In Winteravondspelen MET SCHIJVEN Lees- en Prentenboeken Kleurboeken en -Doozen DE GEZELLIGE WINTERAVONDEN FOTO-NIEUWS van Wegeiing's Nieuwsblad van Vrijdag 17 December 1926 DRUKKERIJ H. WEGELING DRUKKERIJ DE LANGE JAN Winter Opruiming Fa H. L. HENDRIKSE Ongekend lage prijzen II awzie onze etalages LAPPE Opening van de Coöperatieve Roermondsche Eiermijn te Roermond. Minister Kan verlaat de Pluimveetentoonstelling. Weder een nieuw beroep voor vrouwen. Londensche meisjes aan het werk als „huisschilder". Men ziet ze hier bezig beelden te schilderen, die moeten dienen voor een Oostersch Paviljoen op een tentoonstelling. „Drente-feest" In het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Door de Firma Hirsch Cie werd een mode-show gearrangeerd. De kleeding van deze 5 dames heeft een waarde van f 200.000. De mantels alleen kosten f45.000. De Duitsche ex-kroonprinses doet Kerst- inkoopen op de tentoonstelling in hotel Esplanada te Berlijn ten behoeve van de verarmde Duitschen adelstand. Een Duitsche kruiser in Indiê. De Duitsche kruiser „Hamburg" heeft een bezoek gebracht aan Ned. O.-Indië. Hierboven een foto van de aankomst te Belawan-Deli. Doeken, Dekens, Matrassen, Bedden, Manufacturen, Lingeries, Groote partij De nieuwe Premier van Grieken land. Een foto van den heer Alex Zaimis, de nieuwe Premier van Griekenland. Bij de Spaansche stierengevech ten worden thans proeven ge nomen met een harnas om de paarden bij het gevecht te „be schermen". Een model van het harnas. De koning van Spanje op de jacht op de besneeuwde bergtoppen 'in de Ebrerische Hoogvlakte. bieden het meeste gelegenheid voor SPEL EN VERMAAK hebben we een keurige sorteering In prljzsn vanaf 10 oant! VERDER GOED GESORTEERD IN NOORDSTRAAT 44 VLISSINGEN LANGE DELFT B 144 MIDDELBURG -■ m: Gravenstraat MIDDELBURG DAMBORDEN ff 10 CENT «XL. .w

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3