J. J. VAN DEN BERGEN ORGELSen PIANO'S PIER PANDER SIGAREN - Spaarbank 3,e°0 Deposito 3-4! I D. P. CORNELISSE 8 MAAKT FOTO'S I BAKKERIJ P. BLOK L. VAN BENNEKOEVI ASSURANTIËN Zteuwsche Piano- en Orgelhandel FRANS BERKVENS - SIGARENFABRIKANT 1ste klasse Eindhoven Sigaren Lange Delft B 141 Tel. 530 Middelburg Bakkerij van uitslui tend eerste kwaliteit Brood en Koekjes N. V. STOOMWASSCHERIJ „VOLHARDING" mm VL a SS INGEN Boulevard de Ruyter 12 Vlissingen plaatst alle voorkomende bij prima Maatschappijen UITSLUITEND EERSTE KLASSE MERKEN Goedkooper dan bij lederen ceacurrent Vraagt gratis Catalogus Betaling naar kauxe x "7 r*3 M h. 11/ Credieten - Voorschotten n f\0 Rekening-Courant VLISSINGEN WALSTRAAT 47 HEERENBAAI €&n 4Cg&nAe, m'er/fer 3 FOTOGRAAF MIDDELBURG 3 NEDERSTRAAT 0 187 2 op Bruilofttn an Partijan. g Is ovaral ta ontbiedan. 3 Balaafd eanbevalend. ■AHtl SINGEL 1 TELEFOON 50 Koopt uw VERF, OLAS- en KWASTEN of vraagt prijs opgave bij QROENEWÖUD No. 11-24 SGHUITVLOTSTRAAT 4 WINKEL PLEIN VIERWINDEN 35 TELEFOON No. 303 VLISSINGEN Kort* Burg, Middelburg OPGERICHT 1873 EINDHOVEN O 2 O -echte fbiesche heeft al tijd in hoog aanzien gestaan. Dichtersen schrij vers hebben haar om strijd geprezen. Wie zou zich met het bezit daarvan dan ook niet gelukkig achten? Een zachte en blanke huid wordt onderhouden en verkregen door geregeld gebruik van de bektnde i*«> „HET ANKER" 1LEIBR DOBBELMANN NIJMEGEN t?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 29