Bedden-Matrassen SCHORTEN H. L. HENBRIKSE De N.V. Saomkvreekeiiien Zaadhandel „De Nieuwe Walcheren", Middelburg Fa. S. DE VOS s-I „De K3ein@|Bazar" NieuwencSï jk 43 J. VAN BOVE KIEST uit deze Lijst Uw geschenken A. NOOM Fantasie en PooSbont- Gravenstraat - Middelburg SPEELGOEDEREN HALLO!! Schitterende Sorteering Galanteriën Lederwaren en Luxe-Artikelen mr UITSLUITEND SPEELGOEDEREN ABDIJSIROOP FIRMA L. J. VAN 'T WESTENDE Radicaal-Insecten-Doodende-Straal Alles prima kwaliteit en vrij van bloeriluis Erven J. Gabriëlse PALINGBROOD APPELBOLLEN SPRITS en GEVULD P.J.JONGEPIER J. ANDRIESSEN RUND&VARKENSVLEESCH FIJNE VLEESCHWAREN VELO WASCHMACHINE Verkoopdepot L. Delft 90-91 M'burg D. P. CORNELISSE Zelfblnders, Zakdoeken, Overhemden, Eau de Cologne, Handschoenen, Handschoenen, Bretelles, Schortjes, Boorden, Mutsen, Dassen, Voetkussens, Strikjes, Stootkussens, Sokken, Karpetten, Sokhouders, Matten, Sjaals, Witte Kleedjes, Sportkousen, Fant. Truien, Dekens, Kousen, Gordijnen, Overhemdjes, Schorten. Tafelkleeden, Loopers, Schoorsteenklee- den, Kachelzeiltjes, Sloopen, Lakens, Servetten, Tafellakens, Theekleeden, Hemden, Pantalons, Nachthemden, Com binations,Dlrectoirs, Tailles, Borstrokken Extra aanbieding WOLLEN en CHENILLE DOEKEN. Doosjes LUXE ZEEP en doos jes ZEEP NIET ODEUR HET VOORDEELIGSTE ADRES VOOR DEZE ARTIKELEN IS Denkt steeds het eerste aan onze zaak, als U iets wilt koopen. Voor de St. Nicolaas vindt men een mooie sorteering \anbevel., N. P. DE RIJCKE heeft nog af te gsvsn, wegens ontruiming van een gedeelte kwoekerJJ, Halfstam Appels an Prer en Pruim vanelf 1,00 Pyramid® Appels en Peer 10.80 Snoer Appels en Peer f0.75 Gelelde Perziken lf 12.50 ABONNEERT U OP WEGELING:s NiEUWSBLAD Electr. Meubelmakerij Theekasten, Theemeu belen, Kapstokken, Para- pluiebakken, Rooktafels, Ciubtafels, Muziek- en Boekenkastjes, Dames- Stoeltjes, Heerenfauteulls Slgarenkastjes, Borden en Kopjes Rekken Komt U eens naar onzs schitterende voorraad kijken Uiterst concurr. prijzen SCHELDESTRAAT 24 Telefoon 292 Vlissingen Magazijn van Goud&Zilver Ruime sorteering in Zilveren Theelepels ZilverenSeryetbanden Zilveren Sigarettenkokers Zilveren Beugels Kristalwerk met Zilver Zilveren Manchetknoopen Zilveren Broches Zoutvaatjes enz. In étui met zilver Zilveren Horlogekettingen Imitatie Antiek Zilver Gouden Krullen Gouden Spelden Gouden Dasspelden Sigarenkoker met gouden platen Gouden Verlovingsringen Gouden Zegelringen Gouden Horloges Gouden Colliers Gouden Horlogekettingen Gouden Broches Gouden Manchetknoopen Bloedkoralen Gitten st. Theekasten, Naaimachi netafeltjes, »apstokken, met bijpassends bakjes, Kussens, Tafel- en Kap- stokkleeden Bezoekt voor! I uw S3. Kicolaas inkoopen St. Jacobstraat 4 - Vlissingen voorheen HOUBAER Steeds het nieuwste op dit gebied. Alles aan ongekend lage prijken" Direct van fabrikant aan kooper, geen tusschenpersonen. Aanbevelend, St. Jacobstraat 4 Vlissingen Nieuwendijk 43, voorheen HOUBAER. EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN Enveloppen, Nota's, Brieven. WIJ drukken ze naar Uw bel leven V Die erge verkoudheid AKKER'a SINT - NICOLAAS-CADEAUX Camera's, Statieven, Albums, Klno, Projectie- lantaarns, Films en Luxe Kistjes Sigaren en Sigaretten. WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 26 NOV. 1926 waaronder Stoommachines, Tooverlantaarns, de nieuwe Meccano-Doozen, enz. enz., benevens Huishoudelijke en Luxe Artikelen. LAGE PRIJZEN NOORDSTRAAT 32, VLISSINGEN N.B. Tevens het adres voor het laten repareeren van alle soorten Poppen U wenscht een eenvoudig te bedienen RADIO TOESTEL, dat goedkoop Is en betrouwbaar, dat zich gemakkelijk laat Instellen op de ge- wenschte golflengte Dan is er maar éón antwoord dat volkomen bevredigt, dan naar de QORTSTRAAT 143 TELEPHOON 387 MIDDELBURG Vertegenwoordiger N. 1. f,% Hilversum mms Het verdelsinqsmlddel bij uitnemendheid —mm Dood Vliegen, Muggen, Mieren, Motter., Kakkerlakken. Voor ontiulxingen on alle andere Inaeeten Wau niet verkrijgbaar wende men zich tot den Hoofdagent Jl. el. VAN NiEUWENHUIJZEN Segeoreeiraat H <41 Middelburg li li li Noordstraat Middelburg o h Postkantoor Kent U reeds onze prachtige sorteering v.h. J. VERHAGE Voor de St. Nicolaas versch (Sedert 1920 gedreven door den tegenw. eigen. I. Richier). Burg C 111 Ie huis links van af de Markt Middelburg St.-Nicolaas zegt: Voor Ooud en Zilver kan Ik bij RICHTER uit stekend terecht MEUBELHANDEL Veereche Singel Middelburg Korts Noerdatraat Middelburg Ruim voorzien van 1« kwaliteit en allee aan zeer lage prijzen ELECTR. WORSTMAKERIJ verreweg Ue beste en voordeeligste A Contant en op Termijn DRUKKERIJ H WEGELINQ NOORDSTRAAT 44 VLISSINGEN 't HlWlrP rnooftU RiatUUn voortwoekeren tot oene aandoening ven borat of kaal Bestrijdt dat gevaar I Ontsmet verzacht «n veratarkt die pijnlijk ontstoken slijmvliezen mat de aüjm- oplossende, zuiverende, genezende Alom verkrijgbaar in kokers van 230 gram /l,50, 550gram/2.75 en 1000gram/4,50 Ruime Keuze In Nederstr. 0182 Middelburg - - r

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 10