THE „SANTEGA" Wat is „Santega"? Kleedingmagazijii REGHSTEINER Z1JT SIER TABAI ROOKGENOT! LAKER01 F. MALJERS ZOON 1 Kleed ingmag. „Nieuw Engeland" verzof SPRINGBOK Mr Kwaliteit is Hoofdzaak! i GISTSTRAAT 180 MIDDELBURG qeeff Rozemond, Gravenstraat, Middelburg GRAFKRANSEN Vllsslngsche straat 58 Middelburg 12 maanden waterdicht gegarandeerd wordt H. H. VEEHOUDERS I «Ai »»Ai °eüsLjp'ji Wegens verbouwing en verplaatsing der Kachelzaak wordt de geheele voorraad OPGERUIMD M PRACHTIGE RECLAME-PIANO JOH. DE HEER Café-Rest.-Billard „De Monopole" Amstel Bieren -mm- Prima Keuken Regenjassen, Winter jassen en Jekkers WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 26 NOV. 1926 The „Sintaga" 99 het bevruchtingsmiddel voor koeien. Bda" No. 1 ter afdrijving van de na geboorte en navuil bij koeien. Bda" No. S ter genezing van uier- riekte of wrang. Bda" No. is ter genezing van snot bi] kippen. Vraagt ook onze andere preparaten, verkrijgbaar. Te Middelburg bij Fa. F. Th. J. Damen Korte Noordstraat E 19 (ook voor engros) LABORATORIUM „ASDA" Overal Haarden (korting) 20 pCt. Vulkachels M 20 pCt. Fornuizen en Calorlfalres 10 pCt METALEN Fa. A. J. WITTE ZONEN Vergelijk geur en smaak van de Gruyter's Koffie met alle andere soorten en het wordt U duidelijk, waarom door 1.000.000 verbruikers aan deze edele Koffie de voorkeur wordt geschonken. Per pond 90 - 100 - 110 - 120 - 135 ct« Bovendien 10°/o extra Korting Alléén in de Gruyter's Winkels een groot Tablet der allerfijnste Chocolade bg elk pond Koffie van 100-110-120-135 cents *teqer\ der\ Koest voor de keel ÖOcts per blikje dat er ISO prijzen uitgeloofd zl|n voor de prijs vraag In „Wegellng's Nieuwsblad" I I U weet wel de beroemde Zeelandla-Prljsvraagl WI] zijn overtuigd dat als U hierdoor de Zeelandia-producten eens probeert U een blijvende afneemster wordt Daar naast hebben de Zeelandia-producten lage prijzen en toch nog mooie cadeaux op de bonnen, dank zij den grooten omzet. Vraagt uwen winkelier dus Zeelandia Zeeppoeder, Zeep en Soda en U hebt het neus|e van den zalm. Het allerbeste wat er in Nederland gemaakt wordt. Let op het merk Zeelandia" op ieder pakje en bewaar de bons goed. Ze hebben groote waarde. Zoo uw winkelter ze niet heeft, schrijf ons aan en we vergoeden U porto en vermelden U een winkelier in uw buurt die ze wel verkoopt. Voor H. H. Winkeliers bij I 685.— f OOSTZEEDIJK 324|32 ROTTERDAM Amsterdam: K. NieuwendIJk 8; Den Haag P. Krugerlaan 2—8 Groningen Nw. Ebblngestraat 121 ZnTiim 11ITJfTt i iTSTTi i n?ni fiuflTi iTTffTi fiiffri h3Tf itlffTTi iTffiTi finfni iTSTTi ilTffTi ui!^i i uffuiïtSri i Pottenmarkt 410 - Middelburg Aanbevelend, C. J. MERK Lange Delft 147 - Middelburg Bericht de ontvangst van een reusachtige partij Wlnterjaasen f 5, 7.50, 10, 15, 25, 30, 35, 45 Gabar ^ne Regenjassen f 6.60, 10, 15, 17,50, 20, 25, 3u, 35. iakkere f 7, 0, 12, 15, 20, 22 50, 25 Aanbevelend, NIEUW ENGELAND Steede het goedkoopste Steeds het nieuwste IS EEN welke dooreen der Grootste en Soliedste fabrikanten van ons land Verkrijgbaar in prima Whipcord en Gabardine. De nieuwste dessins en modellen in prijzen tot en met I 45.— bij van Veeartsenijmiddelen, met medewerking van den Hoer J. M. FILLEKES, R. Rijksveearts. Hoofdkantoor i LEEUWARDEN (Holland) Filiaal KOPENHAGEN (Denemarken) Fabriek r ff» A m* Voor den geurigen druiven- •tnaak xoudt ge ook den dubbelen prijs over hebben, k66 weerjsloos verleidelijk ■muslct „Springbok". -=- Én toch ie 't «en (leech wijn wear ge zuinig op r.ijt, juiet omdat 't zoo lekker ie. Proef ze eens I SPRIN GBOK Fl.1.40 per fletch In alle goede taken. l]n oan OUD Ztrioor ai* Goud STEENENBEER Til. 114 VLISSINGEN HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijkst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. D% Gra y ter*» Chocoladefabriek presenteert U tot Zaterdag 27 November HUISMOEDERS I WEET U iniijia Keurige, moderne, Eiken Kast, Prima Fabrikaat, nieuwe Constructie HEERLIJKE TOON Zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden Schrijf spoedig aan ons Hoofdkantoor FILIALEN: u

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4