i GROOTEIIOPRUIMING aantal Coupons In de Slagerij van R. POL Vleesch en Vleeschwaren IE rva FRUIT BRANDY BISSCKOP-WIJN Vanille Pudding Voor de Feestdagen M Aanbevelend C. J. PAUL Fa. T. MANSE-DAMAVE m M w m m m m m APOTHEKEN Voor de Oliebollen VAN DER HARST Vanaf heden in de Dames-Afdeeling DRUKKERIJ H. WEGELING #IHTJ;RP.RIJSVBAA& BENIEST'S GRAFKRANSEN A. BE NI EST Medicinale KOLAWIJN Een fijne flesch Port en Samos vanaf 98 cent per fiesch w w m Apotheek S. J. ENGERING, Hendrikstraat Apotheek A. J. v. OCKENBURG, Walstraat Apotheek A. J. v. OCKENBURG, Walstraat Apotheek S. i. ENGERING, Hendrikstraat De fijnste Rollade 60 ct. p. pond Vette Rollade vanaf 40 ct. p. pond Bloem, Bakbloem, Krenten, Rozijnen en Sucaden, Boter, Raap- en Sla-olie, Reuzel- en Plantenvet Nectar Essences Aroma Essences Oenevers Frères DENEVERS FRÈRES ENGELSCHE Denevers Frères WEGELING's NIEUWSBLVD VAN 24 DEC. 1926 14 ot. per ons 16 ct. per ons 20 ct. per ons 25 ct. per half pond 16 ct. per ons 18 ot. per ons 18 ct. per ons =^il||ll|gi|||ti^l|||i^l||l^l||l^l||l^l|[l^l||l'giHI^I|l'^l||'^l||i^l||I^HIl^llll^ll|l^ll|l^l||l^l||l^l|l^l||l^l||i^lHI^H)l^lHI^I||l^'ll>''2'illl^'l|H^!'lll|l^i= GESUIKERDE KERSTKRANSJES AMANDEL KERSTKRANSJES SCHUIM KERSTKRANSJES ALLERHANDE 12 ct. per ons BITTERKOEKJES WELLINGTONS en HOEFJES ZOUT GEBAK (Diverse soorten) PRACHTIG OPGEMAAKTE KERSTKRANSEN 20 ct. p. ons WEIHNACHTSTOLLEN IN VERSCHILLENDE PRIJZEN Een prachtcollectie Kerstboom versieringen vanaf 5 ct. p. stuk ST. JACOBSTRAAt 5 - VLISSINGEN g^l|||||im|||i^||||^||||i^l|||^||||^||||ig||||m||||^||||mit|i^||||^||||^||||.^||||^||||^||||t^||||^||||^|||p^|||m||||i^||||^||||^||||^,|CT||f2!||||^!||n!M,||[||,||,,L ff] rf [f M W Alle voorradige WINTERGOEDEREN worden tegen spot prijzen opgeruimd. Reuzen Koopjes in Jaeger en Wollen Goederen. In de etalage Wagenaarstraat etaleeren wij een groot SLUITINGS-REGELING KERSTDAGEN Ie Kerstdag geopend van 0,30 uur v.m. tot 3 uur n.m. 2e Kerstdag geopend yan 9.30 uur v.m. tot 3 uur n.m. Apotheek Wed. van Ockenburg Badhuisstraat Vlissingen beide dagen GESLOTEN. ST. JACOBSTRAAT 9 VLISSINGEN vindt U een uitgebreide collectie Versch Rund vleesch Gekoeld Rund vleesch Varkens vleesch JNF Verder kwaliteit en prijzen bekend Zie Etalage Beleefd aanbevelend Zie Etalage WG~ Alles 1ste kwaliteit "SI Groenmarkt - Middelburg voor Pyama's. Verder Theedoeken, Handdoeken Enz. Enz. MT WOLLEN VESTEN 9C Goederen van de Opruiming worden NIET op zicht ge geven, NIET geruild en uitsluitend a CONTANT verkocht. lA^'||ii'^|||i^iiii^|ii'^iiii^iiii^|ii'gin'^iii'g|i|'^i|iig'iii^iii|g||||g||||g|iii^i||ig|iii^'ii|^|iii^|iii^|iii£iiii^iii'^'iii^;nii^;iii'^;iiii^;iiii2iiii''!ii voor H. H. Kruideniers, Slagers, Enz. Enz. Prima votdicht per 1 K.O. f 0.50 Percament Cigaret r"»i "M" i" i I j I U' RODENT lokt Ratten en Muizen 40 cent 25 cent Lepelstraat Vlissingen Om acht uur zeijik tegen mijn vrouw„laten we een zeiltochtje gaan doen. Om kwart over achten voeren we weg. Op zee sloeg de boot om, en we zouden allebei verdronken zijn, als er niet juist een dolfijn was komen aanzwemmen, die ons op zijn rug nam en veilig aan land brachtEhwaarom kijk je zoo ongeloovig? Heb je nooit van een dolfijnjgehoord, die..." „Och jawel, maar dat van je vrouw, zie je, die om kwart over achten klaar was De Oertijd fzooala de romanlezers rich'dien voorstellen. Per liter slechts f 2.20 METALEN Fa. A. 1. WITTE ZOMEN Drinkt met deze koude dagen onze prima gemaakt van zuivere Bor deauxwijn. Per flesch 90 ct. Wijnhandelaren MIDDELBURG ZeergeneeskrachtlgewIJn Per flesch f 1.75 Sudii3iHii WALSTRAAT 64 66|VLISSINGEN LfJ PAKPAPIEREN per 10 K.Q. f4.50 per 1 K.G. f 0.45 per 10 K.O. f 4. per 1 boek f 0.15 per 20 boek f 1.85 Grootere partijen speciale prijzen. NOORDSTRAAT AA VLISSINGEN HAAST'IU I - VOORRAAD BEPERKT M M Grijs Pakpapier naar hun verderf. Het werkt betooverend en fataal en maakt absoluut een eind aan de rattenplaag. Het secuurste en goed koopste verdelgingsmiddel. Koop nog heden een doosje. Doosjes van 50 ct. en fl.~ Imp.: Fa. B. MEINDERSMA. D.n Haag Fabr.! TH. HARLEY, Apoth.. Pertn Sprookjes Fransch product Merk gedeponeerd Ter vervanging van Inmaak- Brandewijn. Geschikt voor het zelf maken Yan Boerenjongens Met recepten voor gebruiksaan wijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Likeurstokers Middelburg STEEMENREER Tal. 114 VLISSINGEH pracht kwaliteit A 6 ets per pak in 5 verschillende smaken DROGIST VLISSINOEN geïmporteerd uit Frankrijk Aanbevolen door H.H. Doctoran voor Zieken en Heratellenden. Speciaal geschikt voor Zenuw ziekten en Hartkwalen. Vervangt alle beste medicijnen Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8