Stijging ruim EEN MILL! O EN KILO De ma der huisvrouw De avoncf P. Sluis' Ochtendvoer P. Sluis' Ochtendvoer V Bdelweiss-Zeeppoeder en Zuivere Sneeuwwitgloor BIGGELMR's Drukkerij H. Wegeiing Drukwerk BEZOEKT iST.HICOLMS v BAKKERIJ M.C.MUSTE het meest voordeelige voeder is. Beleend adres voor aile soorten ST. NICOLAAS - ARTIKELEN Aanbevelend, C. J. PAUL WEOELING'S NIEUWSBLAD VAN 26 NOVEMBER 1926. en floe wtj die veraangenamen. Een omzetvermeer Sering in één jaar boekjaar 1925126van ruim een millioen kilo Ochtendvoer, bewijst hoe door de superieure kwaliteit en juiste verhouding der grondstoffensteeds door meerderen wordt begeerd. Door de schitterende resultatenvooral ook de Wintermaandenwordt bewezen dat: Ook de huismoeder heeft het recht zich avonds te ontspannen. - Heeft U het daarvoor te druk Waarom gebruikt U dan geen EDEL WEISS-ZEEP. POEDER en SNEEUW- WI7GLOOR? Het helpt U den waschdag, den druks ten dag der week, te verlichten. DanfietstU'savonds nog even om met Uw man, op Uw rijwiel, ook een geschenk, c(at U ontving door het regelmatig ge bruik van EDELWEISS en SNEEUWWITGLOOR. En terwij (gijgeniet van de rust van het landschap rondom U vertelt ge hem VERGEET NIET de Uitroepers te raadplegen ze zijn uw wegwijzer hoeveel prettiger de dagen voor U zijn, sinds gij kennis maakte met Vraagt onze lijst van geschenken, die wij op aanvrage gaarne gratis en franco toezenden. ^^N.V. Zeepfabrieken DE HAAS 8c VAN BRERO, Apeldoorn MORIAAM-BAV ook Uw merk zal zijn. Noordstraat 44 Vlissingen Telefoon 130 Prijsopgaven worden gaarne verstrekt WAT ZAL MOEDER BLIJ ZIJN met zoo n groote flacon Elke kooper, die «oor de waarde van minstens 50 cent be steedt, ontvangt van St, Nlcolaas een verrassing als Luxe-, Marsepain- en Borstplaatdoozen en verschillende Figuren aan concurr. prijs Dagelijksch Versch CL C E o is ruim gesorteerd In fijne Cho colade Letters, Luxe doozen Bonbons, Marsepain en Borstplaat. BOTER Speculaas (dik en dun) met amandelen, Boterlet ters, Spritsletters en Letterbanket. 20 ct. p. ons 18 14 8 Boter en Spritsletters Letterbanket Fijn Gekruid St. Nicolaas met Amandelen Boterham St. Nicolaas Gesuikerd St. Nicolaas 12 cent per ons 25 cent per half pond Boter St. Nicolaas 16 ct. per ons Taai Taai vanaf 3 ct. p. stuk, 20 ct. p. halfp. St. Nicolaas Vrijers en Vrijsters vanaf 15 ct. p. st. Chocoladeletters vanaf 5 ct. p- st. St. Jacobstraat 5 Vlissingen Zi] vernielen alles, N.V. P. SLUIS* Pluimvee'en Vogelvoeder-fabrieken, Weesperkarspel Gevestigd 1823. Méér dan 700 Medailles. Hoofdvertegenwoordiger J. VAN SLUIS, „De Roods Toren" Qroote Markt Middelburg Telefoon-intero. 506. Hoofdvertegenwoordiger voor Vlissingen en Omstreken A. POLDERMAN ZONEN, Walstraat Vlissingen. i ii ii ii iianam Ava BIGGELAAft tCsROOSEhPAAL Een uitgebreide collectie 0) .Êt Walstraat 121 hoek Scherminkelstraat - Vlissingen ■o e a ffl 3" <P 3 Beleefd aanbevelend. £111^1 i 1 Pjjtj in^i I 11UZU IP£U 11 11 P^UIl I^M 1 -I N O 3 wat zi) tegenkomen. Maak daar een eind aan met RODENT Het zuinigste en secuurste middel om alle ratten en muizen uit te roeien. Geen rat kan de be- tooverende werking weerstaan. Het eerste hapje is reeds doodeiijk. Uw drogist verkoopt Rodent. lap., P* B. MEINDERSMA. ff DoOêjt* WW 30 Ct. en f Deo HMfl. PkkeiW, TH. HARLBY. Apudttk*. RtttL

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 16