MOEDERS BABY-ARTIKELEN i p l Oorlog aan den Oorlog,! RIJWIELEN AARDBEIEN Concurrentie Zeeppoeder Fa. H. L. HENDRIKSE RECLAME voor 65 ct. WASCH F. MALÜERS A ZOON VOGELS is er weer! DE STER Dwkkerij H. WE6EIING Drukksrlj 08 Lange Jan Huismoeders! Wilt U goedkoop? Gestadig groeit Als Uw Kinderen Ucurweiea? J PRACHTIG^ SCHUIM PRU5 IC CENT PER FIK L. HERMES Koena- Melk- Yoghurt Dus Huismoeders Zeelandia Zeeppoeder 36-40 pCt. vet 16 cent en Concurrentie Zeeppoeder van 10 cent 30 pCt. vet Adverteerders ten goede komen, ONZE ZOMER- OPRUIMING lage prijken Karpetten vanaf 349 ct. Dameshemden 59 ct. Dames Pantalons 59 ct. Nachthemden 129 ct. Combinations 98 ct. Japonstoffen 20 soorten, 19 ct. per El enz. enz. enz. Gravenstraat Middelburg PURPLE H5deïïsa|: S»."M1ÜRICE Drukkerij H. WEGELiNG Drukkerij De Lange Jan Als Uw Baby iets noodig heeft kijk dan even in de Etalage Wij hebben een Reuzen sortee- BBBBI ring in alle mogelijke ZWEMBROEKEN, BADCOSTUUMS, BADMUT SEN, BADDOEKEN, BADSTOF, enz. enz. In Kindermaten i Zwembroeken vanaf Badpakjes Badpakken vanaf Badmutsen vanaf MAGAZIJN 19 oent 49 cent 89 oent 24 oent St. Jacoostraat 8, Vlissingen voor blarckc LytxUm ver- Maar geen Volkenbond Iran U beletten uw Manten te bom bardeer en met drukwerk* Ben goed en bttlQk adres is Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B \H Middelb. Bereid met zijn ze overheerlijk VLISSINGSCHE MELKINRICHTING J. A. VISSER Vraagt dan Uwen Winkelier tegen 10 cent per pak|e Dat Is geen Waschpoeder, maar ECHTE ZEEPPOEDER en heeft dus een minimum vetgehalte van 30 pCt. De andere dubbeltjes pakjes Waschpoeder hebben een lager vetge halte en mogen geen Zeeppoeder er op zetten Vraagt Uwen winkelier 1 van die merken en U hebt het eerste voor Uw geld. Alles is door de keuringsdiensten onderzocht. Voor H.H. Winkeliers bij VOGELZAAD onze lezerskring. Dit kan niet anders dan den Is begonnen Zie de abnormaal In de Etalages KOOPJES IN 1 Te veel om op te noemen KOMT EENS KIJKEN Izich bezeerd hebben gebruik dan dadelijk I TE KOOP J. C. SOUWENS J j Gebruüd by l het meest doelmatige en J succesvolle middel L.He G00REN&Zn. TILBURG Chem. Gereinigde en Geverfde GORDIJNEN Beter en Boedkooper G. H. M. PETRI «CHEM. WASSCHER!) Noordstraat 44 Vlissingen L. Delft B 144, Middelburg VOOR DE GROOT REINIGINCSVERMOGEN VVI (if-LING'S NinJW^m.AD VAM 25 JUNI 1926 Speciale koopjes In In Dames en Het n maten i Jat angstvallig bewaakt moet worden. Zorgt daarom dat mets die blankheid kan storen. Onderhoudt Uw tanden ge regeld met een zuivere Pasta. zuiver in elk opzicht, wijdert tandaanjlag, en voor komt beder£ I Hoek Kanaalstr.-O. VI. weg Souburg Qrooto keuze en Prima kwaliteit Vraagt prijzen en voorwaarden zijn heerlijk Vllsslngsche straat 68 ss Middelburg van divers* plaïmaye. voedert men het beste met Let vooral op juisten naam en verpakking I Vraagt het U to Winkelier 1 I MBMw' 7 /l!illl||ll|i||(l! Een zoo goed als nieuw vier wielig Wagentje op patentassen en handwagens, een partijtje groofe en kleine Wielen, een Draaiboom en een Lamoen. Ook in ruil bij Mr. Smid Wagenaar straat Middelburg wettig gedeponeerd*** i Voor Vlissingen verkrijgbaar bij H. H Apothekers en Drogisten A. J. v. Ockenburg, KI. Markt 54 S. J. Engering, Hieuwstraat 79 ;A. C. Beniest, Lepelstraat: J. Roelae, Scheldestraat 25. Te Middelburg bQ H.H. Drogisten N.V. v. h. C. A. Schutte en Co.: Lange Delft; Firma Damen, Korte Noordetrsai; Firma Kuilen, Sa- geerstraat. De aflevering onzer is anders dan die der concurrentie nl. Depot K.delft v !2,M'burg' Een Reclame-Bloc inhondende 100 vel prima, zeer goed met Inkt beschrijfbaar papier en 1 doos met 100 prima witte En veloppen te zamen I oe ZEEPPOEDER I I BEROEMD OM HAAR I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8