5p Blad. Wegelinqs Tlieuwsöad SINT-NICOLAASNUMMER St. Nicolaas Gadeaux 8. de PIS „OE STER" De fijne p jpt&hak is Furenne- en Permanent- Duplex Haarden ik. Jansens m w m St. NICOLAAS CADEAUX 1 SCHAATSEN in alle maten en uitvoeringen van Vrijdag 26 November 1926 No. 47 OP DE PLANKEN BURGERLIJKE STAND^ Ruime keuze Eerst even kijken in Magazijn ST. NICOLAAS - CADEAUX CUBA OVERAL ALLEEN BIJ A. VAN WIJK, Steeds nieuwe Klanten „DE ÜAGNEET" Aanbevelend J J GRIJSPEERE. N.V.v.h.GEBR. POLAK „BROVEDO" BAKOVEN N.V.v.h.GEBR, POLAK 4 Tegen de St. Nicolaas ♦j Magazijn „De Zwaluw" Aanbevelend Bakkerij SIJTSMA Uitvoering revue „Snap je dat?" Qisterenavond (Donderdag) had in „De Oude Vriend schap" te Vlissingen, de eerste opvoering plaats van de revue „Snap je dat?", door de Vlissingsche Tooneelver- eeniging „Koningin Wilhelmina." Een volle drie uur heeft deze vereeniging dns vergast op humor en ernst. De in houd dezer revue is goed doordacht in elkaar gezet en van begin tot eind een afwisseling steekhoudende momen ten. Zoowel decors als costuums werken er toe mede een goed passend geheel te verkrijgen. Ook de verlich ting is goed bedacht. „Misschien is het wel de moeite waard", zegt een regel van het entrée-couplet. We kun nen volmondig zeggen, dat het zeer zeker de moeite waard wasmeer nog dan dat. „Wilhelmina" heeft ons ditmaal een revue gebracht, die tot in de puntjes ver zorgd is. Ook ten opzichte van uitspraak en klank van het woord is veel verbeterd. We brengen Jniet alleen een woord van hulde aan de spelers, maar een extra-compliment aan den maker voor zijn mooie prestatie. Het was dan ook zeer goed gezien van bestuur en leden om dezen persoon een cadeau aan te bieden, waarvoor hij met welgemeende woorden bedankte. Tenslotte kunnen we nog meldden, dat a.s. Zondag de revue weder wordt opgevoerd en we wenschen „Wilhel- mina" een goede belangstelling en een verder succes met de revue „Snap je dat?". VLISSINGEN van 18—24 November 1926. OndertrouwdH. A. van Amersvoort 30 j. en E. Soe- temeijer, 25 j. Getrouwd: C. v. d. Grijp, 27 j. en A Schuurbiers, 23 j. F. Schroevers, 25 j en B. H. Braem, 24 j. H. j. Lap, 29 j en A. W. C. Bitter. 26 j. L. P. C. Dehra, 26 j. en A. C. Dewulf, 26 j. W. H. K. Snikkers, 23 j. en W. j. Step, 21 j. Bevallen R. de Waart, geb. v.d. Sluis, d. E. P. But, geb. Pluijmers, z. E.^de Nooijer, geb. Verdaas donk, z. Overleden: A. M. Abbo, wed. van J. F. Proost, 65 j M. Bronke, wedn. van A. Meulmeester, 88 j. M. Schroevers, vrouw van P. de Nooijer, 54 j. M. C. Azaert, wed. van E. W. Bleijenberg, 83 j. MIDDELBURG, van 1724 Nov. 1926. ndertrouwd C. Geervlie S. J. Zandee*, 27 j. en P. I. 1. F. OndertrouwdC. Geervliet, 25 j. en L. Boons, 23 j. ■0 S. Wal Getrouwd J. J. F. C. M. Schmeink, 28 j. en A. M. /alraven, 25 Ale- 'rovoost- Lemmens, 22 j. D. A. Rouw, 24 j. en A. C. P. D. Sloover, 25 j. C. M. Zuijdweg, 26 j. en P. J. van Eenennaam, 21 j. C. Beekman, 22 j. en D. Wielema-, ker, 21 j. BevallenE. C. J. van Leeuwen-Drost, z. - J. A. wijnse-Kok, z. J. C. Spruit-Step, d. M. Prov< de Kraker, z. J. de Koning-da Klerk. Overleden: K. A. van Waarde 46 j. ongeh. d. J. v.d. Bosse 67 j. weduwn. S. Luteijn. L. J. Meertens 46 j. geh. met G. Elsman A. J. de Hulster, 50 j. geh met N. J. Leenhouts J. Gorsse 11 j. zn. van J. Gorsse en B. C. L. de Fouw. Lange gtb. Dekt^r i. Ohdert ouwd M. Vos jd 28 j, L. A. Kegge jd. 26 j. L. d jd. 22 j. Getrouwd I. A. Roo W Danielse geb. Vermaas d. e i o vers jm. -28 j. en de de Vate jm 27 j en A. Wolf jm. 26 j en C P. joosse jm r>-j en F J jj 27 j ADVERTEMTIËN Goedkoop ste acres bailanijosrk, Vliss'nge Heeft U onze Etalages reeds gezien? Wij hebben een alles overtreffende sorteering s Dames- en Klndervesten, Pul lovers, Fantasie- en Werk- schorfen, Zijden Fll d'Ecosse en Wollen Kousen, Fantasiekleedjes, Doosjes Zakdoekjes, Wollen en Zij den Sjaals, Nappa, Tricot en Gebreide Da- me9handschoenen,Overhem- den, prachtstrepen, Zijden en Gehaakte Zelf- binders, Slob*^Heeren handschoenen, Nappa, Tricot en Ge breid, Bretelles en Sokkenhou- ders Enz. Enz. St. Jacobstraat 8 - Vlissingen HEERENBAAI Bestelt nu ree is tegen de aanstaande Feestdagen uw PEKELVLEESCH, ROLLADES of STUKJES 11.30 per K.G. Tevens prima kwaliteit LAMSVLEESCH aan lage prijzen. Rund-, Kalfs-, Varkens- en Lainsslagerij P. VAN STEE. Noordstraat 68 Vlissingen te boeken is een prettig werk. Dit doet het Schoenmagazijn Burg C 97 Middelburg Hoe kan het ook anders. Het is goedkoop, soiled en heeft een groote sorteering. Ben U er al veest? Zo» #Jet, kom en wordt vaste klant.' 1 1 Sa i i iiSTTi iiiSii i i i i uRijunzTTi iTffTTi i iSTTi iTffTTi iTSn iTffïti j a^ïTi iTffïTi illfeil GEZ. MOTKÉ Nieuwendijk 23-25 Viissingen Uitgebreide keuze in practische ST. NICOLAAS-CADEAUX llh^llh^llh^llh^llh^llh^llh^ilh^llhfiillh^llii^llt^llh^llTiffrilh?iilin?iillh?r voor jongens, bestaan veel uit een Verfdoos met toebehooren, Kleurboek, Schetsboek, Schabloneer- doos, schilderezel enz. enz. voor meisjes een fijne doos Zeep, flacon Eau de Cologne, Spuitflacon, Odeur flacon, cichabloneerdoos, Haarborstel, Celluloidspie- gel enz. enz. en vindt in de Drogisterij van A. BIENIÊST naast jAMIN. EEN ZEER GEWAAR DEERD ST. NICOLAAS- GESCHENK ALS ST.-NICOLAAS- GESCHENK ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ In de Algemeene Boekhan del van F. LANDSMAN St. jacobstraat 16 Vlissingen heeft men groote keuze in Romans, Jongens-, Meisjes-, Kinder- en Prentenboeken Doozen Postpapier en cuïgs Onbreekbare Vulpenhouders Kinderspelen, Kalenders, ,Swan"- en „Waterman"- Vulpenhouders. Aardewerk Enz. Enz. Zie verder St. Nicolaas-Eta- lage binnen. Voor Familie-Drukwerk? Drukkerij H. WEQELINB Uitsluitend alhier verkrijgbaar bij de Agenten der N.V. Haardenfabriek „De Schelde" te Bergen op Zoom yi|r Catalogus en Attesten ter inzage Vakkundige behandeling PALINGSTRAAT 36 VLISSINGEN TELEFOON 223 M BREESTRAAT VLISSINGEN -■<' 1 i iii.i 9 KOUDEKERK over de maand October 1626. Geboren M. Sanderse -geb. van Wijck z, A. de (j(J i* Alles op gebied van Rook-Artikelen voor uw St. Nicolaas vindt uw in Luxe en Kleine Verpakking van alle bekende mer ken en de bekende In Kistjes van 25 6tuks f 1.50 In Kistjes van 50 6tuks f 3 00 De sigaar van zeer fijne kwaliteit in Sumatra en Vorstenlanden KLEINE MARKT 56, VLISSINGEN echte frieschf Dames-, Kinder- en Dienstbodenschorten, Manteltjes, Jurk jes, Kapjes, Alle Bébé-Artikelen. Enorme keuze in Hand schoenen, Zakdoeken, Zakdoeken in doozen, Kussens en Theewarmers Nachtzakken, Witte en Qekleurde Kleedjes,Ves ten Pullovers Enz. Enz. Kousen en Sokken in alle soorten. Alles in de bekende prima kwaliteiten tegen de laagst mogelijke prijzen. RUIME KEUZE BIJ zijn wij ruim voorzien van Chocolade Letters, Chocolade Harten, Chocolade Figuren. Alles pfima kwaliteit tegen zeer billijken prijs. Wij hebben dit jaar een reuzen sorteering DOOZEN FON DANT enz. vanaf 35 cent per stuk. Chocoladefiguren 4 voor één dubbeltje. tét2 lange delft 89 middelburg Banketletters 20 cent per ons. Speculaas 16, 12 en 10 ct. per ons Wit en Gekruid, Gevuld 18 cent per ons Spritsletters 20 cent per ons Taai 8 cent per ons Oembertaai 16 cent per ons. Al mijn waren worden "van de beste grondstoffen vervaardigd

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 15