De Vampier f90.- l DeKoster&Co. ONZE MONSTERKAMER „VITREX" KOENA-, KOFFIEfENSLAGROOM f ROOMBOTER met Rijksmerk i J. J. JULIANUS Naar Middelburg „DE NIEUWE LANDBOUW" W. GELJON 1 Magazijn „Electro" 7CI00 PUNCTAL OPTICIEN SCHROOTE J. HOOFTMAN Jr. HEEREN MODE-MAGAZIJNEN Firma F.H.J.DAMEN i RADIO VLISSIMGEN John Buil Victoria Van Dishoeckstr.26 Veorzichtige Behandeling Nette Aflevering Lage Prijzen Oostsrscha Krachtplllen S ANITAS WIJNEN, I LIMONADE, ADVOCAAT 8 Samos vanaf f 1 Enz. 8 V #4 *3* Walstraat 4, Vissingen LLlOü Brilleglazen BANKIERS I VLiSSINGEN-TERNEUZEN f I g ALLE Bankzaken, g LIPS' SAFE i 8 i B 8 'tor+tor tor tor tof tor aar aar tor tor tg Gebruikt bij de a.s. Feestdagen onze prima g VLISSINOSCHE MELKINRICHTING TELEF. 53 f Gedeponeerd Handelsmerk „Koena" I D. J. LABRUiJÈRE Groenewoud 39 Vlissingen ELECTRISCHE THEELICHTJES, BOTERWARMERS, BEDKRUJKEN BROODROOSTERS, WATERKETELTJES Enz. VASTRECHT r tav tor tor tor tor tor tor tor var* tor tor ter tart»* tor tg i 8 ff 1 8 yr tor tor ter tor tor tor tir tor tg I C. OU YOT KERSTMANDJES ROOKT Sigarenmagazijn „Zeeiandia" Lange Burg C107-108 M'burg WASSCHERIJ VLISSINGEN VAN DAMIHE's Dan eer9t een bezoek gébracht aan de MELKSALON MARKT C 4 MIDDELBURG Prima Consumptie - Billijke Prijzen - Het meest beproefde en beste middel voor magere en zwak ke personen, hat wekt den eetlust op en geeft alle vérlo- ren anergie terug. Per flacon van 100 stuks f 1.50. Alleen verkrijgbaar bi] St. Jacobstr. 1 VLISSINGEN «8» J Bloemenlaan 28 - Vlisslngan g JE ADRES VOOR I Oa haste an moest economische STOFZUIGER IS DEMONSTRATIE GRATIS. T St. Jacobstraat14 Vlissingen Kleed ing magazijn VLASMARKT MIDDELBURG IS UW ADRES „OLO ENWSLAND':1 LANGE DELFT H 4 - t MIDDELBURG OVERHEMDEN - BOORDEN - DASSEN HANDSCHOENEN SLOBKOUSEN SOKKEN STEEDS MOUVÉAUTÉ's DROGISTERIJ KORTE NOORDSTRAAT E 19 MIDDELBURG] RUIME SORTEERING LAGE PR IJ ZEN JWWWWW tortoTtoVtor benevens onze overheerlijke 5 COMPLETE RADIO-ONTVANGTOESTELLEN GENERAL RADIO MATERIAAL BALTIC-RADIO-DOOZEN SPECIAAL IN RAAMONTVANGERS ELECTRISCHE CENTRALE Ingang Tramremise Bezoekt vóór aankoop van Uwe Kerstcadeaus Zeer nuttige en tevens practische geschenken zijn Demonstratie 9-11 v.m. en 2-5 n.m. uitgezonderd des Zaterdags Vervangt het Glas, is doorschijnend laat zioh KNIPPEN OPROLLEN SPIJKEREN Zeer geschikt voorKippenhokken, Broeikasten, Stalramenenz.weerstaat alle weersgesteldheden 5 Verkrijgbaar bij «I. DEKKER J WALSTRAAT 86 VLISSINGEN I BLOEMENMAGAZIJN f 5 LANGE NOORDSTRAAT MIDDELBURG TEL. 279 J A Vaar da Karstmis voorradig 1 DIVERSE SOORTEN 5 VANAF 1 GULDEN Ito m m tm «ut m rot au toto A DE BESTE 10 CENTS SIGAAR ZOEKT Uw voordeel en koopt geen Piano of Orgel alvorens prijs en conditiën voor a Contant enTarmiJnbatalingtehebben aangevraagd bij PIANO- EN 0RGELHANDEL Walstraat 74 Vlissingen Catalogus op aanvraga gratis. Stemmen - Repare.ren - Verhuren

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 12