Natuurboter volkomen vervangt en veel beter is dan alle andere merken. Gratis Verkrijgbaar PIANO'S ANTOINE MES MORIAAN-BA/. Rozemond, Gravenstraat, Middelburg WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 19 NOV. 1926 Bij inlevering van 25 voorzijden ontvangt li direct van Uw winkelier ZES PRIMA LEPELS OF VORKEN Per pond °0 100 110 120 135 ets Bovendien 10 extra Korting Alléén in de Grnyter*s Winkels Hij is er weer met zijn tijdelijke Winkel en Speelgoederen Zaterdag 27 November een groot Tablet der allerfijnste Chocolade bg eik pond Koffie van ltf>- Uö-12l>-155 cents Gortstraat Middelburg NAGEL RODER ADAM NEUMEIJER KREISSEL DaVER SOUFLETO MES Enz. (Voorheen Houbaer) Groote sorteering en lage prijzen Neemt eerst een kijkje voor Uw Inkoopen te doen, het loont de moeite EXTRA VERLAAGD AUTO - VERHUURTARIEF GRAAFEILAND RODENT ROEIT Hcl hoodt ta tia UIT ongedierte. Café - Rest. - Billard „De Monopole" Pottenmarkt 410 - Middelburg Amstel Bieren -wmt Prima Keuken Aanbevelend, C. J. MERK Jeidttot het rKDoJceavan zal U overtuigen, dat we] niets te veel beweren als we zeggen dat Wegens verbouwing en verplaatsing der Kachelzaak wordt de geheele voorraad OPGERUIMD Haarden (korting) 20 pCt. Vulkachels P, 20 pCt. Fornuizen en Calorlffalres lO pCt Neemt U proef en oordeelt zelf. Allerfijnste ,,De Abdij11 kost 32Va cent per half pond. 'raagt ze uwen winkelier en let op het merk op leder pakje. kpenrnnit-Ka uwbonbons De Gruyter'» Chocoladefabriek presenteert U tot Zeer voordeelige aanbieding STUDIEPIANO's als: Worden met volledige garantie geleverd. Betaling in overleg met kooper AANBEVELEND I VOOR DEN WINTER VRAAQ PRIJS Tel. 483 Middelburg n ATT CM aBchX ?r00te.BCb?00' RATTEN maak onder dit Gemakkelijk Jja U? en ongevaarlijk. /iï'A Data 50 et en moet U eens Jy WEIGLEY'S Psparmnikt Ka awbofl' bons gebruiken. WRIGLBY'9 P.K. toot. komt vermoeidheid, stilt den dorst en Uw pijp ta bak na het werk smaakt U er des te beter door. Een goedkoope versnape ring, waarvan de frisschc pepermuntsmaak b-l-ij-f-L H.QAJ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4