Eet MEER HOLLAND*. ZWITSERSCHE cHoce®atPtï Voor do a.s. Feestdagen pïiïi- LAKER01 eikszn daf- vóórhefeten mmmii <7> J: de (jruyter Zoon Verstuikingen Kloosterbalsem Verkoopdepöt L. Delft 90-91 M'burg Pandbrieven a 100 De strootjes voor Uw voeten Café-Rest.-Billard „De Monopole" Amstel Bieren -«mr Prima Keuken per Liter f 3.80 f 3.90 f 4.50 Jenever Brandewijn Cognac p. flesch Roode en Witte f 4.00 en Port vanaf 80 ct. en Samos vanaf 85 ct. per flesch Likeuren per flesch f 3.20 Siroop v. Punch p. fl. f 3.20 en f4.00 Advocaat per flesch f 2.25 en f 2.50 Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee AAN PANDBRIEVEN 16 Millioen Gulden Te Vlissingen bij de heeren P. J. Siegers Zoon Kunt U 't onthouden LOCARIBITS VH®R«OTMD N. V. Mij. Sanitas VEL0 WASCHMACHINE EXTRA VERLAAGD GRAAFEILAND WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 24 DEC. 1926 Pottenmarkt 410 - Middelburg Aanbevelend, C. J. MERK Voorhanden prima kwaliteit Aanbevelend, Walstraat, Vlissingen In omloop voor ruim Verkrijgbaar ■teqerv. dei\ hoest voor de keel ÓOcts per blikje De Gruyter's Melange, met garantie van 15 °/o Roomboter en met volle melk gekarnd, garandeert U Rooms boterkwaliteit, doch in prijs veel voordeeliger. De Gruyter's Melange 80 ets. per pond. Beter dan alle andere zijn tevens: De Gruyter's Plantenboter 60 ets. per pond De Gruyter's Fijn 70 a Extra 55 Prima 50. Bovendien 10°/o extra korting. een doos Napolitains twee Reepen der allerfijnste Chocolade Voor de Kerstdagen een fijne tr&ct&tie AJP's Kerstpudding moeten dadelijk ver zorgd worden. Wrijf de verstuikte deelen opwaarts met Akker's Kloosterbalsem en zwachtel »e. Doe dit 's morgens en 's avonds opnieuw. Akker's Kloosterbalsem maakt Uw spieren wederlenig en is een heerlijk wrijfmiddel bij spit, stramheid in de ledematen, stijven nek, spier pijn, ischias, rheumatiek, jicht, lendepijn. AKKER's ook onovertroffen bij brand- en snijwonden zweren, aambeien, winterhanden en voeten Speciaal in Gummiwa ren, Spuiten van glas en gummi, speciale Pa tentgeneesmiddelen Kawasan tegen moei lijke en troebele urine- loozing. Urlepillen^ge- nezen bedwateren radicaal Buikbanden, Breukbanden en Elastieke Kousen in de beste kwaliteit aan zeer lage prijzen. EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN AUTO VERHUURTARIEF Met Drukwerk-Ordert te lang gewacht Heeft menigeen ln 't verderf gebracht worden met OUDS - eiken dag voor het eten - weggevaagd. Als er iets aan uw eetlust hapert, ondermijnt dat uw heele gesteL OUDS kweekt 'n regelmatig weer- keerende etenstrek en als ge met vandaag te beginnen ook OUDS eiken dag voor 't eten - neemt, kunt ge al spoedig de heilzame werking zelf ondervinden. En OUDS zoo lekker 1 Literfl. t 2.30 - Liter fl. 1.20 ll4 Liter(lesch f 0.65 OUDS 99 99 li/ o/ Pa o o/ is de naam van de echte, vettig gedeponeerde OROENE KRUIS HOESTBONBONS Overal verkrijgbaar Eenig Fabrikante LONDON CARAMEL - WORKS Breda Beter dan eenig ander middel Pri/t f 0.95 - f 1.40 {2.25 Bl) alle Apotheken en Droglilen. Alleen echt met nationale» band. Verkrijgbaar bijTe Vlissingen A. Beniest; Te Middelburg: P. van Sluijs Co.Te O.-Souburg C. fv. d. PeijlTe O. W.- Souburg i L. P. Olijslager. De Gruyter's Chocoladefabriek presenteert U tot Vrijdag 24 December bij elk pond k 80 70 60 ets. en bij elk pond k 55 - 50 ets. mi? //smw. Puddingfabriek A. J. POLAK, Groningen Overal verkrijgbaar in porceleinen potten van 20 Gr. ft 10.60. van 50 Gr. fl.van 100 Gr. f 1.75 HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijkst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Te Vlissingen St. Jacobstraat 1 Verreweg de beste en voordeeligste êk Contant en op Termijn VOOR DIN WINTER VRAAG PRIJS Tel. 483 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4