icolaos Koopt uw St. Nicolaas-Cadeaux bij de Adverteerders in dit blad FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 26 November 1926 In Sint Nicolaas-Cadeaux hebben wij vooreik watwiis Leesboeken vanaf 17 ct., Winter- avondspelen vanaf 10 ct., Bouw platen, Prentenboeken, Kleurboe ken, Schetsboeken vanaf 35 ct., Vulpenhouders, Schrijfgarnituren, Schooletuis, Doozen Post vanaf 60 ct., Damborden 10 ct., Luxe Vulpotlooden vanaf 30 ct. Prachtige Platen en Etsen in lijst, Glasplaten in keurige uitvoering vanaf 60 cent, Gravures, Schilderstukken, enz. Eenige H. P. Platen van vorig jaar in keurige lijst en tegen billijke prijs verkrijgbaar DRUKKERIJ H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Te Havelte is in den ouderdom van 82 jaar overleden de oud commissaris der koningin in Drente den heer Mr. J. Link horst Homan Vrijdag j.l. herdacht de Ned. Bond van Steendrukkerijen zijn 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan werd ook een bezoek gebracht aan de papierfabriek Van Gelder Zonen te Velzen. Een foto van den bekenden kunst schilder Evert Pieters te l.aren N.-H. die de volgende maand zijn 70sten geboortedag hoopt te herdenken. In stroomende regen werd Zaterdagmiddag j.l. de- gedenksteen onthuld in het huis van jan Steen te Warmond. Hierbij een foto van de gedenksteen. Noordstraat 44 Vlissingon Lange Delft B 144 Middelburg Na de onthulling v.l.n.r. Mr. Dr. j. C. Over- voorde, directeur van den LakenhalBurge meester Scholvinck en de Burgemeester van Leiden, jhr. Mr. Dr. De Gijselaar. Een Romeinsch Huwelijk. Bovenstaande foto geeft een beeld van het vertrek van het pas ge trouwde paar, Signora Maria Louisa Ratti, nicht van den Paus en Mar kies Persichetti Ugolini, hij het ver laten van het Vatikaan na de huwelijksplechtigheid. Het is een opmerkelijk feit, dat de Pausen nooit het huwelijk hunner eigen familie leden voltrokken, een traditje in- tusschen, die door dezen Paus verbroken is. Vanaf Vrijdag loopt in de „Cinema Corso" te Amsterdam de film „b^r Rosenkavalier" met muziek van Richard Strauss. Hierbij een foto die aantoont hoe door de directie van „Cinema Corso" deze film op moderne wijze wordt gelanceerd. Hoe de dranksmokkelaars het aanleggen. Alle mogelijke listen worden door de heeren dranksmokkelaars in het „drooge" Amerika verzonnen, om de veel begeerde „waar" niettegen staande de scherpe controle te ver voeren. Hier zien wij hoe de beamten een handig verborgen opening in een zoogenaamd met balken geladen wagen ontdekken. De opening was natuurlijk gevuld met sterken drank.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3