UITROEPERS een Winkelhuis I I I I I I i i I I I Vleeschhouwerij Wagenaarstraat „DE FAAM" Souburg W\ m m m m w m m J. KOPMELS BIGO-GERST DIVERSEN VENDUHUIS i v prima Vet Vaarzenvleesch Ruime sorteering TAFELZEILEN en KASTRANDEN geschikt v. groentezaak J Ie kwal. Vaarzenvleesch SOUBURGSCH KINDER-ZANGKOOR UITVOERING WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 17 DECEMBER 1926 Een Balans met 3 st. 25 kilo gewichten HUISHOUDSTER Prima Gedragen WINTERJAS [Te koop aangebodenJj Te koop gevraagd: Te huuraangeboden: Biedt zich aan Gevraagd MARKTBERICHTEN Middelburg, 16-12-'26. Boterf 0.90 Particuliere prijs. 1.00 Eieren 9.00 Particuliere prijs 10.00 Poelje Eieren 7.00 Particuliere prijs. 8.00 Eenden Eieren 9.00 Particuliere prijs 10.00 Ter gelegenheid van het I.Jarig Bestaan (tevens Kerstfeestviering der Kinderen) Kt op Donderdag 23 en Vrijdag 24 December a.s. M in de Concertzaal van Café nDe Zwaan11 JANTJE IN MODDERSTAD re re 35 cent per persoon m na aflöop: gezellig samenzijn voor de feestdagen ruim voorzien van Rollade f 1.30 per Kilo Stukjes ff 1,30 Aanbevelend Deze vierrijige Gerst door stammenselectie verkregen heeft ongekende hooge opbrengst in graan en stroo. Is als erkend ras geregistreerd door het Instituut van Plantenveredeling te Wa- geningen. Zaaigraan wordt voor het eerst in ge plombeerde zakken verkrijgbaar gesteld door den kweeker J. DOMMISSE te Biggekerke. Raadpleeg Uwen Rijkslandbouwconsulent en neemt proef. 14 regels 50 ct. leder regel meer 10 cent TE KOOP Te bevragen aan de bureaux Wegelings Nieuwsblad Ontvangen J PRIMA ZUURKOOL, SNIJBOONEN EN ASPERGEBOONEN 1 MIDAVAINE, Veere Te Koop: MOOIE FOKHANEN (Witte Wyan- I dotti) prijs f 4 f 5 Lange Noordstr. L 180, M'burg TE KOOP: I Te bevragen „De Lange Jan" Lange Delft B 144, M'burg Met de Feestdagen: Ie soort Zure- en Zoete Appels aan concurreerende prijzen. BOD BIJL, St. Janstr., B Middelbnrg 1MET DE KERSTDAGEN ruim voorzien van Aanbevel., A. C. BROUWER Serooskerke MET DE KERSTDAGEN ruim voorzien van 1ste kwaliteit Rund- en Var- kensvleesch. Adriaanse, Kr. Weele, Middelburg Voor de feestdagenblank eigen gesmolten Reuzel f 1 per kilo, per 5 ons 55 cent, dik vet Spek 90 ct. per kilo. Eigengeslachte Ham 22, 25 en 30 ct. p. ons. F. F. J00SSE Eigenhaardstraat, Middelburg Net gepensionn. persoon van Chr. beginselen (twee kinderen 1 en 4 j.) vraagt 40 45 j., Geref. Godsd. Brieven onder letter H aan Boekh. v. d. PelJI, Souburg Alle Melkleveranoiers, buiten om de Coöperatie worden uitgenoodigd ter ver gadering, te houden op Maan dag 20 Dec. nm. 2 uur te Ritthem, Dinsdag 21 Dec. nm. te Serooskerke, Woensdag 221 Dec. nm. 2 uur te Koudekerke bij Polderman, Donderdag 23 Dec. nm. 1 uur voor Middel burg en omgeving op „DenK Eendracht", boven. Spoed 1 Spoed I 10.000 pakken Reiniging»- waschpoeder Oelijk aan Vim Even goed als Vim 5 pakken voor 25 cent Per 100 zeer goedkoop Koestraat 293, Middelburg en 't Zand D 111 H.H. Landbouwers! Vele Boomgaarden op Wal cheren wachten er op. Direotte leveren Geblusoh- te Kalk, wordt In zakken thuis geleverd. Aanhetzelfde adres Twee Loopvarkens te koop. Aanbevelend, F. GELDOF, Ijzerhandel Serooskerke (W.) DENKT ER OM voor f 5.is beter dan een nieuwe van f 45 in den winkel Voormalige Bank v. Leening, Wagenaarstr. 11, Vlissingen Net meisje zag zich gaarne geplaatst in een NETTEN DIENST tegen 1 Januari. Brieven bureau no. 1291 bur. Wegeling's Nieuwsblad. TE KOOP Eenige staande Salonpathé foons, prachtkasten, spotprij zen. Tevens een partij Platen nieuwste nummers. Zeer ge schikt voor handelaars. Oravenstraat 314 Middelburg. Het beste adres voor het vil len van hazen en konijnen is bij J. SIMPELAAR, Werfstr. 150 bij de Loskade M'burg. 6 duivinnen, doffers, wegens vertrek tevens beste vliegvogels P. Neve Gravenstraat Middelburg Manskanaries Glacisstraat 70 Vlissingen Grijze Winterjas Walstraat 97 Vlissingen Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen lobse Biggekerke Bouwgrond aan Zee, E 126 Domburg Vroege zetaardappelen W. Wielemaker, Koudekerke Een spekstandaard N. Vliss. weg C 223 Souburg Varkenshok J. Maas, E 16 Domburg Een nieuwe Harmonika Boschzicht Ritthem Petroleumkacheltje Verk. Quakkelaarstr. 181 Vliss. Dik vet spek 90 cent Kilo A. Willemsen Brigdamme Jonge hanen Barentsen, No. 91 Ritthem Mooie bravos zetpoters D. Bassie Noordweg Middelburg Geslagen keukenfornuisje Nieuwstraat H 34 Middelburg Poeljes A. Buijs Schroeweg V 36 Middelburg Poters L. Verhage Pz. Koudekerke Blanke Zuurkool N. Bosschaart Koudekerke Slachtkonijnen j. de Moorstraat 27 Vlissingen Driewielskar en koksploeg L. Brasser Pz. Koudekerke 50 bos witteboonstroo Mesie Poppendamme Gitten kralen met slot, krullen en strikken Gravenstraat I 275 Middelburg Prima Seijfert mannen Verk. Quakkelaarstr. 38 VHss. Eikenhout boogkabinet B. de Groot No. 68 Ritthem Mangel Lange GeereK 317M'burg Kapstoelwagentje Zusterstraat I 203 Middelburg fongeheeren Rijwiel Pottenmarkt K 172 Middelburg Een Heerenrijwiel met versnel- HngSnaaf, Keukenfornuis (gas), Openhaard (Franklin middelm.) A. B. Hildernisse, Oost Souburg Een waschmachine St. Janstraat H 187 Middelburg Plattebuiskachel, kookfornuis 35 Lit. J. Marijs N. en St. Joosland Kerstboomen en hulst Klein, Seissingel R 238 M'burg 3ramafoon 74 nummers houten toorn Couburg A 196 Koudek. 3erstestroo half varken de Witte Pz., B 84 Koudek. <oppel tortelduiven met kooi irve Bok 67 Vlissingen Canaries f 6 per stuk 3rocuslaan 16 Vlissingen rijtuiglantaarns en een drieling ;areel L. Verhage Ritthemsche traat Souburg Frambozen planten Kasteleijn A 66 Souburg Kerstboomen en versiering Kanaalstr. B 159 Souburg vette vaarzen W. Kluijfhout Jz., dishoek Koudekerke 2 Konijnen Willemse Souburg Wieg AagjeDekenstr.87ben. Vliss. (amerkachel en klein keuken- cacheltje Scheldestr.50bov.VUss. Zes gaatjesstoelen met ovale afel Verk. Quakkelaarstr.24Vliss. •"ïikkelen plattebuiskachel 3ouwen Ewcudstraat 40 VHss. Een Winterrok Braamstraat 105 Souburg Huizen en bouwgrond Ritth.str. 138 Souburg Inmaakpotten en beenkappen Oude VHss. weg B 265 Souburg Bamboeboonenstaken L. loziasse Serooskerke iongensjas leeftijd 10 jaaf 3ureaux Wegeling's Nieuwsblad '3 gebruikte gramafoonplaten f 7.50, geslachte konijnen Primulalaan 24 Vlissingen Blauwkoprapen 1 cent per K.G. Js. Brasser Koudek.weg B 172 Blauwe zetaardappels M. Louwerse Serooskerke 10 Kilo mooie witte boonen Dorpstraat 15 Ritthem Bental-Mangelmolenschijven L. Louwerse, Grijpskerke Gramafoon met 30 platen f 17.50 Kanaalstraat 132 Vlissingen Een werkpaard H. Brasser, Ritthem. Sen voordeur Clijverstr. 15 Vliss Friesch blauwe zetaardappelen D. Copsoolte Grijpskerke Een vaarsje oud 3 maanden en loopvarkens. A, Maijaars, Aagtekerke Vette konijnen Schroeweg 39 Middelburg Stalkruiwagen M. Verhage Zoutelande 4 a 500 bossen Paardenboonstroo j. Sinke Vrachtrijder Serooskerke 2500 kilo wijnpeëen J. Koppejan, Meliskerke 100 KG. tarwestroo K. Wielemaker Koudekerke Winter Bergamotten en Bakkruit H. Groenenberg. Breeweg, Koud 500 bos handgedorsehen tarwe- stroo P. Louws Aagtekerke Uien ook per V* H.L. A. Dekker Aagtekerke Een waakhond no. 155Aagtekerke Mooie knolselderij Johs. Wijkhuis Aagtekerke Boonenpikael P. Vreke Aagtek. Mooi orgel Bureaux Wegeling's Nieuwsblad 7 Patrijs krielkippen met haan f6.50 Violenlaan OTuindorpVliss. Klein harmonium tegen spotprijs Te bevragen Noordstraat 29 bov., Vlissingen Kleine kantoor- of winkelkachel Hobeinstraat 44 ben., Vlissingen Groote Olympia vulkachel f 9 Palingstraat 26 Vlissingen Nog eenige konijnen a 2VaK.G vuil Deckerstraat 39 Souburg Ganzen 1. de Visser Ritthem 6 Gaatjes stoelen 12 gulden Wagenaarstraat 17 Vlissingen Plattebuiskachel met nikkel en damesschoenen no. 40 Joost de Moorstraat 17 VHss. Slachtkonljnen Lange Zelke 52 Vlissingen Fruitwagen als nieuw West Souburg C 27 Damesfiets (Humber).Heerenfiets (Union) Meisjesfiets (Simplex) Te bevragen Boulevard Evertsen 14 Vlissingen Nikkeles buiskachel Beaamstraat 106 Souburg 250 Musterds A. Leinse Ter Hooge Koudek. Paardeboonen en boonstroo Mesje Poppendamme Twee witte ganzen, een succes haan broed 1926 Veerscheweg T 247a Droogrek 114 Ritthem Kippenhok 5 gulden A 3 Koudekerke 2 vierwielige wagentjes en Jjand- wagensSimpelaarSeiswegM'burg Twee voer mest P. Louwerse Qrijpskerke Tuin- en landbouwzaden A. Midavaine N. Oosterschestr. N 86 Middelburg Alle soorten stroo Bode janse Westkapelle Keukenkachel van Keulen Vlasmarkt Middelb. Een drachtige geit C. Bosschaart Nz., Koudekerke Melkgeit, jonge geit W. Lievens Zoutelande Blauwe stof voor heerenpak 92 Zoutelande Mooie vette konijnen A. Franke Zoutelande 2 mooie konijnen Bakker Reijnhpudt Domburg ■Een bodeswagen met hoepels De Roode Leeuw Domburg Kleppergareel W. de Voogd Domburg Mooie loopvarkens ,'t Groentje" Domburg Stierkalf A. de Witte Koudek. Kalkoen, duiven konijnen J. Wouterse St. Laurens Geit le dracht en jonge geit B 221 Brigdamme 220 bos Zwarstroo job Dekker Biggekerke Blauwe zetaardappelenle nabouw A. Caljé Biggekerke 2000 k.g. groenkraag Mangels A. de Witte Biggekerke Platteboonen en Gerstestroo L. Slmonse Jz. Biggekerke Een lam L. Qeldof iz., Biggek. Een dienstbodekabinet 10 gld. M. de Rijke Oostkapelle Of in ruil vaarskalf over stier- D lb Westkapelle Ladder 12 sporten B 42 Westkapelle Pas gekalfde koe en jong werk paard P. L. Koster Vrouwepolder Jong hondjeBraamstraatl27Soub. Poters en prei Noordstraat A 4 Souburg Slachtkonijnen Spoorstraat 106 Souburg Kast en Regulateur A 31 Melisk. Mandwerk en Ledikant A 18 Meliskerke Driehoekkachel met plaat A 104 Meliskerke Mooie Cadzandsche biggen D. Coppoolse Serooskerke Lamoenkar op veeren H. Janse Serooskerke Land- en tuinbouwzaden W. loziasse Serooskerke Vet Varken B 145 Serooskerke Twee lammers J. Moeliker, Schoolstraat Serooskerke Veerenbed, Kapokbed, Ovalen tafel, enkele stoelen en eenig ander huisraad Wagenaarstr. 16 Vlissingen Paardeboonen P. Gabrielse D 9 Westkapelle Handgedorsehen tarwestroo W. Wisse, Ritthem 2000 KG. tarwestroo, 2 gerstestroo Uns. Dekker, Biggekerke voer Naaimachine J. Meijer, Poppendamme IJzeren Mestkruiwagens Smederij Buttinge Grijpskerke. Kalfvaars bij de rekening Prelaat, Westkapelle Poters onder consumptie H. Brasser, Koudekerke Kalfvaars over rekening joh. de Visser, Domburg Vet stiertje, stalmest J. de Nood, Veere Koppel parelhoenders en konij nenhokken en kippen brood 1935 A. Janse, Koudekerke Pompoenen Brigdamme B 137 Een fietsstandaard Segeerstraat H 83 Middelburg Veerenbed C. Ostée, KI. Abeele Bij inschrijving 6 Olme boomen Inlichtingen A 62 Koudekerke Tafel P. Geschiere Ez. Biggekerke Een vet varken J. Wijkhuijs, Mariekerke Stierkalf of ruil vaarskalf P. Wisse, Domburg |onge vare koe of in ruil tegen kalfvaars. W. Bommetje, Koudek. Een vaarskalf L. Kluijfhout Koudekerke Javakrielen (spotprijs) Berger St. Janstraat Middelburg 700 KG. haver, esschen tronken en musterd J. Melis Zoutelande Een koe te koop rek. 27 Dec. 8e kalf. H. Brand Singel Domburg Jong fokshondje Chr. Francke Gapinge 10 Olmen geschikt voor werk- hout, Briefjes vóór 1 Januari bij I. Geschiere Hoogelande Kanarievogel met kooi f 4 F. de Voogd Hoogelande Slot met gitten kralen Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Wittekool en Uien Joh. Gideonse St. Laurens Een koe keur uit drie een aan de rek. mooie biggen, 20000 K.G. voederbieten en 8000 K.G. Nantes wortelen J. Koole Nadorst bij Middelburg Vette vaars. W. de Buck, Meliskerke. Kalfvaars, aan de rek. A. de Buck, Grijpskerke. Geslachte konijnen. Stroo, Verl. Paardenstraat 19, Vliss. Een complete kerstboom en vul- kachel. Nienwstraat 57, Vliss. Rood kopeierr tulbandvorm, ver- tint f 2.50 Walst. 10, Vliss. Geboende tafel, Goedgelegen Grijpskerke. Koe, rek. 31 Dec., 2e kalf. A. Goedbloed Serooskerke, Vette konijnen P. Francke Pz. Biggekerke. Kalfvaars, rek. 22 Dec. en vaars- kalf. I. Koene Meliskerke. Keukenkachel, lage prijs. 't Zand D 104, Een kindermanteltje en kerst boomartikelen, Ridderspoorlaan 19, Vlissingen. Een half varken lan Louwerse Jz. Gapinge. Nieuwe tarwe-egge Entink, Zoutelande. Ovenstooksel Geers, Vrouwepolder. Met Mei een aankomende knecht C. Joziasse, Ritthemschestraat Souburg. Dames- en Heerenrijwielen. Domb. Schuitvlot Q 212 Middelb. Legpoters te koop Texelsche blauwe opbrengst 150 H.L. per gemet en bravos en mitlothiams P. Koole Souburg Winkelhuis in Vlissingen C. Sanderse Hobeinstraat Vliss. Goede kruiwagen C. de Korte Koudekerke Trekhond P. Reijnierse Dorp Koudekerke Groote koffer Kasteelstraat 42c Vlissingen Twee marmotjes Bastiaanse Bakker Qrijpskerke Een handkoffer of Reismand Maas Piet Heinstraat 2 VHss. Konijnen, Ganzen, Kalkoenen. Bunzing- Konijnenvellen, enz. C. Danielse Souburg 50 bos boonstroo wit of bruin Oude Vliss. weg E 190a M'burg 600 KG. Gerst. Wattel Veersche weg B 149 Middelburg Vette geiten Jan Wattel Oostk Verkades Bons of plaatjes en vreemde postzegels. Noordstraat 32. Vlissingen. Bovenwoning voor klein gezin Nieuwstraat 18 Vlissingen Klavers aan dorp L. Verhage Pz. Koudekerke Bovenvoorkamer en keuken. Weststraat 14, Vlissingen. Bovenhuis, Gravenstraat I 275 Middelburg. Bovenachterkamer. Scherminkel- straat 20, Vliss. Meisje voor morgenuren Tuindorp D 32 Souburg Werkmeisje vraagt werkhuizen Boschjeslaan 11 Vlissingen Zagen scherpen, Maartense, Seisplein Middelb. Allerlei bontwerk Fransche Kerkslop 3, Vliss. Personen voor gezamelijke aan koop turfstrooisel P. Pieterse St.-Laurens Een net kosthuis Brieven onder no. 1289 Bureaux Vraag en Aanbod met prijsopgaaf Met Maart of Mei een kleine knecht P. Koole Souburg Dagdienstbode. Aanmelden na 7 uur. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Met Mei een Dienstbode. Loon f 120. Brieven no. 1293, bureaux Wegeling's Nieuwsblad. Terstond een aank. knecht. P. Besuijen, Souburg. Reiziger, Colporteur Brieven no, 1290. Wegelings Niéuwsblad. Naai- en borduurwerk B9, Biggekerke. Nat Waschje. Koudenhoek 16 Vlissingen. Kleine kantoorkachel. Hobeinstraat 44, ben. Gelegenheid tot rooken van spek. W. cfen Hollander, Pz. Oostk. Op Woensdag 22 Deo. des middags te 2 uur zal ten overstaan van Notaris J. L. VAN DER HARST publiek worden geveild, wegens vertrek en liquidatie: lste EEN KLEINE INBOEDEL 2de EEN PARTIJ NIEUWE MEUBELEN, w.o.zeldzaam mooi Eiken Salon Meublement en dito Slaapkamer, uittrek- en andere Tafels, Eiken Kasten, Mahonie Secretaire en Chiffo- nière, Spiegels, Ledikanten, Beddegoed, Eiken Gramafoon, Pendulestellen, prachtige Ax- minster, tabris Bouclé en Tap. Beige Tapijten, Divan, Schil derijen, mooie Schilderstukken Loopers, Goud Dames Horlo ge. enz, enz, Des avonds 8 uur een partij Zoete Fransche, Spaansohe en Bordeaux Wijnen, Likeuren Meubilair enz. KijkdagDinsdags te voren van 2—5 uur en Woensdag van 912 uur. Zindelijke goederen kunnen worden bijgebracht of afgehaald. Kooporders worden door den Vendumeester zonder kosten uitgevoerd. Makelaar A. BOTTINO, Vendumeester-Taxateur. Telefoon 824. Vlftsingen. Beschermheer: WelEd.Achtb. Heer Jhr. H. v. DOORN Directeur: Den Heer M. VENTEVOGEL Opgevoerd zal worden het leuke Zangspel met dans In 4 Bedrijven ff =T= V a.s. Woensdag 22 December GENERALE REPETITIE Uitsluitend toegankelijk voor kinderen van Souburg a f O.IO per kind Aanvang 6 uur Donderdag uitsluitend voor Ouders, Donateurs, Begun- stigers en Introducees. Vrijdag toegankelijk voor't publiek f II11IVI11PVM11PVM11 MgM 11 I^M 11 11 11 I |MVM| l£l 11 M^l |M^M| |PVM| I 11 |P^M||P£I||P£M| ||P^| 91 99

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7