JOH. DE HEERI IGEBRUIKTE ORGELS! De Kachelmagazijnen Fa. J. A. PIETERS EET MEER CHOCOLADE REEPER RECHSTEINER ROZEMOND BIGGELAAR's EET DAN voor s/echts St. MAURICE MIJNHARDT's MORIAAN-BAY. ROK Brandstoffen EIERKOLEN, KACHELKOLEN en Prima Anthraciet Visser &Remijn MET VOLLE GARANTIE O T T E R D A zijn J. J. LAGAAY VOOR HEERENMODE-ARTIKELEN L. H.GOOREN&Zn. TILBURG STOOM VERVERIJ CHEM. WflSSCHERII WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 24 SEPT. 1926 Verven f 2.50 Uitstoomen f 1.50 Depot Q. H. M. PETRI fteefl, Uw kindere, Wigle/s biedt aan enkele Oen Haag: Amsterdam K. Nieuwendijk 8 P. Krugerlaan 2-8 Nw. Ebbingestr. 121 jg Hoofdpijn-Tabletten 60ot Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct Staal-Tabletten 90ct Maag-Tabletten 75 ot Bij Apoth. en Drogisten Ruime sorteering en voor contante betaling de bekende Korting!! Gravenstraat I 191,199 en 200 Middelburg In de Volksgramafoonhandel „De Waldhoorn" C. Burghardt-v, Broekhoven is uw aange wezen adres Giststraat Middelburg Nergens vindt U zoo'n sorteering en zulke lage prijzen RIETMEUBEL EN MANDEN MAKERIJ J. F. CASTELEIJN Prima kwaliteiten zeer concurreerend. Voor Feesten fijn glas werk gratis in bruik leen. C-wrvcULijfi Een prima tabAK.die weioigkost 'smonqens om 11 en *S middags om A uur, wanneer de maag begint te vragent neemt de arbeidskracht af; v o gc/z. aam v G ns t e rk e n c/ Kortedelft Q12, M'burg Eerste kwaliteit Vraagt Prijsopgaaf Zandstraat Middelburg In pp||zen vanaf f 90 VRAAQT PRIJSCOURANT No. 101 OOSTZEEDIJK 324 32 FILIALEN: TTilli^lli^ill^lli3ilii3illt^illi3iili3iUliiu VlasmarktK 150,Telefoon 207 MIDDELBURG Is U gesteld op EEN QOED GLAS WIJN, neemt dan een proef van onderstaande Qrieksche Spaansche-, Afrikaansche-, Itali- aansch-, Duitsche- of Fransche Wijnen. Santa Maura Spaansche Wijnen Afrik. Wijn p. fl. 0.75 „0.90 1.00 n n 1.0'» 1."0 1.20 1.30 1.30 1-50 1-65 2.00 L. 1.00 1.30 1.5' en 1.75 2.00 en 2.50 Samos Bloedwijn Bergerac Picardan Zoete St. Julien Tours Mastella Malaga Port k Port Port k Port Douro Port p. fl. Vermouth p. L. Fransche Vermouth p. L. 2.75 Pale Cherry p. fl. 2.25 Madera 1.80 Medoc l.»0 St. Estephe 1.25 Ou Je Medoc 1.50 Paillac 1.75 St. Julien 1.75 Graves 1.75 Oppenheimer 1.00 Bodenheimer 1.10 Durkheimer 1.20 Niersteiner Reisling 1.30 Moselblümchen 1.10 Zeltinger Reisling 1.20 Erdener 1.20 enz., enz., enz. VRAAGT UWEN SIGARENWINKELIER Thans overal verkrijgbaar. Waar niet zich wenden tot den Orossier VL1SSINOE N zijn de nieuwste nummers voorhanden. Gelegenheid voor inruilen van Platen WF Vakkundige "Wl REPARATIE-INRICHTING Heerenstr. H 130, M'burg Rietenstoelen in 30 modellenmet en zonder kussens vanaf f 2.90 Steeds de nieuwste eigen ge maakte WIEGEN, SERRE- en TERRAS-MEUBELEN ZIEKENSTOELEN vanaf f 7.50 Alle soorten LANDBOUWMAN- DEN aan ongekend lage prijzen Reparatie-Inrichting Zandstraat Middelburg HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijks! adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Ze «ijn dol op de heer lijke pepermuntsmaak, dit too lang b-l-ij-f-L Het i» too goed voor htm ^eWt, eetlust en spijs vertering. Alleen als middel om de tanden schoon te houdett zijn WRIGLEY'S Peper munt Kauwbonbons hun prijs reeds dubbel en dwars waard. Doctoren en tandartsen bevelen het gebruik van kauwgom aan! H-O-14 A -

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4