Het beste adres voor Manufacturen is dat van L. E, RIVIERE, Groote Markt, hoek Gravenstraat Middelburg, Zeodingsijag „Class's Goes" Pinkster-Maandag. DAMES! Parasols fjuju Mui», JongÉns Custuums ei Boekh,FANOY,BurgBI6 C.J. HONDIUS Wed.P. du Jongt) ta Goes Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland OP ZONDAG 23 en MAANDAG 24 MEI 1915. (PINKSTEREN) A. GEENSEN, IIhuMiirij«ZaaW; „WALCHEREN". Groote sorteering HEEREN MODE-ARTIKELEN. Maandag 24 Mei Ds. KELLER van Dordrecht, UITVOERING een BOVENWONING, APPELGELEI J. A. PIETERS. geboorte, huwelijk, 25 jarige Echt- vereeniging sterfgevallen een groote zending PETTEN. „DE VLIJT". - LINGE BORG. - J. W. TOEBES. DE DOCHTER VAN JERUZALEM. PINKSTERCOLLECTE. Classe Middelburg, Classe Zierikzee Class© Thole n. Class© Goes. Classe Axel. Bidstond 's morg. 10 uur in de Ger. Kerk. Namiddagverg. in een schoonen boomgaard aan den Kloetingschen weg achter„WELGELEGEN". Keur van sprekers. Muziekgezelschap „Hosanna". Aanvang half twee. Sluiting 5 uur. Zegt het voort Zoo juist ontvangen het laatste nieuws in Zwarte en Gekleurde in alle mogelijke modellen bij NOORDSTRAAT, MIDDELBURG, b/h Post- en Telegraafkantoor. Dames Dir. F. k BASSEN, Middelburg in de nieuwste modellen. „HE VLIJT". LANGE BUBO. Aanbevelend, J. W. TOEBES. f 2,-- f 1,05 De prijzen per bus a 1 tijdelijk verhoogd op f 0,55 per bus a V4 Ko. f 0,23 a VioKo. levert alle COURANTEN en TIJD SCHRIFTEN geregeld en direct bij uitgaaf. Plaatst ADVERTENTIËN in alle Couranten zonder eenige prijsver- hooging. Be pry* is slechts VIJF gulden per jaar. KAMPEN. J, H KOK. Kassier en Comm. in Effecten. VLASMARKT K146, MIDDELBURG Beste middel tegen Hoesten Vlasmarkt K 150. Mlddilbirg. Vraagt onze LIMONADES op schroef- en kogel- flesschen. LIMONADE SIROPEN in diverse soorten. MINERAALWATER op schroef-, kogelflesschen en syphons. WIJNEN en GEDISTILLEERD. en Nieuwste dessins. H?" Speciaal adres voor WERKGOEDEREN. MIDDELBURG G asthuiskerk 9Vs 2 uur ds. J. D. Wieleuga M. Geen dienst Hofpleinkerk 9Va en 6 uur ds. L. Bouma 2 uur Geen dienst M. 9Va uur ds. L. Bouma Noorderkerk 9Vs en 6 uur ds. J. B. Netelenbos M. 9Vs uur ds. J. B. Netelenbos VLISSINGEN. Noorderkerk 9Vs uur 2 uur M. 9l/s uur N. Midpelkerk 9Vs uur 5Vs uur Arnemuiden 9Vs en 2 uur M. 9Vs uur Domburg 9 en 2 uur M. 9 uur Gaping e 9Vs en 2 uur 6Vs uur M. Grijpskerke 9 en 2 uur M. 9 uur Koudekerke 9 en 2 uur M. 9 uur dr. A. A. van Schelven ds. D. Pol ds. G. F. Kerkhof ds. D. Pol dr. A. Avan Schelven dhr. A. Punt Lezen eener Leerr. ds. B. B. v. d. Hoorn ds. B. B. v. d. Hoorn Lezen eener Leerr. ds. C. J. de Krufiter Proefpred. Geen dienst ds. J. J. Koopmans ds. J. J. Koopmans ds. L. v. Loon ds. L. v. Loon St. Laurens 9% en 2 uur M. 9Vs uur Meliskerke 9 en 2 uur M. 9 uur Oostkapelle 9 en 2 uur M. 9 uur Serooskerke 9 uur 2 uur M. 9 uur Souburg 9 en 2 uur M. 9Vs uur Veere 9Vs, 2 en 6V2 uur M. Vrouwepolder 2 uur M, 9 uur Westkapelle 9 en 2 uur M. 9 uur ds. G. H. Toebes ds. G. H. Toebes ds. K. Veen ds. K Veen ds. C. J. de Kruijter ds. G. J. de Kruijter Lezen eener Leerr. ds. L. Bouma dr. A. A. v. Schelven ds. G. F. Kerkhof ds. D. Pol ds. A. Scheele Geen dienst ds. F. W. J. Wolf ds. F. W. J. Wolf ds. F. J. v. d. Ende ds. F. J. v. d. Ende Scharendijke 9Vs en 2 uur Wissekerke 9Va en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9Vs en 2 uur ds. A. D. C. Kok Lezen eener Leerr. ds. J. Sybesma ds. Z. Hoek Brouwershaven 9Vs en 2 uur Bruinisse 9Vs en 5 uur Colijnsplaat 9Vs en 5Vs uur 2 uur M. 9Vs uur Geersdijk 9Vs en 2 uur Haamstede 9Vs en 2 uur Kamperland 9, 2 en 6 uur Nieuwerkerk 9Vs, 2 en 6 uur Oosterland 9Vs 2 en 6 uur ds. B. Meijer ds. A. Taal ds. F. Staal Pz. Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. ds. R. Brouwer ds. P. J. Baa\j Lezen eener Leerr. ds. C. Staal Anna Jacoba Polder 9Vs en 2 uur ds.P.E.v.Schaik Bergen op Zoom 9Vs en 5Vs uur ds. A. H. v. d.Kooi Krabbendijke 9 en lVs uur ds. A. H. Nieboer Poortvliet 9Vs en 2 uur dhr. B. W. de Graaff Rilland-Bath 9 en lVs uur Lezen eener Leerr. Tholen 9Vs en 2 uur ds. A. P. Lanting Oud-Vosmeer 9Vs en 2 uur ds. J. A. de Bruijn Baarland 9 en lVs uur Lezen eener Leerr. Driewegen 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelingb 9Vs en 2 uur ds. B. A. Knoppers Borsele 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9Vs en 0 uur ds. R. J. v. d. Veen 2 uur Lezen eener Leerr. M. 10 uur ds. R. J. v. d. Veen Bidstond voor de Zending, 's Gravenpolder 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszanp 9V« en 2 uur ds. F. W. H. Bramer M. Geen dienst Ierseke 9Vs 2 en 5Vs uur Lezen eener Leerr. Wemeldinge9V2, 2 en 5Vs uur Cand. Goris van Zevenbergen. Geen dienst Kruiningen 9Vs en 2 uur ds. W. S. Pontier Nieuwdorp 9l/4 en 2 uur ds. G. Doekes Wolphaartsdijk 9 en 2 uur ds. G. de Jager Axel (Kerkdreef) 9 uur ds. J. H. Lammertsma 2 uur Prof. Dr. H. H. Kufiper M. 9 uur Prof. Dr. H. H. Kuijper Axel (Stationstraat) 9 uur Prof. Dr. H.H. Kuiper 2 uur ds. J. H. Lammertsma M. Geen dienst Hoek 9 en 2 uur ds. H. v. d. Wal Oostburg 9Vj en 2 uur ds. H. Z. de Mildt Voorber. H. Av. M. 9Vs uur ds. H. Z. de Mildt? Schoondijke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. M. 9 uur ds. H. Z. de Mildt? Voorber. H. Av. Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. F. v. Hulsteyn Zaamslag 9 en 2 uur ds. H. P. M. de Walle Aardenburg 9 en 6 uur Lezen eener Leerr. M. 9 uur Lezen eener Leerr. OP Hebt U mijn ONTBIJTKOEK al ge proefd, probeer die eens s. v p. Zacht- blijvend eD heerlijk van smaak. Per stuk 12 cent met bon. Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bij den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café „de Een dracht". hoopt op te treden voor de Afd. Middel burg van den GEREF. BOND in de zaal BOGARDSTRAAT, 's av. 7 uur. TOEGANG VRIJ. Het Bestuur. Als eerste boek voor JAARGANG 1915 is verschenen en werd aan de leden verzonden EEN VERHAAL UIT DEN TIJD VAN JUDAS DE MACCABEËR door JAMES M. LUDLOW. Ludlow is een Amerikaansch schrijver, die met zijn hoek over de bevrijdingsworsteling der Maccabeën een groot succes gehad heeft. Het is een bijzonder boeiend en spannend boek. De prijs waarvoor dit boek afzonderlijk wordt verkocht is f 1,50 ingenaaid, f 1,90 gebonden. Behalve dit boek ontvangen de leden dit jaar ook nóg ABRAHAM DE PELGRIM GODS door Isardi. (Schrijver van „Als door vuur") IN HEILIGE HOEDE. Een tiental overdenkingen door P. J. Smink. DE HELDENSTRIJD DER CAMISARDEN. Naar het Hcogduitsch van Prof. F. Bettkx. VAN DE BLOEDSTAD NAAR GOLGOTHA. Overdenkingen over het lijden van onzen Heere, door Ds. J. J. Westerbebk van Eerten. Wie thans lid wordt, ontvangt dit jaar dus vijf boeken, een waarde vertegenwoordigende van ongeveer zes gulden, terwijl boven dien nog uit den Catalogus der Vereeniging voor f5,gratis aan boeken mag uitgezocht worden. Men ontvangt alzoo voor een waarde van f 11,waarvoor men door lid te worden, slechts f5,behoeft te betalen. ÜW" Op aanvrage wordt het prospectus gratis toegezonden. van de Christelijke Muziekvereeniging „MIDDELBURGSCHE HARMONIE" op Maandag £4 Mei (2e Pinksterdag), des namiddags 2l/2 uur, in den TUIN SCHUTTERSHOF. Entree 10 cent. Kinderen ben. 12 jaar 5 cent. Ingang Vlasmarkt. Tegen 1 Juni op netten stand te huur van alle gemakken voorzien, voor klein gezin of alleenwonende dame. Te bevragen „In den Hercules", Lange Burg C 109, Middelburg. Belast zich met den Aan- en Verhoop- van Effecten. Verzilvert Coupons. Sluit Prolongation Neemt gelden in Deposito Incasseert Wissels. Bezorgt Assurantiën. -: is het voortdurend gebruik van ROGGE BLOEM des morgens vóór het ontbijt. Deze Roggebloem is en wordt onder zocht door het scheikundig bureau alhier en is volkomen zuiver betonden. Verkrijgbaar Magazijn „Groenen Draak", hoek Langeviele te Middelburg. Pakjes van 5 ons a 13 cent en bij de verdere Wederverkoopf>r9 van de conservefabriek de „Betuwe" per 5 ons 20 cent. ZOETE KEUKENSTROOP, per 5 ons 10 cent, van de Firma W. A. Scholte, Groningen. Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. Het Filiaal van ZADEN van de firma is gevestigd te Middelburg K. NOORDSTRAAT L 78, en dagelijks geopend van 7 tot 9 uur. plaatse men zijn familie-advertenties In dit blad. De ZEEUWSCHE KERKBODE telt in Zeeland DUIZENDEN lezers.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 4