UITROEPERS I I I I Groenten Fruit I Belangrijke Meubelveiling mar/wiluï w Goudreinet, Belling- v fleur, Zoete Appels, I1 Stoofperen I I PERCEEL BOUWLAND Trekking Staatsloterij Maandag a.s. I I nette Dagdienstbode I i i Rubriek VRAAG EN AANBOD Publiek te Verkoopen Scheren van Vee een Meisje, die Duitsch I kan lezen en schrijven BOUWTEEKENINGEN TE KOOP Te Koop of Te Huur: Piano te Koop Prima Blauwe Zetaardappelen ALLE SOORTEN Terstond gevraagd a Walstr, 46, Vlissingen B Prima Eierkolen Brandstoffenhandel J. SCHOUT Vrijburgstraat 110, Souburg in het Venduhuis te Vlissingen Te koop gevraagd: Gevraagd Biedt zich aan: Te huuraangeboden: Vlissingen Met Ingang van Dinsdag 23 November TWEE MAAL PER WEEK Yelling, dus Dinsdags- en Vrijdags- middags, aanvangende te 3 uur. De Administrateur. „MAR A VILLA' WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 19 NOV. 1926 1_4 regels 50 ct. ieder regel meer 10 cent TE KOOP GEVRAAGD i C. POLDERMAN, Noord- weg, Middelburg Ondergeteekende beveelt zich aan voor het L REIJNIERSE lzM Westhoek Koudekerke Te Koop: Eenverdiepings- I huis Marinestr. 1 f 2500 I Te bevragen Marinestraat 21, Vlissingen GEVRAAGD voor 1 uur in de 14 dagen. Bureaux Wegelings Nieuwsbl. worden gemaakt aan bil lijken prijs door J. J. Noten boom, Lepelstr. 9, Vliss. Mooie groote Linnenkast, dito half Kastje. Ronde en vierkante Tafel. Driehoektrachel. Te bevragen A 53 Serooskerke Te Huur VRIJ BENEDENHUIS Drie Kamers, Serre, Keuken, Tuin en Schuur Noordweg R 13abov Middelburg voor 7 jaar een te Westkapelle aan de Noord- weg, gen. „De oeste Appel", (fl groot 1 Gem. en 56 r. Briefjes voor of op 30 Nov. L. MAUERS, Aagtekerke Nog Twlntlgjes, enz. verkrijg- I baar bij de agenten: J. Kraak, 1 Lange Geere, Jac. Willemse, I Noordweg en de Hoofdvertegen- B woordiger der „Witte Stad" I. A. Willemsen, Lange Delft B 144, Middelburg TE KOOP: Nog eenige nieuwe staande Salon - Pathéfoons, voorzien van le klas Zwitsersche dub- belveerige uurwerken. Pracht- kasten worden voor spotprij zen opgeruimd. Wie ziet koopt Gravenstr. I 314 Middelburg, wegens omstandigheden, tevens BEST FOTOTOESTEL f 22.50 Bureaux Wegelings Nieuwsbl. TE KOOP: C. POLDERMAN, Noord weg, Middelburg TE KOOP GEVRAAGD JACs. VADER Oostkapelle Te Koop gevraagd: Gedragen HEERENKLEEDING (geen rommel.) Is aan huis te ontbieden. MULLER, Wa- genaarstraat 11 Vlissingen Te Koop: EEN PRIMA DUBBELE MAN- GELMOLEN EN ENKELE KLEINERE. Koopje I H. L. MEIJERS, Serooskerke Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Zeegras matras (genopt) Schoorsteenvegersslngel Q 270 Middelburg Belastingplaatje 75 cent Paul Krugerstraat 8 ben., Vliss. Cadzandsche biggen lobse Biggekerke Werkfiets Montfoort Kanaalstr. 13 Souburg Bouwgrond aan Zee, E 126 Domburg Friesche turf J. Luteijn Koudekerke Een gegoten Keukenfornuis 80x 60 c.M. J. Kooman Penninghoek- singel L 72d Middelburg Varkenshok J. Maas, E 16 Domburg Platte nikkelen buiskachel Bouwen Ewoudstr. 40 Vliss. Kamerkookkachel met oven Breewaterstraat 28 Vlissingen Melkkoe, vette vaars Bierens Grijpskerke Mooie trein op rails mettoebe- hooren Verk. Quakkelaarstraat 139 Vlissingen Nieuw waschfornuis A. Dert Noordplein M 1 M'burg Krullen, strikken, gitten, roode kralen met slot A 90 St.-Laurens Staaldraad matras Oprit 21 Vlissingen Zeerfraai toompje Zilver Duckwin krielen 3 gulden, prima zwart Java haantje f 1.25 C. Joziasse Dampoortstraat Middelburg Zwarte meisjesschort A. Harpe B 166 Koudekerke Een dienstbodekabinet N. Bosschaart Koudekerke Een weinig gebruikte Motor A 98 Meliskerke Pakkisten Bode Geldof Souburg 70 bos erwtenstroo A. Schout Ritthem Vette konijnen 't Hof Meliskerke IJzeren ketel en plaatstoof A 18 Meliskerke Goed zingende kanaries Crocuslaan 16 Vlissingen Patentas, wielen en veeren als nieuw Noordstraat 77 Vlissingen 3 haaskleurige vlaamsche reuzen voedsters Van der Ende Biggek Vaars 18 maanden L. Wijkhuijs Pz., Biggekerke 400 kilo Paardeboonen A 81 Meliskerke Een marinejas Zuidsingel E 34 Middelburg Jaarsma haard geheel compleet zonder eenig defect f 60.— Kasteelstraat 75 Vlissingen fien bodeszaak op Walcheren Brieven onder no. 1282 Bureaux Vraag en Aanbod Mest A 11 Biggekerke Roode en witte bessenstruiken P. Ovaa Ritthem 2000 kilo mangels J. A. de Visser Ritthem Driehoekkachel koopje ohs. Koppejan Ritthem Vare koe Anth. Maas Zwanen burg Koudekerke Vet Varken j.J. du Bois Biggek. Wagensmeer I. Bak Biggekerke 2 vette vaarsjes L. v. Keulen Sr. Biggekerke Stoofperen en roode kool A. J. Barentsen Koudekerke longensschoenen leeftijd 8 jaar A. de Witte Biggekerke Sen drachtige geit C. Bosschaart Nz.t Koudekerke Kippenhok met 6 poeljes en haan bij de leg Tuindorp D 54 Souburg Een paar jongensschoenen J. de Hond Biggekerke Blauwe zetaardappelen goedge keurd Z. L. M. P. Wijkhuijs Biggekerke Blauwe mansrok C »de Korte Koudekerke Dameshorloge met zilveren ket ting L. Verhage Pz., Koudek. Leurkar voor hit iz. Roose Koudekerke Een vette geit M. Barentsen Koudekerke Een Winterrok J. Sturm Meliskerke B 110 Speenkonijnen, kanaries, en post duiven. De ZeeuwL.GeereM'burg Prima winterjas C. Hendrikse Breestr. 173 M'burg Burgerhuis, Pakhuis Seisbolwerk M 208 Middelburg Poters 4 'ct. per kg., koolrapen 1 ct. per kg. Lellenlaan 3 Vliss. Bravo poters le nabouw Wattel Veerschew. B14Ö M'burg j. de Nood Zandljk Veeren voor bedvulling Beenhouwerssingel K 75a M'burg Drie Konijnenhokken van Turnhoutstraat E 17 Soub. Goed werkend Naaimachine Kanaalstraat B 160 Souburg Nieuwe eiken waschtobben f 4 Buteuxstraat 200 Een waschtobbe Vlissingschestraat B 285 Soub. Aardappelen Noordstr, A 4 Soub. Schoorsteenmantel Middelburg- schestraat N 284 Souburg Huizen en bouwgrond Ritthemschestraat 138 Souburg Strikken f 7.50 Abeele A 242 Geblokte overdoek Tuindorp 7 Souburg Vulkachel Nieuwe Vlissingsche weg C 161 Souburg Kabinet en eiken bureau Kanaalstraat B 144 Souburg Wegens verandering geit A. Hovijn Koudekerke Pathéfoon, vouwwagentje met kap en bruine bont Kerkhoflaan 44 Vlissingen Fornuis Kasteelstraat 51 Vliss. Zwarte bessenstruiken Johs, Wijkhuijs Aagtekerke Radiotoestel Kasteelstr. 69 Vliss. Kinderwagen Callenfelsstraat* 12 bov., Vliss. Seifert kanaries Glacisstraat 134 Vlissingen Jonge eksterduiven jacob Catsstraat S 92J M'burg Paar werkschoenen als nieuw Joh. Marteijn Veere Gebreide babymutsjes S. Snoep Arnemuiden Een kalfvaars aan de rekening én een rechtstroo dorschmachine K. Wielmaker Fz., Koudekerke Nieuwe baiansploeg A. Buijs St.-Laurens 3 parelhoenders en een dubbele mangelrasp klein mode! P L. Koster Vrouwepolder Papillon roog f 2.50 Vischmarkt H 190 Middelburg Een geboende tafel Goedgelegen" Buttinge Paard 9 jaar A. de Visser Ritthem Welzinge Stierkalf of ruilen vaarskalf Prelaat Westkapelle Mak en vertrouwd rijtuigpaard J. Houterman Nieuwland Bravos en blauwe poters en erw ten- en haverstroo. W. Wisse Ritthem 50 kilo gele eigenheimers zet- aardappels. J. Barentsen Pz. Ritthem Vaarsje 8 mnd. Groenenberg, Hoogelandé 4-wielig plat wagentje en hand- kar. Simpelaar Seisweg M'burg Keuken en Driehoekkachel 't Zand DA104 Fiets plaatje Korte Delft Q 22 M'burg Mooie antieke hangklok 't Zand D 189 Mooie gebruikte Driehoekkachel met plaat. Adres Seisstraat M 63 M'burg Groote trekhond Bliek Stadswegje Middelburg Goed vosbles merrieveulen in geschreven veulenboek Joh. de Visser Domburg Poeljes P. Koppejan Meliskerke Een vaars- en stierkalf Houtenburg Zoutelande Een «konijn 7 i 8 kilo en een Papilion C. Verhage M'burg Een- en tweeverdiepings woningen Br. no. 1283 Drukkerij De Lange Jan Mangels J. Krijger Gz. Grijpskerke onge loopeeenden Boogaard Domburg R Mooie Cadzandsche biggen W. Duvekot Vrouwepolder Bravo zetaardappelen A 92 Meliskerke Kelk- en koolrapen W. Koppejan Zoutelande Gerste stroo H. v. Sluijs Zoutelande 12 rieten stoelen ook per stuk Kuipers Zoutelande 1 slachtgeit 82 Zoutelande Voer tarwestroo handgedorst Wed, R. Clarisse Zoutelande Half varken Lourens de Voogd Domburg 150 blauwe plavuizen A. Wisse Noordstraat Domburg Vet stierkalf Chr. Wisse Domburg Puike soldaten- en Friesche iassen Provoost Kleermaker Domburg 20 H.L. blauwe aardappelen, mangelmolen, alle soorten bes- senplanten Jacs Wisse, Oostkapelle Blauwe zetaardappelen goed soort a f 6 per 100 K.G. P. Jozlasse Zuidbeek Souburg 2e hands motor en rijwielen vanaf f 10 Hermes Souburg Vare koe en prachtige loopvar- kensC. A.CornelisseArnemuiden Plattebuiskachel 'C. de Nooijer Nieuwstraat A 88 |Arnemuiden Bij inschrijving 10 olmen voor werkhout briefjes voor 1 Dec. W. Geschiere Hoogelande Beste zetaa'rdappelen (bonte) J. Vlieger Grijpskerke Vaarsjes van 8 tot 16 maanden W. Duvekot Vrouwepolder Sterke platenwagen J. Duvekot Vrouwepolder iyiooie biggen K. Oste Vrouwepolder Een werkpaard L. Maas Vrouwepolder 3000 kilo tarwestroo E. Janse Zoutelande Een half varke,n B öl^Gapinge Een koe aan de rekening 4e kalf K. Huijsman Meliskerke Een schaapram P. Poppe Koudekerke IJzeren kruiwagens, vul-en drie hoekkachels Smederij Buttinge Grijpskerke 2 jonge beesten geschikt om door te houden M. Francke Jz., Grijpskerke Menwagen, ijzeren assen „Legaf" St.-Laurens Alle soorten Friesche legpoters B. Koole Souburg Een gemetselde kachel J. Provoost Az. Domburg Bruine klepper, wagenlangtouw W. de Voogd Domburg 300 K.G. tuinboonen lange han gers J. Minderhoud Chr.z. Dom burg Zoo goed als nieuwe groote petroleumkachel voor f 10 Nieuwstraat 58 Vlissingen Engelsche kropper (doffer) of in ruil Schotschenhoek 3 Vliss. zoo goed als nieuwe kamerkachel nieuwe jas, gedragen jas, spot goedkoop, zilveren dames-arm bandhorloge nieuw f 4,50. Wagenaarstraat 16, Vlissingen. 5 H.G. mooie poters, 100 K.G. witte kooJ^Visser 't Zand. Groen emaille vulkachel. Godin Fornuisje en Kamerkachel. W. J. Geldof, Mr. Smid en Lood- gieter Nieuwstraat 57, Vliss. Too verlantaarn Oude Markt 27, Vlissingen, Mahoniehouten tafel Glacisstraat 125, Vliss. 7 èèn-jarige witte leghorns f 12.50 niets minder, Glacisstraat 15, Vlissingen. Voetbalschoenen Tuindorp D 55 Souburg Mooie Cadzandsche biggen D. Coppoolse Serooskerke Puike blauwe zetpoters zuiver soort P. Jasperse Serooskerke Bij inschrijving: 80 lichte boo- nen en kaphout. Briefjes in te leveren vóór of op 1 Dec. a.s. Inlichtingen te bekomen bij M. Marcusse Serooskerke Ploeg, twaalfweeksche biggen W. Dekker Wz. Serooskerke Projcctielantaarn J. P. Petiet Nieuwe Oostersche str.83 M'burg Vulkachel Molenstr. 24 Vliss. Wijnpeeën W. de Bree Grijpskerke Zetpoters bij Joha Geertse Grijpskerke Populierenstekken I. Qeldof Grijpskerke Of te huur een groot Pakhuis en erf. Noordpoortstraat M 5 Middelburg 2 Lammers. J. Geertse Grijpskerke Jonge witte ganzen, kalkoenen en eenden en drie jonge pauwen J. J. Kole Noordbeek Souburg Een Spekstander N. Vliss. weg C 223 Souburg. N. H. Witkuifhaan prachtdier. B 140 Buttinge Een sterke Werkfiets Lievense Molenaar Middelburg. 2 vaarsjes half jaar, Loopvarkens tarwe, egge nieuw. Zoutelande 61 Speenvarkens bij W. Reijnierse Cz. Nieuwlandscheweg M'burg. 50 zwarte bessenstruiken J. Koole St. Laurens Een tweepaards koksploeg S. Minderhoud Westkapelle Petroleumkachel Branderijstraat 14 Vliss. 2 lamoenen van hittenkar C 31 West Souburg Driehoekkachel Vrijburgstraat 110 Souburg Petroleumlamp Oude Markt 25 Vlissingen Lancaster gordijnen Verk. Quakkelaarstr. 181 Vliss. Goed sprekende papegaai met koperen kooi Noordstr. 19 Vliss. Zware Cadzandsche biggen S. Duvekot Serooskerke Droog kliefhout S. Wondergem Hz. Oostkapelle ten overstaan van Notaris J. C. PAAP en ten verzoekt van den WelEd. heer HILLINGA e.a., op Woensdag 24 November, des morgens 10 uur, w.o. Eiken e.a. Salon-Ameublement, Mahonie Dam. Salon, Piano, Eiken en P. P. Slaapkamer, Eng. Eetkamer e.a. Buffetten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Ledikanten, Mahonie- en Eiken- kasten, Chiffonidre, Bedden, prachtige Mah. Secretaire, ingelegde Antieke Canapee en dito Colis-Tafei, Glas, Aarde werk, enz., Kachels en Fornuizen, Naaimachines, enz. Voorts partij nieuwe le kw. Dekens, Bierpomp, enz. Kijkdag: Dinsdag 23 November van 10-12 en 2-5 uur. Zindelijke goederen kunnen worden bijgebracht. Kooporders worden door de Vendumeesters aangenomen De Vendumeester-TaxateurA. HOTTING. Een melkontroomer en een vic- toriakarn, gebruikte driehoek-en kamerkachels H. L. Meijers Serooskerke Bont- en marinejas Ridderspoorlaan 19 Vliss, Melkgeit K. Roelse Prelaat Westkapelle Boter Vrijburgstr. C91 Souburg Vette geiten J. Wattel Oostkapelle Vette geiten West-Souburg C 56 Voederaardappelen J. Roelse Koudekerke Geitenkarn A 11 Biggekerke Een Reeschaaf Klein Vlaanderen M 168 M'burg le en 2e deel van Lichtenbelt liefst groote uitgave B 265 Souburg Zure appelen Kanaalstraat A 81 Souburg Antieke klokken Willemse Goudsmid Souburg Een jonge springbok door P. Za- chariasse Koudekerke Gele raadsheeren (doffers) Hoorn van Burgstr. 17 Vliss. Oude eenden Simon Janse Nieuwland Kinderstoel oud model B 44 Zoutelande Een geëmailleerd Fornuis onge veer 72 cM. breed. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Krielaardappelen Jan Boogaard Meliskerke. Allerlei bontwerk Fransche Kerkslop 3, Vliss. Voor Zoutelande een loonslager Een kostganger met vrije slaap kamer Bureaux Wegelings Nieuwsblad Een huishoudster middelbareleef- tijd Bogardstraat D 39 M'burg na 6 uur Door Huwelijk met Mei een meid A 90 Meliskerke Groote Koolrapen Broeke Noordweg Een meisje voor halve dagen. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Flinke Dienstbode voor dag en nacht. Adres Mevr. Teunis Boul. Bankert 32 Vlissingen. Aardappelkriel Timmerman Buttinge Met Mei een handknecht L. de Witte Domburg Met Mei een knecht. A. Francke Serooskerke. Zagen scherpen Maartense Seis- plein Middelburg Scheren van vee S. Stroo Biggekerke Benedenhuis, voorkamer, alkoof achterkamer. Middelburg, Bureaux Wegeling's Nieewsblad 225 roeden klavers 1927. J. Verstrate C 44 Westkapelle Een woning S. Minderhoud Westkapelle Bovenkamer Scherminkelstraat 20 Vlissingen Ondergeteekende beveelt zich aan tot het scheren van vee. Adres M. Janse, Abeele A 228 MARKTBERICHTEN Middelburg, 18-l1-'26. Boterf 1.00 Particuliere prijs. 1.10 Eieren 13.00 Particuliere prijs 14.00 Poelje Eieren 0.00 Particuliere prijs. 0.00 Eenden Eieren 10.00 Particuliere prijs „11.00 i Notaris H.R.STRUVE MsLryf te Middelburg is voor- nemens op VRIJDAG 26 NOVEMBER 1926 des namiddagi 1.30 uur aan het Zand, Breeweg D 157, Ponny vosbles merrie, 2 baatge- vende Melkkoeien, vet Varken, 10 Kippen en Haan broed 1926, 6 P.K. Petroleummotor, Graan molen met steenen, tweewielig Rijtuig, Lemoenkar op veeren, platte 4-wielige Wagen draagver mogen 2500 K.G., Wind-, Kort en Mangelmolen, Harken, Hou- weelen, Slijpsteen, Paardentuig, Ladders, Zolderwagentje, Dam- hekken, Slede, Bascule met ge wichten, Jukken en Emmers, Karn, Melkzeeft, Botertobbe, Litermaat, Vaten, Kisten, Zakken, Hooizaag, Vorken, Zeis, Turk, Koekleeden, Wagenzeil, Schaafbank, Lantaarns, Trap, Drijfriem, zinken Goot, ijze ren Blok met reep, Damesfiets, Konijnen, Vulkachel, plm. 1000 K.O. Hooi, plm. 10.000 K.Q. Mangels Enz. Bezichtiging op den morgen van verkoop van 10—12 uur. Geen muziek, geen stallingwel bergplaats voor fietsen. „het Wonder". Mei recht, want deie wonder lijk-zoete wijn bezit al de eigenschappen, die liefheb ben vaa goeden Spaanachen Wijn zoo buitengewoon bekoren. Vraag daarom Fl. 1,10 p*r fleach in alU goad* xakan. o

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7