MAiSON DE 80NNETERIE Heeren Rijwielen f 40 Dames Rijwielen f 45 Rozemond Fabriek SPEIJER Allerfijnste „DE ABDIJ" F. MALJERS ZOON NIEUW ENGELAND ER IS GEEN DOKTER Hebt U een SALON-, WOON- of SLAAP- KAMER-AMEUBLEMENT noodig - 16 Milïiosn Gulden Te Vlissingen bij de heeren P. J. Siegers Zoon Hengelsport-Artikelen G. DE PLAA ZOON WtV.hl INCVs NirUWSRI.AD VVN 9 JUL! 1926 MOLENAAR'S KNDERMEEL rond en mollig flink en sterk maakt* Vanaf heden tot 15 Juli zullen wi] onzen Seizoen voorraad tegen SPOTPRIJZEN uitverkoopen ZIE ETALAGE! VAN LOO, DAMES! JOH. J. JULIANUS Lange Viele K 211-K 217, Middelburg Voor soliede, degelijke en goedkoope Kleeding gaat men naar Magazijn Langedelft 147, Middelburg Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingscoYiditiön Aanbevelend, J. GERRITZEN Abonné stemt tevrêe pm «I- J- LAGAAY Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee AAN PANDBRIEVEN In omloop voor ruim 4 20o Pandbrieven a 99'2 Ibii Wielrijders en een door zon Verschroeide Huid, verzacht en geneest merrmrtpypQl ZCNF-h-OPRUIMING LANCEr FLFT - MIDDELBURG Prachtsorteerïng Behangselpapieren KIEVIT, Spanjaardstraat 68, Middelburg WEGENS VERGEVORDERD SEIZOEN IV Alles met garantie *"6S@ Gravestraat Middelburg L. P. GOOD MIDDELBURG p-MAMMaWMMMBHNSUM 6—■HUI 'I Uilmi LANGE BURG 26 Groote sorteering Jongens- en Meisjes-Sportkousen KINDER FIL D'ECOSSE KOUSEN RIBT «I th YAIttZEIIUPIN NOeWETCEPROEr»? la de Volksgramafoonhandel „De Waldhoorn" G. Burghardt-v. Broekhoven ialouziën, Markiezen, i.olluiken, Zonnescher men, Wagen en Dek zeilen, annex ALLE 0NDERDEELEN Lange Viele K 204, Tel. 334 Middelburg TtLtUÖC verwan Lange Mantels f 4.- G. H: M. PETRI STCSHVERVERII tCHEM. VASSCHERU STALHOUDERIJ GEBk. WIELEMAKER GROOTE EN KLEINE GEZELSCHAP5- F.» TROUWRIJTUIGEN MIJNHARDTs Zenuw-Tabletten 75 Laxeer-Tabletten 60 Hoofdpijn-Tabletten 60•- Suf gr N-V. MIJ ?f«AMITASM UW ADRES voor alle mogelijke soorten J. J. COZIJN NIET BIJ HONDERDEN, MAAR BIJ DUIZENDEN zl|n de gartgelda verbpulkers van tegsnwoopcflg te tellen In allo standen, arm an rijk I ledereen gebruikt ze I Ze heeft dezelfde voedingswaarde als Natuurboter I Huismoeders, let op het merk op leder pakje I Voor wederverkoopere eteeds te Icrllgen tslj VLISSINGSCHESTRAAT 58 S MIDDELBURG in Nederland die niet gaarne aanraadt. De dokters weten wel dat Molenaar's Kindermeel de kin deren niet alleen doch ook Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR 0» Co., Westzaan. Prima Manchester Broeken vanaf f 3.35 jongens ManchesterBroeken vanaf f 1.45 Blauw Cheviot Broekjes vanaf f 0.85 Pilow Broeken vanaf f 3.15 Costuumbroeken vanaf f 2.95 Fantasiebroeken vanaf f 1.95 Oekleurde Shiller Hemdjes vanaf f 0.85 Linnen Matrozenpakjes vanaf f 1.85 Linnen Sportpak] es vanaf f 2.35 Blauw Cheviot Matrozenpakjes vanaf f 3.75 Overhemden m. b. vanaf f 1.95 Witte Slagersjassen vanaf f 1.95 - Costumes vanaf f 8.75 KORTE NOORDSTRAAT, MIDDELBURG Eigen werk Kom U eens even prijs vragen. Wij zijn zeer concurreerend. In Karpetten, Overgordijnen, enz. hebben wij een prachtsorteerïng en niet te duur en altijd 't nieuwste. Ons adres is genoeg bekend Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, i3iIitlTii "TmUuTTIiI^Uuz^Ui^HhSiii^iiilr;liulT^iiISTi 1^1 De bekende ABONNÉ Sigaren zijn =Sj Ifi thansOVERALopWalcherenverkrijgbaar Aagtekerke C. J Maljers liggekerke J. Geldof Nieuwland J. Frits Se- rooskerke Coöperatie, J. ff HoutermanVeereK. Kapko, J. Winneboo, J. Burgers Zoutelande J. P. Entink g Arnemuiden J. Boone Jé Brigdamme j. Breuze DomburgW. Trieller 00stkapelle: G.v.Schagen M J de Bruiine; S. Wisse Westkapelle C. den Hol lander; J. Gabriëlse: A. Iïi Boogaard FABRIEKSDEPOT VOOR ZEELAND: gl HENDRIKSTRAAT 36 VLISSINQEN i i^iii^3i(iSvii i i.;^ 11 liiTIi i i ITTTi i h^iiii3i i Verkrijgbaar BjjApoth.en Proesten HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kouten om iti Vliuumgen naar het Stadhui* te rijden. Omien-eteekemle is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W ROOSE STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijkst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Door reclame n aken, Maakt U goede zaken van Dames-Kinderconfeetie, Dames- en t inoerhoeden, Mode-Artikelen eto. Ter v e verminderde prijzen rST Ut SlUIILND a CONTANT ZIE ETALAGES EN PRIJZEN Behanglinnen, Spijkertjes, Orondpapieren en 50 soorten Olaspapier -PLAKMEEL.il Alles aan sterk concurreerende prijzen gjggT Je adres voor Kousen en Sokken Is bf| zfjn de nieuwsts nummers voorhanden. Gelegenheid voor inruilen van Platen Vakkundige "SN REPARATIE - INRICHTIHQ Heerenstr. H 130, M'burg K. J. LAGACE VLISSINQEN Noordstraat 1 teveelt zich min zaam aan voor let verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz tegen billijken pitje. levert en herstelt Bruin - Blauw - Zwart Depot K.Delft Q12, M'burg SEISLAAGTE No. 72 TELEF. 167 MIDDElBURfi Speciaal Ingericht voor Zeer billijke Prijzen Nette en vertrouwde btdlftnijg /Jy B'j Apoth. aïi Hrogistin TH VLI6SIMQ1N ST. JAOOBSTRAAt 1 Het goedkoopste en betrouwbaarste adres voor QammNuron en Patontfioneesmlddelcn. Spetontabietteo het beste bdjcher- miogsmlddel. Urlepllien genezen Badwateren radicaal. tnar- veHkamman In alle kleuren. Buikbanden, Breukbanden ea^lai"- tieke Kousen in alle maten. Prijsopgaaf en Inlichtingen geheel ftab's, H. H. Hengelsportliefhebbera is bij Volkswarenhuis Vliss. straat K 56 Middelburg Elootro Timmerfabriek Middelb <rq Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden, Tuinbanken vanaf 110.- Prima Or. hout Modelblad op aanvrage

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4