÜFACTOREM is dat van L E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. voor scneren en Haarsmi ij n hardts veriy. te I ES en „VITAMIN", NIEUWE ANGELUS ORGELS Ontbijtkoek HetSchouwvenster een net Bovenhuis. J. W. B0EIJEN6A ZONEN - UITGEVERS - SNEEK KLEEDINGMAGAZIJN J. HOOFTMAN Jr. Prachtig Blauwe Costumes ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. MOOPHOIS AIBB1KAAN. LwlrtM G 24, I'Éü. Groote sort. Koekjes. Fijne Boter- en Vruchtencake. Zaterdags Vleesch- en Ragoutbroodjes. VROOR, Banketbakker, L. Noordstr. M'burg. Tel. 246. Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Verstaat het wel Sanguinose A. GEENSEN, MIJNHARDT'S Hoofidpijntabletten BIJBELS en KERKBOEKEN A. GEENSEN, Fa LITTGOIJ OLTHQFF, Nieuwe Aardappelen zijn er. KAAS- EN VISCHHANDEL BOEKHANDEL FANOY, MIDDELBURG. _axeerta bietten Eau de Cologne „FIDELITAS" bij I. VERELST, Zoutevisch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, Buitengewone Aanbieding. F 225.- F 225 - JOH. DE HEER, Abonnementsprijs slechts f 1.25 per kwartaal. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE IVIES, VLASMARKT. modern dessin f 14,-. Jfjj Vilthoeden vanaf ff 2,50. Stroohoeden prima f 1,50. Petten met Rubber klep f 1,25. Draagt onze Boorden, Dassen, Overhemden enz. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Maochester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. Prachtvolle sorteering COLBERT COSTUMES „Radiostoffen" dat uw juiste adres voor PARAPLUIES en WANDELSTOK KEN is bij werken terstond. Glazen Buisje 60ct. Bij'Apoth.en Drogisten H VAN DRIEL, Langeviele. Heeft U al kennis gemaakt met Jacobs Baai, Varinas en Maryland a 20 cent per half ons? Zoo niet, probeer deze dan heden nog. Sigarenmagazijn Langeviele, Middelburg. JOH. A. JULIANUS, F. A. DE JONGE. FANTASIEGEBAK. MOCCAPUNTEN. Ontvangen nieuwe zendingen Parapluies in de welbekende goede kwaliteit bij Noordstraat, Middelburg. dl HU EEN GOED ADRES VOOR ALLE SOORTEN HU MIDDELBURG HH Indien U deze met Zouteviscb wil eten neemt dan eens proef met onze Zonder graat Met graat KIBBELING 50 cent per pond. 35 20 NOORDSTRAAT C 38. BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL Seisstraat Q 16, Middelburg. NIEUWE BOEKEN bij Prof. Noordtzjj. „Palestina" (235 prach tige foto's, in band) f 20, Prof. Hoekstra. „Homiletiek" f 12,75. Prof. v. Gelderen. „I Koningen" le deel f 3,50. Ds. G. Wisse. „De Droefheid naar God" f 1,50. Ds. K. Schilder. „Openb. Joh. en Sociale Leven" f 3,50. werken bij onreg el matigen f\u™\ARo. stoelgang zonder kramp of pijn. Per Doos 60 cent Bij Apoth en Drogisten bijzonder verfrisschend en sterk, in flacons van f 0.70, f 1.30, f 2.en f 2.50, Pottenmarkt K 1*92. Tabak- en Sigarenh. 't Wapen v. Zeeland, geeft vele nieuwe merken Sigaren ontv. w.o. R. J. Schimmelpenninck. Specialiteit in Sigarellos, benevens vele Tabak- en Sigarettensoorten. Beleefd aanbev., W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat Segeerstraat Middelburg. met 9 registers, koppelingen, 2 knie zwellen. Prachtige, moderne, eiken kast, hoog plm. 1.35 M. Het van ouds als prima bekende merk „ANGELUS" is waarborg voor hoogste kwaliteit. VOLLEDIGE GARANTIE. GEMAKKELIJKE BETALING. Oostzeedijk 324-32 ROTTERDAM. Filialen AMSTERDAM DEN HAAG K. Nieuwendpk 8. P. Krugerlaan 28 GRONINGEN, N. Ebbingerstr. 121. Autogeenische Lasch- en Snijinriehting. Smederij, Kachel- en "Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. in verschillende soorten en prijzen. de grootste, de actueelste, de goedkoopste chr. weekillustratie Abonneert U thans of vraagt GRATIS proefnummers aan bij {Niet te verwarren met Firma Bosch en Keuning). J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kirider-Confectie. Ruim gesorteerd Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. TE HUUR Adres Hoogstraat I 127. Het aantal aanvragen om boeken over den Grooten Wereldoorlog is op dit oogenblik zóó groot, dat we opnieuw een aanbod doen. Vooral het opkomend geslacht vraagt er om, en ook de ouderen willen de spannende oorlogsgebeurte nissen nog eens lezen. Acht Honderd bladz. druks met plm. 110 platen. Kortom 6 prachtboeken voor samen f 2,25. I. PAUL KöNIG. De Tocht van de „Deutschland". De wereldvermaarde tocht van een onderzeer naar Amerika. Een boek van moed, schranderheid en avonturen. Vooral boeien de hoofdstukken over het breken door de Engelsche linies, de Duikbooten-val, op-den-kop-staan in de Noordzee, storm op den Atlantischen Oceaan enz. Een der meest vermetele Oorlogsdaden. Met fraaie platen, 150 bladz. II. O STIEHL. Duitschlands Vijanden. De schrijver brengt u in de Duitsche gevangenkampen. Hij vertelt u van Tartaren en Armeniërs, Siberiërs en Polen, Zigeuners en Soedan-negers, Algerijnen en Arabieren, Franschen en Vlamingen. Heel de beschaafde en onbeschaafde wereld tegen Duitschland ten oorlog. Met 96 platen, alle karakteristieke koppen in de kampen genomen. Buitengewoon mooi. Van historische waarde 126 bladz. III. ARVID KNöPPEL. „Barbaren". Dit boek voert ons naar het Oostelijk front waar eenmaal Hindenburg de Russen sloeg. De schrijver toont in een spannend verhaal aan, dat niet de Duitschers, maar de Russen zich barbaren en verwoesters toonden. Aangrijpend zijn de hoofdstukkenEen stormaanval Adelaars De order van den Generaal Met een verkenningspatrouille Magere Heiu zwaait zijn zeis „Standhouden enz. enz. 112 bladz. VI MAX VALENTINER. 300.00 Ton tot zinken gebracht. Velen herin neren zich nog de Oorlogsreizen van de „U 38". De kranten stonden er destijds vol van. Hipr is de onverschrokken commandant zelf aan het woord. Welk een boeiend verhaalLees eens de hoofdstukken In gevecht met duikboot-valstrik- ken Strijd in de Zwarte Zee Wat wjj beleefden bij een damesbad Ons gevaarlijkste avontuur Jachtmaken bij hooge zee Man overboord In het net! enz. enz. Vol verrassende gebeurtenissen, 160 bladz. V. KAPT. SPIEGEL. Oorlogsdagboek van de „U 202". Een gevaarvolle tocht op de Noordzee 1230 April 1916. Het was bijna een wonder dat het schip weer veilig de haven bereikte. Eenige hoofdstukkenOp het Jachtterrein Gevaarlijke ontmoeting Het paardentransportschip Een nacht op den bodem der zee In het net Op leven en dood Storm, enz. enz. met fr. platen, 160 bladz. VI. W. STOLZMANN. De laatste acht van den Kruiser „Frauenlob". Verhaal van den Zeeslag bij Jutland. Van de Duitsche Vloot wordt o.a. de „Frauenlob" (2715 ton met 260 koppen) in den grond geboord. Slechts acht man redden het leven, hangende aan een vlot. Een Nederlaudsch schip pikt hen op. In ons land werden ze geïnterneerd. Dit alles is treffend verhaald. 102 bladz. 2 ES Prachtige Oorlogsverhalen, 800 bladz. met 110 platen voor den spotprijs van f 2.25. Het komt niet weer voor. Nog beperkte voorraad. Zendt postw. a f 2.25 of Girostorting op No. 31769. Er bij melden „voor 6 Oorlogs boeken". MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen eu houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen vervaardigd van Melton Stof met solide bewerking prijzen we thans a f 19,50. Fantasie Costumes vanaf f 10,-. Katoenen Zomer-Costumes NAAST R. K. KERK. LANGE NOORDSTRAAT 125. Directeur: S. CAL JOUW Pz. TELEFOON 122. in de nieuwste kleuren. Blauw Diagonaal en moderne Fantasiestoffen f 9.50, f 12.75, f 15. f 17.50, f 20.en hooger. HEERENKLEEDINGMAGAZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. Daar is g^en enkel middelverstaat het wel geen enkel mindel, dat U in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte, van lichame lijke en geestelijke uitputting beter en vlugger helpt dan de De SANGUINOSE ia zuiver plautaardig zij wordt door de deli- kaatste gestellen verdragen. Zjj wekt de eetlust op, maakt Uw slaap diep en verkwikkend schenkt U nieuwe veerkracht, levenslust, werk kracht. De SANGUINOSE kost per flacon van ruim 300 gram f2. 6 li. f 11.—, 12 fl. 21.—. Tweemaal per dag een eetlepel. B(j alle Apothekers en voorname Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c—4. VAN DAM Co, Den Ilaag. Noordstraat, Middelburg. OPGERICHT 1861. Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in pitriet rotting enz. Compleet Ameublement vanaf f 22,—. Opvouwbare Ligstoelen met prima jute bekleed vanaf f 4,75. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B ij b e 1 b i n d e r ij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen mi Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jaoobm. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'UUIJ, Burgt, Middelburg. Drogisterij Firma F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. LAKKEN, VERVEN, VERNISSEN en verdere Schildersbenoodigdheden. Beleefd aanbevelend. BEHANGERIJ - STO FFEE RDE RIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud eu meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn. Luxe B r o o d- en Banketbak ke r ij, Balans E 108, Middelburg. uit den Boeren- of Burgerstand. P. G. Brieven worden gaarne ingewacht onder letter L, bureau van dit blad. Ni ELECTRISCHE DRUKKERIJ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4