St. Nicolaas-Cadeaux Barometers Stooluxaren Van Boven P. VAN DE LINDE Azn. „DE KOFFIE BAAL" J. GOETHEER J. J. VAN DEN BERGEN CACAO EN CHOCOLADE Fa. JOZs. OVAA ZONEN Onze sorteering: Speelgoederen Lederwaren Vanaf f 6.— Koloniale-, Kruideniers- en Grutterswaren, Wijnen, Ge distilleerd, Comestibles, enz. L. H E R|M[E|S Grossierderij Wed. P. ABRAHAMSE ST. NICOLAAS 1926 Swan-, Waterman- en Onoto-Vulpenhouders FIRMA F. B. DEN BOER Een pracht Sint Nicolaas-Cadeau Prima keuze in diverse prijzen Wij leveren U Prima Staalwaren tegen de laagst [mogelijke prijzen Chocolade en Suikerwerken A. VAN DAMME LETTER BANKET BOTERLETTERS Marsepain, Choc. Vormen Luxe doozen Bonbons, Borstplaat, enz. P. J- CORNELIS, Ritthem Boterletters, Spritsletters, Prima Wit en gekruid heculaas, Chocolade en Suikerl eestjes, enz. H.H. Winkeliers voor het a.s. St. Nicolaasfeest bij de Het van ouds zoo gunstig bekende adres is dit jaar schitterend M L. B. DE NIJS, Lange Delft, M'burg St. Nicolaas-Cadeaux A. Danckaerts, Walstr. 30 Vlissingen Magazijn „DE MAAN" Middelburg Groot gesorteerd In St.-NIcolaas-Gadeaux WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 26 NOVEMBER 1926 Een greep uit onze groote sorteering Delftsch-, Goudsch-, Deensch-, Larensch fayence en ander Aardewerk. De Bazel's Goudluster Vazen en Drijfschalen Geperst Blauw en Groen Glas MT VRIJ ENTRÉE PRiMA WERKEN ONDER GARANTIE (Geen Bazaargoederen) Instrumentmakerij Lange Noordstraat L 125, Middelburg Banketbakkerij Kanaalstraat 46 Telefoon 146, Vlissingen Boterletters, Spritslet- ters, Marsepain Fijn gekruid Si Nicolaas n Ruime sorteering Walstraat 19-21 - Vlissingen Telefoon No. 18 gr SOUBURG Speculaas Gevuld Gebakjes Koopt uw VERF, GLAS en KWAS TEN of vraagt prijsopgave bi] GROENEWOUD No.11-24 SCHUITVLOTSTRAAT 4 WINKEL PLEIN VIERWINDEN 35 VLISSINGEN TELEFOON No. 302 BROOD- en BANKETBAKKERIJ Dageiijksch versch voorhanden huishoudelijke Artikelen, Toiletartikelen, Speelqoede- ren, Enz. Tevens Kerst- en Nieuwjaarskaarten Vlasmarkt Middelburg K O O'PjT U W VLISSINGEN lïSai liTffTTi inSTi uSTTi nTSTT in^i tnzïTi lc?u 11 nffTi iItStTi iTSTi fïT?7ri iTff?Ti iTl?5j iTffni nffTTi i iatVJ Zoowel In goedkoopste als dure soorten hebben wij ■i een groote voorraad ai In Lederwaren Hebben wij zeer mooie artikelen alsTASCHJES, SIGARENKOKERS, PORTEFEUILLES, PORTEMONNAIES, enz. Tot een bezoek uitnoodigend IR Uw adres voor d e g e I IJ k e en practlsche in Handschoenen, Shawls en Mutsen, Kousen, Sokken, Dassen, Overhemden en Boorden, Linten en Baby-artikelen, Luxe Doozen Zeep, Zakdoeken, Eau de Cologne '^iiiii^iiii^iiii^iiii^iiii^iiiimi||i^i||i^il||.^i||i^il|^i||i^i||i^l,|i|M,inii>Min)|»»nlgiiinir^tisWB jFpi IITtiii ÜTSÜÜSII iiTJii ilTüiiihSdi 17i?rïiii>?<tuTi^tTi nCHuSu iiiSuiiuSii uSuu8SittjS5jB&V Damestasschen, Siga ren- en Sigarettenko kers, Zakportefeuilles, Portemonnaies, Reisneoessaires PanDtoriö Uitgebreide collectie Jon- apGIuriü gens-, Meisjes-en Prenten boeken, Doozen Postpapier en Cartes, Kalenders KINDERSPELEN LEGDOOZEN KWARTETSPELEN Uitgebreide collectie NOUVEAUTÉ'e geëtaleerd in onze beide Magazijnen LANGE DELFT en LANGE BURG, MIDDELBURG Brood- en Banketbakkerij Het beste adres voor heerlijk Groote sorteering in eigen gewerkt enz. enz. Ruime keuze in Bestellingen worden prompt aan huis bezorgd K. J. LAGACE VLISSINGEN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken prijs. Minzaam aanbe/elend Wilt U een nuttig St. Nicolaasgeschenk Verzuim dan niet een kijkje te nemen in de Etalages van OUDE VLISSINGSCHE WEGjJ Hoek Kanaalstraat SOUBURB Daar vindt U een ruime sorteering in Rijwielen, Naai machines, Kachels, Landbouwwerktuigen, kort om voor elk wat wils. Vraagt prijzen en voorwaarden. Voor St. Nicolaas bieden wij U aan eene ruime keuze in Alles aan scherp concurreerenden^prijs. Vriendelijk aanbevelend, Vrij Entrée zonder verplichting totkoopen. Bekend* lage prijzen. Aanbevelend, NAAST PK ZON Enorm is de «orteering Tafel- en Theeserviezen enz. Buitengewone groote sorteering in GERO Zilver en -Alpacca w.o. bijna alle in de catalogus voorkomende reclame Cas settes en Etui's. Vraagt gratis prijsc. HERDER'S STAALWAREN Tafel- en Dessertmessen (ook roestvrij) Komt zien naar de groote «orteering in Qas- en Eleotrlsohe Lampen, Telefoon 551

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7