Geweldige Uitverkoop REMINGTON No. 10 Springende handen, kloven, schrale lippen Kloosterbalsem ,cj5èJ^u Verkoophuis „Amerikaan" Café-Rest.-Blllard „De Monopole" LOCARBITS moriaam-bay Boekhandel; H. WFGELING Amstel Bieren -wisv Prima Keuken DE SREEKI gHEimAHEK „SAN ET AS" ii II II II II II II IliUUJ 33 TE KOOP VOOR SLECHTS N. V. Mij. Sanitas WEGELING's NiFUWSBLAD VAN 17 DEC. 1026 en dergelijke wfnterplagen zijn pijnlijk en staan leehjk. Verrassend vlug kunt U die ongemakken genezen met den verzachtenden Akker's die niet bijt, de htrid lenig maakt en herhaling voort komt Onovertroffen bijl wonden, jichtrheumatiek, j huiduitslag en aambeien. I Pottenmarkt 410 Middelburg Aanbevelend, C. J. MERK LONDON CARAMEL-WORKS Breda Roomboter is een edel product, de hooge prijs echter baart de huis» vrouw steeds zorgen. Roomboter is alleen te vervangen door de Gruyter's Melange. Het prijsverschil is de groote besparing. De Gruyter's Melange 80 ets. per pond. Beter dan alle andere zijn tevens: De Gruyter's Plantenboter 60 ets. per pond De Gruyter's Fijn 70 Extra 55 Prima 50. Bovendien 10% extra korting. een doos Napolitains twee Reepen der allerfijnste Chocolade ook Uw mer"k zal zijn. ff Noordstraat 44 Telefoon 130 Vllssingen ABONNEERT U OP WEGELING's NIEUWSBLAD Speciaal in Gummiwa ren, Spuiten van glas en gummi, speciale Pa tentgeneesmiddelen Kawasan tegen moei lijke en troebele urine- loozing. Uriepillen ge nezen bedwateren radicaal Buikbanden, Breukbanden en Elastleke Kousen In de beite kwaliteit san zeer lage prijzen. eet meer HOIUNDsch ZVTI1SERSCHE chocciadfreepen Wanneer wi] dat schrijven, dan weet men door geheel Zeeland, dat er werkelijk koopjes zijn. TEN EERSTE, omdat wij altijd voor lage prijzen verkoopen. TEN TWEEDE, dat velen ondervonden hebben, het groote verschil in prijs voor de zelfde kwaliteit. Wij zullen enkele prijzen noemen HEEREN-ULSTERS 4.25, 9.50, 11.40, 14.50, enz. HEER EN-WINTERJAS SEN 7.50, 9.50,11.40,13.75 enz KINOER-ULSTERS 2.40, 3.10, 4.90, enz, MARINE-JEKKERTJES 2.40, 3.25, 5.45, enz. HEEREN FANT. PANTALONS 1.35, 1.75, 2,25, 2.45 FIETSJEKKERS 2.75, 6.95,8.95,9,25,11.25,12.50 GUMMI- EN GABARDINE JASSEN 4.45, 7.45,9.75 11.25, 14.50, enz. HEERENCOSTUMES vanaf 6.95, 9.50, 11.50, 12.50 Kinder-Pakjes vanaf 2.75, Manch. Broekjes vanaf 99 Bretels vanaf 12n2 en 39 ct. Vilthoeden vanaf 16 ct. Lange Noordstraat C 32, naast R. K. Kerk MIDDELBURG ƒ1 Otterat p* pot vpa 70 gram 60 een* v. 30 gr. f U, 100 f L75 'fabrikante: nv. koopmans MEELFABR1 EKEN'-LEEU WARDEN die 't schemeruur de ware behagelijkheid geeft en die zoo'n weldadige stemming brengt, wordt pas volko men, bij 'n glas werkelijk goeden Port. R i o d o r o is 'n onde belegen Douro-Port, waar van de exquise eigenschap pen voor zichzelf spreken. Ge moet ze zelf drinken, om U te overtuigen dat de menschen die deze Port boven alle andere verkie zen, toch wel een heel verwenden smaak hebben. Proef éénmaal „Riodoro" en verwonder er zelf over, hoeveel meer intew genot U dan Uw glas Port geeft. „RIOD OR O" Fl. 2.75 per Fleach R 1 Al* pijnstillend middel is er geen beter Pri/t f 0.93. 1.40 - f 2.25 Bij alle Apothekers ea Drogisten. Veikrijgbaar bijTe Vlisslngen A. BeniestTe Middelburg: P. van Siuljs 8t Co.Te O.-Souburg C. F. v, d. PcljlTc O. 8« W.- Souburg i L. P. Olijalager. GROENE KRUIS HOESTBONBONS het aangenaamste middel tegen Hoest en Verkoudheid. Een heer lijke smaak, die nooit verveelt. Overal verkrijgbaar Eenig Fabrikante SiBMritriit H 88 Middelburg Irrlflitorun, Spuiten vogr alle doeleinden, dummlwaren voor Damae in Huren, Pa tent Geneesmiddelen, Breuk en Buikbanden, Elaetieke Kousen. Beleefd aanbevelend A. C. KUIJLEN. De Gruyter's Chocoladefabriek presenteert U tot Vrijdag 24 December bfj elk pond A 80 70 60 ets. en elk pond A 55 50 ets. oon f /&/c ^£+4* Avd BIGGELAAReCgROOSENPAALT "ffat. JU &JÏ4KA4 omeAHnnin m - ,r i - als nieuw,] alleen voor demonstratie gebruikt Te Vlissingen St. Jacobstraat 1 K. J. LAQAOK VLISSINQCN Noordetraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken prijs.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4