KERSTVERTELLING ::ooo WINTER DOOR LIEN EGMOND PLUIM ,,Dag Aloeder! de vacantie is begonnen, fijn, hé?" zei Hein Bakker, toen hij om vier uur uit school kwam. „Dag Hein, en hoe is het met je rapport? Flink je best gedaan in de vierde klas? Laat mij het eens bekijken. Goed zoo, dat gaat al aardig in de nieuwe klas. Aardrijkskunde 7 en geschie denis 7 zie ik er ook al bij staan. Wat wordt mijn Hein toch al knap!" en ze streek hem teeder door de donkere krullen. „Vader zal er straks als hij thuiskomt ook wél tevreden mee zijn, denk ik." „Heerlijk, nu mag ik morgen uit logeeren, hé Moeder? Heeft u Grootvaders brief nog bewaard? Staat er in hoe laat ik kan komen en heeft U ge lezen of Johan gevraagd is?" ,,Ik zal dien brief nog eens nalezen," zei Moe der. „Neen Hein, er staat niets over Johan in, maar wel geeft Opa den trein aan. Je moet om kwart over éénen hier vandaan." „Zult U niets vergeten in te pakken, Moeder? Denkt ILvooral om het kalender-schildje, dat ik voor Grootvader uitgezaagd heb? Wat zal Opa op kijken als ik dat op Kerstmorgen stilletjes aan den wand hang. En wilt U mijn schaatsen er ook bij doen? Het mocht eens harder gaan vriezen en dan kan ik lekker op de vaarten rijden." Dit laatste verzoek kon Moeder niet zonder be zorgdheid inwilligen. „Je moet maar erg voorzichtig zijn, Hein. Be loof je me dat?" „O ja, Moeder, natuurlijk. Weest U maar niets ongerust, hoor, ik ben nu al zoo groot." Daar kwam Vader aan. „Zoo, Heintje vacantic. hé iongen. En. laat je rapport een pretje toe?" Dadelijk kwamen de cijfers te voorschijn. „In orde," zei Vader. „Gedrag, vlijt en vorde ringen, het is alles wel goed. Heb je wat lust om uit te gaan?' „En of! Vadertje!" En Hein's oogen schitterden al van de voorpret. „Van mij krijg je 'n extraatje voor een snoepje op de reis jasjeblieft, daar kun je twee lekkere bananen voor koopen." ::ooo 10

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 22