H.WEGELING Vraag en Jhnbod WE KUNNEN HET HAAST NIET AF DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD Uitslag Groote St. Nicolaas Prijsvraag. DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Nog lagere prijzen dan het vorige jaar. JAARGANG VRIJDAG 3 DECEMBER 1B2G No. 43 EEN DER BESTE Bureaux van Uitgave DRUKKERIJ H. WEOEUNO Noordstraat 44 Tel. 130 Vlisswcek Postrekening No. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lange Deslft B 144 Middelburg ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT ^ii LOSSE NUMMERS 5 CENT Va» 1—4 kbgels 60 care, iedere keqbl meek 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEBUNGEN 60 CENT PER REGEL (dubbelb kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie 9 6.- per plaatsing. BIJ meerdere plaatsing, speciaal tarief. ZIJ die zieh met ingang van 1 Jan. a.s. wenschen te abonneeren, en zich thans opgeven, ontvangen de tot dien datum versohijnende nummers GRATIS. DE UITGEVER. Ook deze prijsvraag is voor ons blad, voor de firma Maljers en Zoon en voor de lezers een groot succes geworden. Het groote aantal mooie prijzen heeft daar aan veel bijgedragen. Wij hopen dan ook dat de firma Maljers ons nog meer in de gelegenheid stelt, voor onze lezers dergelijke prijsvragen uit te schrijven. In totaal kwamen 960 oplossingen binnen, waarvan 924 goede. Enkele hadden de zin wel leesbaar doch niet duidelijk genoeg samengesteld. De 150 prijzen zijn bij loting als volgt ten deel gevallen. Ie prijs. Een goudlijn Theeservies 16-deelig, porcelein, j. 1. Louisse, Oostkapelle. 2e prijs. Etui met Zilveren Schaartje en Vingerhoed J. Louwerse, Verk. Quakkelaarstraat 39, Vlissingen. 3e prijs, Idem, Adriana Kleinepier ]d, Zoutelande Timmermanstr. 84. 4e prijs. Een doos van 1 Kilo fijne Bonbons, jacoba Moens, Biggekerke. s prijs. I< 185 Middelburg. 5e prijs. Idem. Mej, C. Koster, Klein Vlaanderen M 6e prijs. Idem. Mej. M. de Vogel—Crucq, A 192, Nieuw en St. Joosland. 7e—10e prijs. Een Heerenportemonnaie fijn leer, Maatje Bosschaart A 135 Ritth, straat Souburg; Mej. C. Pro voost Ad. Noordstr. E 48 DomburgC. j. Kesteloo, Nieuwstr. 49 VlissingenMej. W. N. Mulder, Jodengang R 227e Middelburg. 11e—13e p ijs. Zeer mooie schaal op nikkelen voet, Krijn Verhage Pz. Koudekerke M. Boogaard, Dorpstraat A 39 St. LaurensElizabeth Visser Ad. Wissekerke. 14e en 15e prijs. Een nikkelen Heerenhorloge, Daniël G. de Voogd B 69 Zanddijk bij Veerejs. Minderhoud B 37 Westkapelle. 16e—20e prijs. Een Autotje, Mej. S. W. Snoep Molen weg C 73 Arnemuiden A. j. de Visser Braamstr. B 39a SouburgTonie van Hoek Badhuisstp 68 Vlissingen Mej. M. v. d. Weel Noordweg R 13c Middelburg; Nellie Peeman Slijkstr. 11 Vlissingen. 2124e prijs. Een Parapluiebak of broodtrommel, Mej. Osté, Dorpsweg 134 Ritthem Mej. K. M. v. d. Voorde- Flipse 170 Koudekerke; jacobus de Korte B 134 Melis- kerkeMaatje Huibregtse Aagje Dekenstr. 113. Vlissingen 25e40 prijs. Een japansch Dejeunertje, j. van Poelje, Vlamingstraat 22 VlissingenEmma Blumberg, Dorpstr. A 25 Serooskerke (W.)Mej. de Poorter-Dikkenberg, Wilhelminastraat W 79 Middelburg; Mej. G. v. d. Ende- Pouwer, Dorpsplein 74 BiggekerkeMej. E. Riemens- Dorleijn, 'tZand D 116Looise, Wijk A 46 Grijpskerke Maria Hillen, Palingstraat 8 Vlissingen Pietje v. d. Gruij- ter, Teerpakhuizen P 24 MiddelburgTanny de Buck, Markt Veere; M. Welleman, Nieuwdorp H 185 Nieuw- zoo druk hebben wij het nu reeds met de bestellingen Visitekaarten. Maar we be dienen op tijd, onz® moderne machines kunnen heel wat verwerken. U moet zien hoe tevreden de menschen zijn over kwaliteit en prijs. Visite kaarten bestelt U alleen bij Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg dorp; Anna Beenhakker, Noordweg R 13a Middelburg; Mej. T. C. Geerse, A 34 VrouwepolderAnna Moens, Aagje Dekenstraat 43 Vlissingen; Catharina Provoost, Sehotelweg R 125 Middelburg; Anton van Langeraad, Koudekerke Bartel Goedbloed, Noordweg A 36 Seroos kerke (W.) 41e—50e prijs. Blauw zwiebel Dejeunertje. PietVisser, Lombardstraat C 54 Middelburg; jan van Keulen Sz. A 18 Meliskerke; W. Machielse, Dorpsweg 29 Ritthem H. A. Roth, Dokstraat 286 Middelburgj. J. Franse B 55 GapingeMej. N. v. d. Broeke Wissel C 76 Souburg jacoba Dekker, B 15a Domburg; jacomina de Nooijer, Langstraat B 12 Arnemuiden; Mej. Schlachter, Kasteel straat 103 VlissingenMej. P. Labruyére, Groenewoud 39 Vlissingen. 51—70e prijs. Een luxe doos Zeep. Truida Klercq, Gravenstraat I 194 Middelburg; joha. Koppejan, Noord straat 115 Zoutelande; Maarten Huibregtse, o. d. Dijk 47 D WestkapelleMej. N. Dekker-de Voogd, Poppen- damscheweg Meliskerke; Willem CevaaJ BerglustRitthem; Lena Olree, Punt 0 217 Middelburg jozina Wielemaker, B 165 Koudekerke; E. Louwerse, Noordweg A 6 St. Laurens; Mej. j. Goedhart Aagje Dekenstraat83 Vlissin gen Mej. j. Vader, Paspoortstraat A 46 Souburg; Mej. F. Polderman, Walstraat 48 Vlissingen P. Jobse, West- dijk B 65 VrouwepolderC. Wisse Ad. Noordstraat E 50 Domburgjoh. C. jongepier Serooskerke (W.)j. R. Harting, Dishoeckstraat 41 Vlissingen; Elizabeth janse, Der Boede Koudekerke; H. Griep, Zach. jansenstraat W 114 Middelburg; Cornelia Maljers Fd., Aagtekerke Mej. Stuy A 8 BiggekerkeMej. S. Snaaijer Koudenhoek 16 Vlissingen. 71e—120e prijs. Een Winteravondspel. Pieter van Sorge, O. Vliss. str. B 281 SouburgCoba Visser, Lombardstr. C 54 MiddelburgStoffel de jonge, Penninghoeksingel 39e Middelburg; I. Labruyere 120 Aagtekerke; Mej. L. Barendse A 141 Koudekerke; j. Meert, Verk. Quakke laarstraat 73 VlissingenM. de Nooijer, Padweg B 42a SouburgRika Keur, Molendijk A 4 NieuwlandM. Wetzel, Peperdijk VlissingenJan Peene N. Oostersche straat 90 Middelburg; johanna Kodde, 32 Aagtekerke; Annie Kuipers, Kasteelstraat 69 Vlissingen Adra. Geldof Sluis B 18 Veere; C. de Lange Bree E 134 Middelburg L. Passenier, Wijngaardstraat A 25 DomburgChristina Verdaasdonk, Lambrechtstraat 79 Middelburg :J. Ge- schiere, Meliskerke; Wed. j. Houterman, Serooskerke; Willem Coppoolse Dz., A 58 Grijpskerke G. Acda Seis- weg R 116a Middelburg; A van Gelder, Boul. de Ruyter 76 Vlissingen; Chr. Francois, Vrouwepolder A 22; Mej. G. van Offenbeek Molendijk A 8 Nieuwland Leuntje"J. Hengstmangers, L. Giststraat 178 MiddelburgGerda van Hoepen, Paul Krugerstraat 28 Vlissingen; Wed. Noach Roelse, Koestraat D 82 Westkapelle; johanna Stroo, A 55 Biggekerke N. de Pagter, A 244 AbeelePiet Geers S. Vliss. weg E 109 'tZand; Mej. S. de Vlieger, St. Se- jastiaanstraat L 176 Middelburgjoh. Kodde, Aagtekerke v. d. Broeke, A 102 Vrouwepolder; Mevr. Verheul, Sieuwendijk 10 Vlissingen; W. Krijger Jz., A 101 Grijps- cerke; Jan Adriaanse jz., D 73't Zand Pieter de Pagter, Arke A 111 Westkapelle; W. F. Wiessner, Epenpark Hebt gij personeel of Iets anders noodlg 7 Een Uitroeper maakt verder zoeken overbodig MARY ROBERTS—RINEHART 42 Ze deed het zoo voorzichtig megelijk eerst zêi ze dat hij erg ziek was en tenslotte dat hij was over leden. Louise nam het nieuws op zeer onverwachte wijze op, en toen Gertrude mij kwam vertellen hoe het gegaan was, was zij er eigenlijk een beetje veront waardigd over. „Ze lag mij maar aan te staren, tante Ray", zei ze. „Ik geloof heusch dat ze er blij om was, blijl En ze is te eerlijk om zich anders voor te doen dan ze is. Weet u wat voor soort man die meneer Armstrong was Hij was een schurk en een tyran, Gertrude, zei ik „Maar van één ding ben ik overtuigd. Louise zal nu wel om Halsey sturen en alles weer goed maken". Want Louise had den heelen dag geweigerd om Halsey te zien en de jongen was wanhopig. Dien avond waren Halsey en ik samen rustig een uurtje bij elkaar en ik vertelde hem toen verscheidende dingenover het verzoek, dat we gekregen hadden om Zonnehoek te verlaten. Over het telegram voor Louise, van praatjes die er gingen overeen huwelijk van Louise met dokter Walker en tenslotte vertelde ik hem van het gesprek dat ik den vorigen dag met haar gehad had. Hij zat achterover in een grooten stoel, met zirn gezicht in de schaduw en ik had zielsmedelijden met hem. Hij was zoo groot en zoo jongensachtig. Toen ik klaar was haalde hij diep adem. „Wat Louise ook doet", zei hij, „ik laat mij door niets overtuigen, tante Ray, dat ze niet van mij houdt. En tot twee maanden geleden toen zij en haar moeder op reis gingen was ik de gelukkigste man ter wereld, Toen kwam er verandering; ze schreef mij, dat haar familie tegen ons huwelijk was, dat ze nog net zoo voor mij voelde als altijd, maar dat er iets gebeurd was, dat haar ideeën over de toekomst had veranderd. Ik moest maar niet schrijven voor zij mij schreef, en wat er ook gebeurde, over haar moest ik altijd zoo goed mogelijk denken. Het klonk als een raadseltje. Toen ik haar gisteravond zag was het hetzelfde liedje, alleen misschien nog wat erger';. „Halsey", vroeg ik, „heb je eenig idee van den aard van het gesprek tusschen Louise Armstrong en Arnold op den avond voor hij vermoord werd „Het was een stormachtig onderhoud. Thomas zegt, dat hij een paar maal op het punt heeft gestaan om de kamer in te gaan, zoo bezorgd maakte hij zich over Louise". „En dan nog iets, Halsey", zei ik, „heb je Louise ooit hooren praten over een vrouw die Carrington heette Nina Carrington?" „Nooit", zei hij positief. Want al deden we nog zoo ons best, onze gedachten kwamen toch telkens weer terug op dien vreeselijken Zaterdagnacht en den moord. Bij ieder gesprek kwamen we er op terug en we voelden allemaal dat jamieson het er op aanlegde om John Bailey tot schuldige te maken. Het feit dat de detective er niet was, stelde ons niet bepaald gerust; hij had bepaald een spoor gevonden in de stad, anders zou hij wel terug gekomen zijn. In de kranten stond dat de kassier van de Handels bank ziek lag op zijn kamer wat, alles wel beschouwd, nu niet zoo heel erg te verbazen was. Aan de schuld van den overleden directeur viel niet langer te twijfelen er was over de vermiste effecten geadverteerd en een deel er van was ontdekt. Ze waren overal gebruikt als onderpand voor hooge geldieeningen en men geloofde algemeen dat er niet minder dan anderhalf millioen dollars mee opgenomen waren. Iedereen, die iets met de bank te maken had, was gearresteerd en tegen een hooge borgstelling vrijgelaten. Was hij de eenige schuldige of was de kassier zijn medeplichtige Waar was het geld De nalatenschap van den overledene was betrekkelijk klein een flink huis in de stad. Zonnehoek, nog een groote bezitting waar veel hypotheek op stond, een levensverzekering van vijftig duizend dollar, en enkele persoonlijke eigen dommen, dat was alles. De rest had hij waarschijnlijk door speculaties verloren, beweerden de kranten. Er was één ding dat er voor jack Bailey leelijk uitzag: Paul Armstrong en hij hadden samen een spoorweg maatschappij in Nieuw-Mexico gefinancierd en er werd beweerd dat ze er allebei veel geld bij hadden inge schoten. Het feit, dat de beide mannen samen zaken gedaan hadden, versterkte het vermoeden dat Bailey van den diefstal af moest weten. Zijn onverklaarbare wegblijven van de Bank op dien Maandag maakte het nog ongunstiger voor hem. Maar het eenige vreemde was het feit, dat hij zich zelf bij de politie had aange meld. Ik voor mij beschouwde dat als een handigheidje van een slimmen schurk. Ik was niet bepaald bevoor oordeeld tegen Gertrude's aanbidder, maar op de een of indere manier wilde ik overtuigd worden. Ik ver trouwde niemand, „zoo maar". Dien nacht begon het op Zonnehoek weer te spoken. Liddy had in Louise's kleedkamer geslapen op een rustbank en toen het donker werd begon ze de heele serie kamers te barricadeeren. (Wordt vervolgd.) VAN 01 D I QOID WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINQEN Wegelingsïïieuwsblad ÖOcts, per doos a 12 cachets lO n VI «I G 1 vt Naar het Amerikaansch van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1