VLEESCHHOUWERIJ GROENEWOUD 55 VLISSINGEN Tafel-, Vieesch- en Broodmessen a.s. MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG „DE ZON", Walstraat, VLISSINGEN J. J. VAN DEN BERGEN Dik vet Spek Koloniale-, Vet- en Vleeschwaren LAKEROL Een „lekkere" Boterham BAKKERIJ C.J. PAUL STUKJEVLEESCH N v.h. Fa. J. HAKKER EEN GOED GLAS WIJN F. MALJERS ZOON C. BERLAGE heeft geopend. 7 pCt. 7 pCt. KORTING 7 pCt. 7 pCt. KORTING „SOLINGER STAALWARENHUIS" in Vlissings Goedkoopst Manufacturen Magazijn Reuzen partijen Lappen Batik, Brabantsche Ruiten voor Schorten, Landhuisstof, Wit Flanel, Sportflanel, Bedden tijk, Flanellen Ruiten voor Kinderjurken en Vitrage worden tegen bespottelijk lage prijzen aangeboden GRAFKRANSEN •ODENT" Denk er wel aan Uw Vieesch voor de a.s. Kerstdagen te bestellen in de "W® Rollades 60 cent per 5 ons. Stukjes Rundvleesch vanaf 60 cent per 5 ons. AANBEVELEND A. P. HUIJBRECHTS HARMS voorheen BOS MEUBELHANDEL A. KERK HOVE. Slagerij DE VISSER EXTRA VERLAAGD GRAAFEILAND Prima Runderrollade f 1.20 per K.G. CARLO, SAMOS of Roode en Witte MONACO PORT of ALVANO WIJN. WEGELINC's NIEUWSBLAD VAN 17 DEC. 1926 Alles wordt zonder prijsverhooglng thuisbezorgd. LAAT voor de a.s. Feestdagen uw VAKKUNDIG SLIJPEN en POLIJSTEN i. het HENDRIKSTRAAT 44 bij 't Postkant. VLISSINGEN WIJNHANDEL ENZ. Spulstraat 6 Tel. 92 Vllssingen Vanaf heden bij aankoop van Wijn reclame-artikeltjes cadeau t. w. Bij een flesch een aardigheid. Bij drie flesschen een verrassing. Bij zes flesschen iets fijns. i -r 1 t - 1 V 1 i j - iM t t r\ Koopt uw VERF,|G LAS en KWAS TEN [of vraagt prijsopgave bij GROENEWOUD No.11-24 SCHUITVLOTSTRAAT 4 WINKEL PLEIN VIERWINDEN 35 VLISSINGEN TELEFOON|No.302 45 cent per pond. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Middelburg en Omstreken bekend, dat hij een zaak in hi •nz. enz. Hoogachtend B. BAKKER Aan hetzelfde adres een GROOTE KELDER TE HUUR HEERENBAAI AUTO - VERHUURTARIEF METALEN Fa. A.J. WITTE ZONEN ■tcqcrv dcrv hoest voor de keel DOcta per blikje Geen RAT of MUIS krijgt men alleen van brood der ST. JACOBSTRAAT 6 VLISSINGEN Naast prima kwaliteit krijgt men ook het HOOGSTE DIVIDEND! Wie voor de a.s. Feestdagen een prima wil hebben, gelieve dit te bestellen bi] KLEINE MARKT VLISSINGEN smaakt wel met de a.s. Feestdagen MAAR LET OP WAT U KOOPT I Beter 1 glas GOEDE WIJN, dan 3 glazen mindere soort. Vraagt daarom uwen winkelier Al deze soorten kosten f 1,-- per flesch Incl. flesch en U hebt dan het NEUSJE VAN DEN ZALM. Uitsluitend voor H.H. Winkeliers Is ze te krijgen aan fabrieksprijzen bij i Vllsslngschestraat 66 MIDDELBURG. Een abonnement op dit blad kost slechts 40 cent per 3 maanden Franco per post 55 cent r^' 1 ■rt i Coupondaéen Vlissingsche straat MIDDELBURG M A G A Z IJ N van nieuwe en soliede ge bruikte Meubelen. Inkoopen en Inruilen. Vakkundig adres voor alle reparaties, bij Cooije Buskenstraat Vlissingen Zloh In Iedere gunet aanbevelend en door een nette bediening het vertrouwen waardig te maken. MAGAZIJN „DE DRY DUVEN" SEISSTRAAT Q 1 - MIDDELBURG ECHTfc FRIESCHE HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billljkst adres voor greote brikken om Walcheren en Zuld=Beveland te bezoeken, N,B, De tarieven van het rijden «IJti heden verlaagd. VOOR DEN WINTER VRAAG PRIJS T«l. 483 Middelburg STEENENBEER Tel. 114 VLISSINGEN Werkt betooverend en fataal. kan eraan ontkomen. /t Dooi 50 et. tn fl.. Bij .Mc drogl.ten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8