UITROEPERS Slechtst275- Doet Uw Voordeel ESSE NAAIMACHINES F. MALJERS ZOON HET RIJWIELHUIS I DIVERSEN VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" Vlisslngschestraat 58 Middelburg Van Damme's WITGOEDEREN Firma Manse-Damave Rubriek VRAAG EN AANBOD Radicaal-Insecten-Doodende-Straal FIRMA ANTOINE MES a CONTANT EN OP TERfylIJN Nr:sDTS ;R rKC^K2 4 MID D E L B U R G De KEURINGSDIENSTEN letten op het Vetgehalte van Zeeppoeder en Zeep I Zeeuwsche Plano en Orgelhande! fj. A. DE LIBNY f Vulkachels, Emmer kachels, enz. BEZUINIGEN VIOOL Zie Etalage Wagenaarstraat Vllsslngen Tc huuraangeboden: Te huur gevraagd Dameshoeden en Aanverwante Artikelen, A.S. ZATERDAG OPENING NIEUWSTRAAT 62 SOUBURG am ONTVANGEN I kost 16 cent per pakfe en heeft een vetgehalte van 36—40 pGt., dat is HET HOOGSTE VETGEHALTE I Daarom ataat Zeelandia Zeeppoeder aan da splta van alle Merken I Uitsluitend voor H.H. Winkeliers bij i WeOELING'S NIEUWSBLAD VAN 24 SEPT. 1026 1—4 regel» 50 ct. leder regel meer 10 cent kost bij on» een eerste klasse SALON ORGEL met doorloopende harp, 12 registers, prachtige kast Levering franco met 5 jaar garantie. Oemakkelijke be talingsconditiën Kort* Burg A33, M'burg Blanke eigen gcsm. Reuzel 50 ct. per 5 ons, p. Kg. 1.10 bij 3 Kg. of meer f 1.— per Kg., vet gei. Spek 80 ct. per" K.O. Slagerij Kg., vet gez. Spek 80 ct. per KO. Slagerij F. F. IOOS§E Eigenhaardstraat, Middelburg Smederij - Serooskerke levert alle soorten Ook Inruilen doet U door te koopen in het Magazijn Piano-en Orgelhandel Walstraat 74 VLIIIINQEN Stemmen Repareeren Verhuren Desgew. termijnbetaling Vraagt catal. en prijsopg. R. I. D. S. en Antl-Aphthe ter bestrijding voor mond en klauwzeer. Verkrijgbaar bij J. DE NOOD, Zandijk Aanbevelend TE KOOP: 1 tweepersoons houten Ledikant, 2 pluimen bedden en peluw met over trek. Brieven no. 1263 aan de Bureaux Wegelings Nieuwsbl. I Een in goeden staat zijnde Viool te koop. Aan hetzelfde adres een mooie jonge Her dershond te koop Lage Weg 175 bij 't Zandt f Bouwgrond aan Zee, 126 Domburg Oroot watervat P. Lourense Domburg Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen ïobse Biggekerke 15 Konijnen Lelienlaan 3 Vllsslngen Kleermakersnaaimachine, eenig gereedschap Brandcrl|atr*at 5, Vllzalngcn F.cn werkpaard, aftands A. Mlnderhoud, Nleuwstraat Vllsslngen 2-pers. Ijzer ledikant f5, wasch- kuip en stamper f 5. Koon ng, Koudekerksche zijweg no. 6, Vlissingen Jonge konijnen Lange Zelke 52, Vlissingen Steekkar, partijtje marmer, ra men en kozijnen, graniet goot steen en cement, zand en wit- kalk. Breewaterstraat 59, Vliss. Kamerkookkachel Nederstraat O 192, Middelburg Moderne kinderwagen Dishoekstr. 41 2xh.t Vlissingen 400 oud Hollandsche dakpannen Walstraat 7, Vlissingen Koperen gaslamp als nieuw Kasteelstraat 66ben., Vlissingen Wit gelakt kinderledikantje Hyacinthenlaan 22, Vlissingen Kruiwagen Scherminkelatraat 28, Vlissingen 2 trekhonden. A 3 Meliskerke 2 fietsen. A 3l Meliskerke Bolkoolen ronde en savoye A tfl Meliskerke 2000 Kg. voederbieten, groen- kraag. Qeense, Markt, Arnemulden Blauwe zetpooters van mooi gcwns. P. df Buck, Serooskerke Kamerkookkachel Paul Krugerstr. Ilhen., Vliss. Weinig gebruikte Petroipumlamp Klein Vlaanderen, Middelburg Franklin en vulkachel Molenaar, Qriipskerke Pauwhen broed 1926. Plantlust 'tZand D 165 20 kilo dubbele gele Narcisbol- len. A 119 Nieuwland. Radiotoestel. N. Qosterschestr. A3 Middelburg Mandoline, snotprfls ffi. Louws Plinstraat N 214 Middelburg. FHnke sterke Waschtnbbe. Veersche Singel S 130 M'burg. F.en electrlsche rifwlellnmp. Smoorsgang S 151 Middelburg. Alle soorten Stroo. Bode Jnnse Weatkapelle teen Kinderledikant. Tulndorn D 58 Souburg. Mooie Poeljes. Emmaatraat W 4R Middelburg. Salamanderkach 1 maat 1 Slepersalngel 139 Mldddbu g hljnniitirffer Uien. B 1.32 Meliskerke. Pen Mangelmolen merk Knnrsd F. de Vlsssr Boudewljnskerke, Door de Z.L.M. goedgekeurde Wilhelminatarwe, cijfers 8,9,9,9 Louws, Az. Oostkapelle. 1 gëem. fornuiskachel en 1 vul kachel. W. Krijger, Kanaalstraat Souburg Een cocoskleed zoo goed als nieuw, breed 6.25 cM en lang en 5,25 cM bl] A. Janse, Koude- kerke Westhoek 7 weeksche biggen Breeweg Q 40, 't Zandt Vet stierkalf en blauwe eigen heimer». J. de Nood, Zanddijk Een kalfvaars op de rekening 1. Boone Moeabosch, Koudekcrkc Qekalfde vaarzen Moeshosch, Koudekerke Handgedorsehen tarwestroo. L. Marlnlsaen Orljpskerkc Een koe rek, 14 Oct. I. Qeschierc Hoogelande Poeljes. P. Koppejan Meliskerke 600 K.Q. kleine Aardappelen, 114 Ritthem. 5 mooie lammer» en een vet schaap. Q. Schout, Biggekerke Handwagens Bliek Stadswegje Middelburg Trekhonden Bliek Stadswegje Middelburg Een zwaar Stierkalf. A. de Visser Serooskerke. Koolrapen en stroo. P. Joziasse Zuidbeek Souburg Jonge Eenden. F. de Voogd Hoogelande Zilver Bracklehanen. A. j. Huljsman Meliskerke Kalfvaars op rekening en puike zaai tarwe. W. de Buck, Meliskerke Platte en Sleeperswagen. Oebr. de Klerk Middelhurg. Of" ruil tentwagen met portieren en Buggi met leeren kan en col- Hngsas. F. de BrtiHn Mmtirg. Een Stoomkoker groot model Louwerse Vogelenzang Ve^re Een cactusplant. Brlgdamme B 137 Kalfvaars. rekening 30 Sept. K. Coppoolse Jz. OostkapeMe Keuken-en driehoekkachel lagen prils. 'tZand D 1^4. Kalfvaarzen rék. October. Ostee Vrouwepolder. Een bruin werkpaard 6 jaaroud mak in alle tuig. W. v. d. Broeke Vrouwepolder. Een Werkpaard en 2 kalfvaarzen aan de rekening. J. Lampert Pz. Biggekerke. 2 keukenstoelen. Domburgsch Schtptvlot Q °24 Middelhurg Petroleumlamp. Jodengang R 236a Middelburg. Mangels (groenkraag) Kptido- kerkache weg. Adre» Hoogstr, I 130, Middelburg (Vlnke huls-Pakhuis Selsbolwerk M 208, Middelburg Klijfhout, veerwagen, hondenhok Popkensburg, St. Lauren 10 jonge krielkippen. Midavalne H. Oosterschestraat 86, M'burg 2de hand» motorrijwiel Hennes Souburg Jonge ponny's, ook In ruil. keur uit 6. J. Andr'e»»en, St. Seba- stlaanstfAat, Middelburg Qebruikte menwagen, achter wielen met Ijzeren as Wagenmakerij, Oo»tkapelle Een stierkalf L. Verhage, Biggekerke 5 kippen van le leg Breeweg D 144 't Zand Kinderwagen f 5, stierkalf Segeersweg V 111, Middelburg Driehoekkachel Anth. Janse, Biggekerke Dienstbodenkabinet A 2H Biggekerke Mansrokken A. Bimmel, Biggekerke Een stierkalf J. v. Keulen, Biggekerke 2 nieuwe kepi's en hanglamp E. W. FHpse, Oostkapelle Bloedkoralen met slot, gouden krullen en kleerkist E. W. FHpse, Oostkapelle Kliefhout. Tuinbaas Moesbosch, Koudekerke Een grondboor L. Alewljnse Biggekerke Kruiwagen Tuindorp D 7 Souburg Poeljes bij de leg Rltth. straat B 375, Souburg Huizen en bouwgrond Ritth. straat 138, Souburg Flinke uittrektafel. D. J. v. d. Hoven, Duinweg, Oostkapelle Een zoo goed ars nieuw klep- wagentje. Verkuyl Quakkelaar- straat 199 Vliss'ngen. Heerenflets. Van Spryckstraat 20 Vlissingen Qoed onderhouden Kinderwagen R Ewoutstraat 40 Vlissingen. Rok, vest, hoed W de Witte Koudekerke. Een Scheermes. A. Jobse Koudekerke. 7 voer mest. j. Koppejan Koudekerke. |onge eenden. J. Brouwer, Marlekerke. 2 Winkelbakken. Clllverstraat 58 Vllsslngen. Knolselderij. C. de Korte Koudekerke. Een bodeswagen en een drieling boerenwagen met toebehooren, een drieling ijzeregge met een rierbalks houten egge, eenpaards ploeg, kortmolen en een mangel molen, broek met draagkussen De Roode Leeuw, Domburg Plattebulskachel I. Tange, Ritthem, Welzlnge Heerenflets Weverllstraat E 106, Domburg 7 8 weeksche biggen, f. Lorler, N. Vliss. weg, M'burg Nieuwe kinderregenmantcl en nieuwe Jongensjas Ridderspoorlaan 19 Vllsslngen Driehoekskachel Rarendsche Koudekerksche weg 99 Vllsslngen Melkgeit en mooi vaarskalf S. Jobje, Hoogelande Slachtgelt Boogaard Welzlnge R'tthem Geschilderd Boogkabinet v. d. Manderestr. 40 Vlissingen Moderne kinderwagen voor spotprils Palingstraat 44 Vlissingen 4 voer mest Jan Meljers Zoutelande Febrtiarl-koe W. Koppejan Zoutelande Zes stoelen met. Canapé f 35 Abecle A 244 Vare gelt Abeele A 258 Poeljes Rhode Islands Simon Janse, Nieuwland Sterke handkar zonder veeren I. v. d. Broeke Zoutelande Speenkonilnen 1 '7 Zoutelande Kabinet, 4 voer mest Wed. P. Lauwerse Zoutelande 10 poeljes M. Marcusse Serooskerke Rlinden met toebehooren nieuw Westkapelle B 4? Een vierjarig werkpaard A 92 Meliskerke fonge geit D. Bakker Vrouwepolder. Sneenkoniinen P Sturm. Seroosk Gebruikte Rroeiramen A. Leinse Serooskerke Kalfvaars rekening 2 October C. Melis Serooskerke Kanarievogels Oranje straat 4 Vllsslngen 1 persoons ledikant - Vrouwestraat 30 Vllsslngen Ïnnge hanen en kippen Mttemsche straat 68 Souburg Een ontroome" In goeden staat 173 T.lter. No 12 Zotrtelsnde 2 jonge Trekhonden. Lange Zelke 27 Vlissingen. longe Konijnen Noordstraat 22 Vllsslngen. Handharmonica f2.50 A. Harp» L*. Blggckcrkt, 6 larlg merrlepaard. draagkussen met broek, Arsenaalatr. U Vliss. Rieten Stoelwagentje, Schommel- wieg en Kinderstoel. Qlaclsstraat 72 Vllsslngen. Plattebuiskachel. Vrljburgstraat C 84 Souburg, Koperen gaslamp en trap van een naaimachine. Boulevard de Ruyter 78 hen. Vlissingen. Poeljes. H. Barentsen Ritthem Kachel, koolbak en ligstoel B. Ewoudstr. 9 bov. Vlissingen 5 eenjarige kippen Rhode Island Adres Flesschenstr. 10 Vliss. Twee konijnen Molenstraat 45 Vlissingen. Kamerkookkachel. Noordstraat 58 Vlissingen. 3 pits Gasstel, Petroleumkachel, Kantoorkachet, houten Kinder ledikant. Kanaalstraat 34 ben., Vlissingen. 2 Red Islandhanen, raszuiver Kolvenierstraat 15 Vlissingen. Gramafoon met 50 nummers. Achter het Oude Station Vliss. Petroleumkacheltje. Aagje Dekenstraat 43 Vlissingen Een jonge Groenendaler 3mnd. Spotkoople. Boulevard Bankertt06 Vlissingen Darwintulpen. W. Verstraate Se- geerssingel V 53 Middelhurg. G>>ed onderhouden Heerenfiets f25. Oprit 47 Vlissingen. Witte Pauwstaarten. Hoheiiistrnat 57 Vlissingen. 6 Keukenstoelen. Knudenhoek 40 bov. Vlissingen Kijker. Schoorsteenvegerssingel Q 93 M ddelhurg. Overjas leeftijd 13 k 14 jaar. C. Kasse Zandijk Veere. Waschmachine Houtermans Zus terstraat 1 201 Middelhurg. Stootkarren. A. Noom 118 Wa genplein Middelburg. II Vette geiten J. Wattel Oostkapelle 1 paar gouden strikken Bureaux Wegelings Nieuwsbl. 0-6 witte leghorn broed 1925 J. Steendam, Pottenbakkerssin- g£l_Q_ 61, Middelburg Bloedkoralen met slot A. Cijvat, Koudekerke Tweeverdiepingshuizen beneden drieduizend gulden C. Sanderse, Hobeinstr. Vliss. Kleine aardappelen Montfoort, Kanaalstr., Souburg Melkbussen. W. Verhage, Pre laat, Westkapelle Krlelaardappelen C. Hrndrlksc Brlgdamme B 118 Spekstandaard SP( VI? sser, 't Zandt Sportwagen en keukentafeltje Machielse Ritthem. Krielaardappelen P. Qabriëlse, Westkapelle Fox of Groenedaler N. Vliss. weg E 72, Middelburg Een vierde van een varken J. v. d. Bosse Sz., Vrouwepolder Een beugeltasch Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Kleerkist Boekhoudstr. C 79, Westkapelle Klavers Oude weg A 261, Souburg 80 roeden klavers Ritth straat B 375, Souburg Jonge klavers F. Kerkhove, Koudekerke Mooie jonge klavers. A. F. Meljers Ritthem. 200 roeden klavers. C. Danielse West-Souburg, Rakhuis, bouwterrein en .droge kelder, C. Qeense Middelburg. Nagras. J, Abrahamse St.Laurens Boter Vrijhurgstr. C 9Souburg 3 nette dames en 5 dito heeren 20 tot 25 jaar, genegen met 3 dames en 1 heer dansles te nemen. Brieven motto „Dans club* aan de Bureaux Wege- lings Nieuwsblad Stalmest franco Souburg aan harde weg Koens, Oost-Souburg Terstond "of met October een flinke dagmeid. J. Moerman bakkerij, Koudekerke Klein linnenkastje P. Boone, Koudekerke Delver. J. de Visser Segeersweg V 102 Middelburg. Een flink Meisje. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Huishoudster. Aanm. 's avonds na 6 uur, Breeweg't Zand D 144 2 beiten. J. Sanderse Karelsgang Middelhurg. Een Wasch. Nijverheidstraat 10 Vlissingen. Een Jachthond. Buijsrogge Vlissingen. 's Morgens van h tot 12 uur een flink Werkmeisje of -Vrouw. Heerengracht M 44 Middelburg. Nette werkster voor winkel te onderhouden. Bur. Wegeling's N'enwshlad. Gebruikte zuivere kranten. W. Boogaard Serooskerke. Pakhuisje of droge kelder Prinsenstr 23hen,, Vlissingen Zagen scherpen. M arterse Seis- plein Middelburg. Bergplaats Fietsen. Gevonden een rijwielplaatje P. Reijnierse, Westhoek Koudekerke Tehuis gezocht voor jong poesje Grootf Markt 4 boy Vlissingen. Tamme bok ter dekking. A. de Visser Ritthem. Ondergeteekende berioht de geachte Dames van Vlis singen en Omatreken, dat zij een zaak zal openen In vanaf de ohlqueste tot de oenvoudigete modellen Allo* tegen zeer oonourreer*nde prijzen Minzaam aanbevelend, Mej. E. J. M. VAN HOEPEN WAL1TRAAT 87 - VLISSINGEN Het verdelglngsmlddel bij uitnemendheid 1 1 Dood Vliegen, Muggen, Mieren, Motten, Kakkerlakken. Voor ontluizingen on alle andere Ineeoten Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot den Hoofdagent J. J. VAN NIKUWBNHUIJZKN Segeerestraat H 81 Middelburg of ORGEL zoowel nieuw als gebruikt. OORTSTWAAT I »«A MIPD1LBUWO Regenjassen vanaf 14.90 Wollen en Regenmantels 17.90 Gummicapes vanaf f 2.25 Oliejassen f6.45 Regenhoeden f0.95 Oliepljpen f3.50 Enz. Enz. Enz. Zeeland's grootst gesorteerd en meest ooneurreerend Confectiemagazijn OOK KLEEDING NAAR MAAT ZEELANDIA ZEEPPOEDER Vraagt za Uwen wlnkallar sn bewaart da bona voor moola serviezen Op 10 bons al aen Japanaoha kop, bljvoorbaald van aan winkelwaarde van 60 oant

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7