Bijblad van SNUFFELGRAAG EN KNAGELIJNTJE HUMOR 32e JAARGANG VRIJDAG 26 NOVEMBER 1926 No. 47 kJ x V> - - ero <r~ WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 26 NOV. 1926 Jansen, (die na vele maanden eindelijk de geleende parapluie komt terugbrengen) „Zeg, kerel, het spijt me ge Idig. maar het schoot me net te binnen, dat ik je p-^jpluie eens terug moet brengen." Fransen„Waarom moet-ie opnie iw overtrokken worden." B e 1 o o n i n g. Zuinige oude huisvader „Marie, je hebt ons trouw en eerlijk gediend in al die vijf en twintig jaar, en van nu af zullen we je beschouwen als lid van net huisgezin Als zoodanig krijg je natuurlijk nu geen loon meer." Ambtenaar O, M.„Nu, mijnheer, zeg me eens, hoe lang hebt u beklaagde gekend Gttuige„Ongeveer twintig jaar." Ambtenaar O. M. „Staat hij u bekend als iemand met een slecht karakter?" Getuige„Neen edelachtbare." Ambtenaar O.M.„Is hij u ooit voorgekomen als rust- of vredeverstoorder?" Getuige„Om u de waarheid te zeggen, wel, ik geloof, dat hij lid was van een jazz band." Zoontje„Vader, wat is dat voor iets de wet van de zwaartekracht?" Vader: „Ik weet het niet. Ik heb geen tijd om al die idiote wetten, die tegenwoordig aangenomen worden,» te bestudeeren." DAMRUBRIEK. Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. GOEDBLOED Jr Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No. 136 Auteur: A. POLMAN, Almelo. 1 2 3 4 5 46 - 47 48 49 50 Zwart 12 schijven op: 2, 4, 9, 10, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 29. Wit 11 schijven op: 20, 26, 31 33, 34, 38, 40, 41, 43, 48, 50. Wit speelt en wint. Oplossingen in te zenden vóór 7 December. Oplossing Probleem No. 134. Zwart: 4, 7, 10. 12, 17, 18, 21. Dam op 9. Wit: 15, 16, 20, 25, 27. 30, 32, 34. 37, 41. Wit Zwart 20—14 10 19 25—20 9 X 25 30— 24 25 X 22 16X27 22 X 20 15X2 en wint Goede oplossingen ontvangen van J. Goedbloed te Bergen op Zoom. J. v. Wlpk te Middelburg. Correspondentie Op Woensdag 17 November had de 4e competitie wedstrijd plaats en wel te Middelburg tusschen 2e tiental der Middelburgsche Dam club en het 2e tiental der Goesche Damclub. De uitslag is als volgt: Bord 1 G. Wessels 11 K. Corstanje; bord 2 J. v. Wijck 11 C. Merison.bord 3 J. Tevel 20 M. W. v. d. Berge; bord 4 P. Sanders 2 0 J. Crucq; bord 5 J. Alewijnse 2 0 H. Wezepoel bord 6 J. Boogaard 20 P. v. Lierebord 7 A. Coppoolse 02 G. Schrijver; bord 8 A. Petiet 02 A. J. Hendrikx: berd 9 C. B. Leijnse 11 L C. de Waardt; bord 10 J. Geldof 0—2 L. Dekker. Deze spannende wedstrijd is gewonnen door Middelburg met 119 punten. De partij welke arbitoir beslist moest worden tusschen C Cor stanjeC M. v. Poelje is gewonnen verklaard voor C M. v. Poelje zoodoende Vlissingen 1 met 119 van Goes I won. A.s. Maandag 29 Nov. wordt te Vlissingen de zeer spannende wedstrijd gespeeld tusschen Vlissingen I—Middelburg I. Liefhebbers komt zien naar dezen wedstrijd. De Problemist. Voor Jong en Oud r We ge ling s Tlieuws i W&i f&y 218a Opi eif uur gingen we naar meester Wijsmuis terug. Die had een mooie plaat vo<)r het bord gehan Op de plaat was een groenen kikker afgebeeld. „Wel," vroeg Meester, „wie kan me zeggen, wat deze plaat voorstelt?" 218b De muisjes wisten het niet. Alleen Knagelijntje en ik staken onze voorpootjes op. „Wel vroeg meester Wijsmuis aan Knagelijntje. ,,'t Is rit meester, baron van Workenburg, meester," zei Knagelijntje, „als hij in 't bad gaat" 219 Al de muisjes begonnen te lachen en meester Wijsmuis lachte mee. Maar Knagelijntje mocht voor de klasse komen en alles vertellen, wat ze van den Baron wist Wat keken de andere muis jes ons met groote oogen aan! 220 Toen de school uitging vroegen alle muizen aan ons, of ze eens meemochten naar baron van Workenburg. Maar Kwebbelgraag zei„Ik zou me met zoo'n viezen kikker niet eens willen be- bemoeien. 't Is wat moois, jullie kikkerbaron."

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 17