RAADSELS oooo:: s ::ooo cc.: VOOR OUDEREN Deze teekening stelt voor een gedeelte van een spoorweg met enkel spoor en een bocht. Tusschen B en C is slechts ruimte voor 8 wagens of zeven met één locomotief, zoowel op de rechter als op de linker kant. Nu gebeurde het eens dat twee goederentreinen elk bestaande uit één locomotief en 16 wagens bij elkaar kwamen op de wijze zooals de teekening dat laat zien. De machinisten wisten geen raad en beiden wilden dat de ander maar naar het dichtstbijzijnde station rijden zou om 9 wagens af te haken. Maar op eens zei een slimme stoker, dat dit niet noodig was, hij wist wel een manier om de treinen te laten doorgaan naar de plaats van bestemming en dan nog wel met de locomotief vóór, zooals dat dus hoort. Hij slaagde er inderdaad in de locomo tieven in den kortst mogelijken tijd van richting te laten veranderen. Wie kan hem dit nadoen. En hoe vaak zoudt ge de locomotief laten stoppen en teruggaan? Natuur lijk moet al het werk door de locomotieven verricht worden. Een inspecteur van het onderwijs moest eens alle scholen in een plattelandsgemeente bezoeken. Op het plaatje hierboven stellen de omcirkelde letters de dorpen voor en de lijnen de wegen, welke die dorpen verbinden. Daar de inspecteur maar één dag tot z'n beschikking had, wou hij natuurlijk graag alle plaatsen langs den kortst mogelijken weg be reiken. Hij kon beginnen en ophouden waar hij wilde, maar wel moest hij langs eenige wegen tweemaal. Wie kan den kortsten weg aangeven? 16 ooo;

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 28