LAKEROl SINT-NICOLAAS i DRUKKERIJ H. WEGELING DRUKKERIJ DELANGEJAN FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 19 November 1926 FAH.L.HENDRIKSE WEGELING'S RECLAME-6L0C Hierboven isaf gebeeld de heer Cummings, of liever de „jongeheer Cummings", want hij is pas 16 jaar oud. Dit jongmensch is buitenge woon handig met de lasso, het koord, waarmede de z.g. cow-boy's in Amerika de losloopende runde ren en paarden opvangen. Verschil lende prijzen heeft hij reeds bij wedstrijden in het lassowerpen ge wonnen. De afdeeling 's-Gravenhage van de Centrale van Jongeren in den Vrijheids bond heeft Vrijdagavond j.l. haar 5-jarig bestaan herdacht in Pulchri Studio. Een overzicht der deelnemers. Een knap stuk werk is het boven staand portret van een bekend Zweedsche postzegel-verzamelaar. Het geheelc portret is namelijk door een Zweedsche jongedame vervaar digd van kleine stukjes postzegel. Inderdaad een schitterende presta tie. Het A'erk trekt op alle groote postzegeltentoonstellingen, waar het te zien is, de onverdeelde aandacht der bezoekers en terecht. Een overzicht van den afbraak ten behoevê van den nieuwbouw van de Amsterdamsche Bank aan het Rembrandtsplein te Amsterdam De nieuwe gebouwen van het Instituut welke Maandag 15 Nov. door den Bisschop van Roermond worden ingewijd. Vrijdagmorgen is van een der stortmasten der beton-installatie bij de sluisbouw te Ijmuiden, een betonhapper van 60 meter hoogte naar beneden gestort, waardoor twee arbeiders werden gedood. Zaterdag j.l. had in het Centraal-Theater te Amsterdam de huldiging plaats van den heer N. H. Wolff, hoofdredacteur van „De Kunst", ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum als journalist. Vrijdag 1.1. werd te Tilburg een Int. Pluimvee-Tentoon.itelling ge houden. Onze foto focnt een met een le prijs bekroonde doffer. -teqers, derv Koe^t v°°r dc keel DOcts per blikje Een prachtig geschenk van blijvende waarde is een FOTO, PLAAT, ETS, SCHILDERSTUK Enz. maar dan ingelijst in een mooie lijst. Wij ontvingen weer een nieuwe sorteering Staaflijsten aan lagen prijs. Profiteert daarvan Wacht met het doen inlijsten niet tot de laatste dagen voor St.-Nicolaas, NOORDSTRAAT 44 VLISSINQEN LANGE DELFT B 144 MIDDELBURG IJ ZIJN GOEDKOOP BOOAAOSCa] FABSUUeJ 100 vel aoed OookfeaMtot R. WEQEliM Denkt steeds het eerste aan GRAVENSTRAAT MIDDELBURG Voordeeliger dan ieder ander adres Manufacturen, Bedden Dekens, Wollen en Chenille Doeken

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3