UITROEPERS I i I Zuöuwschü piano. en Orgslhandel Nieuwe Engelsche Karn DIVERSEN VEILINGJJSSINGEN i 195 GULDEN WIJ ZIJN GOEDKOOP Donderdagmiddag 3 UUR Heropening WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 25 JUNI 1926. Tm koop aangeboden REU N IERSE, Loskada 248, Middelburg Voor Jbriek VRAAG EN AANBOD i! Aangeboden: Aangeboden loeken,Tijdschriften, Muziek THCKERIJ H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Is de UITERSTE tijd waarop nog adverten ties kunnen worden aangenomen. Voor plaatsing van adver tenties, nè dien tijd ont vangen, kan niet wor den ingestaan. Aangeboden Te huur aangeboden: Gevraagd^: Gevraagd ZATERDAG 26 JUNI a.s. Volks-Gramaphoonhandel „DE WALDHOORN" C. BURGHARDT-van BROEKHOVEN Voor Allen die sukkelen met ROEIT Het houdt In één Met Ingang van Vrij dag 25 Juni zullen de veilingen des nm. om 3 uur aanvangen. Producten vóór 2.15 uur aanvoeren. De Administrateur. MIJNHARDT'S Hoofdpijn tabletten werken terstond. 1—4 regels 50 ct. leder regel meer 10 cent I Wegens plaatsgebrek een donker tweepers. Ledikant met Springbak en prima Veerenbed, een mahoniehouten Ronde Tafel, een klein mahonie Tafeltje, 6 dito Stoelen met trljpxittingen, een Handnaaimaohine met rontie kast, alios goed onderhouden en In goeden ataat. Ook afxonderlljk te koop Itversn wij ean prachtig NIEUW ORQEL mot 9 Roglatera, Kop peling on Knlazwellan. 1 Jaar schriftelijke ga rantie, Levering franco Betaling naar keuze Korte Burg A 33, M'burg /In stad cn dorp, ja overal de Uitrt Leest men roeper» [eer»t van al. Nieuw! Nieuw I Zoo Juist ontvangen Prima Uspoeaer, Frambozen-, Vanille- en Roompoedar. Minderhoud, Koeatr. 293 Middelburg en f Zandt D 111 Je beate adrea voor VBVt HUIZINQEN soowel per auto, aU per wagen aan eoneurreerende prijs Is bij QEBR, Dl KLERK Sieperij, Molenberg K 97, Middelburg Ti koop «angeboden voor de Paardenverloting aan gekocht voor f 95.—f tegen elk aannemelijk bod To zien en to bevragen PITLO, Vearacheweg T 250, Middelburg Wat kont een advertentie In ze rubriek? Veer iho.mé'e t op vertoon n kwitantie. 5 woorden gratia, rest fl cent per woord. .Vaar nletabonnt'g i tot woorden 40 cent, do reat 5 et. rwoord.AUvertentifin ultgroote :ter gezet en handelsadverten- !n worden 30 cent per regel stekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. kost voor iedereen 25 cent :tra. WiIiTiH goed onderhouden Electrische iano (Hupfeld) Brieven no. 1236 ureaux Wegeling's Nieuwsblad leuwe keukenstoelen f 2.50 anaalstraat 139 Souburg ;n beat heerenrijwiel laag model pttenmarkt K 172 Middelburg adzandsche biggen Zachariaase B ggekerke adzandsche biggen )bse Biggekerke Aangeboden luizen, bouwgrond itth. straat A 138, Souburg ouwgrond aan Zee, 126, Domburg /ondermoole trekhonden zeer root 7 weken oud J. de Ruijter ange Zelke 23 Vlissingen »ndijvieplanten 'apaverlaan 14 Vlissingen iehapenkaaa C de Vloer Rltthem Vachmachine met Wringer 'aardenmarkt 7 Vlissingen Vegens vertrek woonhuisenerf e Abeele (Souburg) Te bevra- cn bij den eigenaar P. de rtiync C 226 Koe of kalfvaari., droge muiterdi Arnyateln Middelburg, Een vattrikalf L. Klijfhout Lz., Koudekerke Bruin merrieveulen P. dePagter Zwanenburg Koudekerke Een paar karlamoenen N. Bosschaart Koudekerke Een Handwiedmachine van de Paardenloterlj. C. loziasse Dampoortstr. M'burg Pakkisten. J. Luteijn Koudekerke. Trekhond. Filius Koudekerke. 3 gemet Hooigras bij L. Zwlgt- man, Smoorsgang S 151 M'burg 150 K.Q. puike Tarwe. J. Vreeke Koudekerke. Ongeveer 1000 Selderljplanten. P Reijnierse, Dorp A119Koudek. Een Gareel F. Strop Koudekerke Westhoek. Fluweel pak. Korte Vlamingstraat 29 Vllss. Kinderwagen f7.50. Irislaan 27 Vlissingen. Caféspiegel en goud slot. Glacisstraat 17 Vlissingen. Sinaasappelkisten in „De Boom- gaard" Korte Delft F 12 M'burg Een mooie mahoniehouten ovale Tafel en een nieuw Handdoeken- rek. De Munck Korte Delft F 12 Middelburg. Naaimachine. Van Speijkstraat 2 Vlissingen. Groote Wieg. Beursstraat 37 Vlissingen. dooie Werkmanswoning nlichtingen Seisboiwerk M 208 middelburg jamoenkar, Veerenwagen model P. de Voogd Hoogelande Donkerblauw Jaequetpak als nieuw A Aarnoudse Segeers- ilngel V 59 Middelburg Donder dags 6—8 uur Driewielskar bij P. Pieterse St.-Laurens Compleet onderstel van melkkar C. Pouwer Abeele Blach and Tan voedster Hofstede Vogelenzang Oaplnge Een melkgelt Zuidhof B 46 Brlgdamme Fletatoeltje koopje Oprit 43 beneden, Vlissingen Kalfvaars rek. 3 Juli J. Verhage Koudekerke Een Zlg-Zag-Egge van de paar denloterlj Adres Vrijburgstraat 79 Souburg Vlaggestok Hobeinstraat 1 Vliss. Heerenfiets Korte Zelke 18 Vllss Amerlkaanach droogrek Van Speijkstraat 13 Vlissingen Speenkonijnen Hui» ter Schelde Koudekerke Asterplanten, Preiplanten Reijnierse 't Zand D 135 Een windbuks Petiet Dom- burgsch Schuitvlot M'burg Winkelhuisje InlichtingenNoord- bolwerk M 235 Middelburg Tuinbank A. QeerseDavidswegje Koppel pauwstaarten kroppers nonduiven, pauwstaart doffer, Raadsheer, wijfje D 81 't Zand Een Waschmachine Zusterstraat 219 Middelburg Vette Vaars A. de Voogd Biggekerke Schoenen maat 45 Schoorsteen- vegerssingel Q 93 Middelburg Meisjes fongerfiets Zusterstraat 1 203 Middelburg Een zeer goed onderhouden Utrechtsch wagentje en brik Bostelaar Qlststraat 186 M'burg Een geschilderd kabinet Janse Oostkapelle Ledikant en meisjesschoenen E. W. Flipse Oostkapelle 30 roeden vroege aardappelen J. de Voogd 114 Oostkapelle Vaarskalf J. de Lange Oostkap. Snelkoker (nieuw) A. de Witte Biggekerke Een kinderwagen Hyachlntenlaan 35 Vlissingen 2 Tafels No 155 Aagtekerke Broedeleren Patrijs Leghorns A. Sturm Aagtekerke Damesfiets Z.ZachariasseBiggek. 500 bos tarwestroo J. v. Keulen Biggekerke Speenkonijnen Wed. Francke Biggekerke Onderstel vaa een licht vracht wagentje Te bevragen Bierbrou- werij de Meiboom Vlissingen Speenkonijnen F. Boone Hz., Biggekerke - Twee melkgeiten, damesfiets B 179 Koudekerkache weg Kou- dekerke Mahoniehouten linnenkast met kroon Walstraat 45 Vlissingen Kippen Begonialaan 4 Vlissingen Heerenfiets Onderstraat 9 Vliss, Leurwagen S. Olijslager Erve Bok 77 Vllailngen Verdiepingsbul» klein hulaje, Jachtgeweer Buljareggc Schot- ichenhoek Vlissingen Heerenrijwiel Molenstr. 43 Vlissingen 2 zwarte herdershonden Zandweg 34 Vlissingen Kloeken met kuikens H. Barentsen Ritthem 2 pers. ledikant, 2 bloementafels en kapstok Verk. Quakkelaarstr. 15 Vliss. Een dubbele steenen varkensbak voor f2,50 P. van Stee Vlissingen Blauwe kinderwagen Tuindorp D 18 Souburg Veldslede verloting paardenl. Lampsenstraat 14 Vlissingen Pathéfoon met platen Walstraat 93 Vlissingen Een lamoenkar op veeren C. Chrlatlaanae Serooakerke e sprlngitler 'aars Klein Zeeduin Sc- Jonge ap A. Mal a fooskcrki Tn onze afdeeling Boekbinderij worden alle soorten nz. met vakkennis en tegen lagen grijs gebonden of gecartonneerd. Noords*rnat 44 Vl'salngen Lange Delft 8 144 MM4-lhurn Kuiken» C v. Keulen Biggekerke Vos bles hengstveulen M. 1. Besuiijen Grijpskerke Best jaarling ruin S. Thorenaar Zoutelande Vosbles merrieveulen P. Geschiere Ez., Biggekerke Achtweeksche Biggen K. Osté Vrouwepolder Krielhaantjes Minorca Zilver Koningsstraat 178 Middelburg Veerwagen H. Vos Abeele Nieuwe kooi en ladder van ver loting J. Koole Jz. Koudekerke Kuikens 25 cent E. Janse Boudewijnskerke Eiken buffet Groote Abeele A 244 Fietsframe Abeele A 252 Speenvarkens Sturm Boudewijnskerke Damesrijwiei P. Gabriëlse Westkapelle Vaars en stierkalf L. Marinissen Grijpskerke Speenvarkens, koe rekening Sep tember W. Wisse Jz., Mariekerke Een kippenhok met ren, 2 ra men en drie inmaakpotten Meidoornlaan W 149 Middelburg 2 niewe witgelakte 1-persoons ledikanten C. BoogaardPunt0218 Middelburg Puin voor 't weghalen Heerengracht M 26 Middeburg Een bruin merrieveulen en kool- raapplanten A. P. Kasse Veere Springstiertje K. Boone Arnemuiden Goedkoope Selderljplanten J. Minderhoud Chrz., Domburg Alle soorten zakkenlaplate zakjes Tarwestroo en vet stierkalf J. de Nood Veere 15 ct. Minderhoud Koestraat 293 Middelburg, 't Zand D 111 Wielen, draaiboom, menladder, meelkist S. Dingemanse Domburg Groot draagkussen P. Wisse Meliskerke Drachtige zeug en biggen P. Janse Ritthem Koopje goed onderhouden da mesrijwiel f 17,50 Gravenstr. No. 314 Middelburg Pas gekalfde koe en Werkpaard P. Lampert Jz., Biggekerke Hengstveulen S. de Visser Serooskerke Koperen Gaslamp Bouwen Ewoudstraat 6 Vliss. 2 kalfvaarzen rek. 4 Juli Hof Babel Domburg Een vliegenkastje Hobeinstraat 55 Vlissingen Speen en halfwas konijnen Broeke Noordwep Broedeieren Slmon Janse Nieuwland Jonge Poo'uionijnen Molen Veersche weg Middelburg Kanarievlucht Kolvenierstraat 15 Vlissingen Spêenkonijnen Dekker Lz. Meliskerke Drachtige Zeug Z. lobse Meliskerke Een goed onderhouden heeren rijwiel *en een paar bruine da messchoenen Kasteelstraat 107 ben. Vlissingen Vlegelkarn 18 liter Inhoud tegen halveprfls Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Utrechtsche wagen met zijpor- tieren Seisweg B 176 M'burg Tilbury P. de Klerk Seisweg Middelburg Bed_ en Matrassen A 31 Melisk. Mooie loopvarkens N t*iiW'Ervi- Zoutelande Mooie speenkonijnen 182 St-Janakerke 100 K.Q, tarwe 96 Zoutelande Iprultkoolplanten /.uidstfHiit C 3 Domburg Vette varken» A: Francke Zmitelande nkon; in li Z"ïleïande tin Konijn me jongen Zoütelaiide 77 Speenknujjnen Ztniu-laiide 3 Een honingslinger Ch. Wisse Domburg Speenkonijnen P, de Korte Zoutelande Paard en veulen 103 Zoutelande Ongeveer 3*73 gemeten Hooigras J. Slnke, vrachtrijder Serooskerke Hooigras. P. Huijssoon. t Hof Serooskerke*, Serooakerke 2 handkarren, Simpelaar, ^eis= weg, Middelburg 2e hand» rijwielen en transport rllwiel. Hermes Souburg Alle soorten Koolplanten, B. Koole Souburg. 9-weksclie biggen. P. Geschiere Zoutelande. Heerenrijwicl 3 Versnellingen f20 N. Oostersche str. Middelburg Keukenkachels lage prijs 't Zand D 104 Een pracht nieuw Kinderrijwiel voor spotprijs. Gravenstraat 314 Middelburg. Linnenkast Wijnbergsche Kade 29 Zaterdag te bezichtigen Vliss. 100 roeden hooigras Joh's. Koppejan Ritthem Kloek t<" t ku'kens J Marlis Hz. Ritthem Klomplaarzen Aaejedfkenstraat 43 VLssingrn 2 Heerenrijwielen f25 per stuk KI. Kerkstraat 15 Vlissingen Vogelkooi met standaard zoo goed als nieuw Oranjestraat 27 Vlissingen Schapenwol. W. Flipse, Lange Q ere Middelburg. K ;>verh"Oi K Zaehariasse, Biggekerke Kino 1200 K.G. kiaverhooi Mar'nestraat 22, Vlissingen Vaars en stierkalveren Jan Wattel, Oostkapelle Een vierbalksch houten egge Wed. Besuijen, Grijpskerke Kleine schouw,kruisnet en eenige palingfuiken, alles, in goeden staat. Brieven met opgave van groote en prijs onder po. 1240 Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Best vertrouwd mak looppaard Seisweg D176 Middelburg Varkensbak. J. Meijer Zoutelande Gegoten keukenfornuis. Zoutelande 108. Ruime woning f 3.— West-Souburg C 5a Ijskar met toebehooren. Meul- meester, Kolvenierstr. 7, Vliss. Een Eenverdiepingshuis Bureaux Wegelings Nieuwsblad Elke werkdag een veerwagen C. Jobse, Biggekerke Paard en rijtuig, ook afzonder lijk, billijke prijzen. Gebr. De Klerk, Molenberg, Middelburg. Graskanten. De Voogd Spoor straat Souburg. Nette wasch Branderijstraat 14, Vlissingen Houtdraaiwerk Rozengracht 28, Vlissingen Iemand om de wasch te (Toen bh' Angerman, Bellamypark 37, Vlissingen Jongen voor iiswagen. DeNooijer Uijkstraat 129, Vlissingen Juffrouw vraagt kamer en alcoof bij stille menschen Brieven 1239,BureauxWegeling's Nieuwsblad. Dagmeisje gevraagd Badhuisstraat 82, Vlissingen Gevraagd voor de morgenuren in gezin van 2 personen, een vrouw of een flink meisje dat zelfstandig het huiswerk kan doen. Scheldestraat 39, Vliss. Dame vraagt tegen 1 Juli ruime zit- en slaapkamer te Koude kerke Brieven onder no. 1238 Adres Wegelirg's Nicuwshlad Wekelijks 200 eieren. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Wegens huwelijk met October een Meid. P. Ovaa Ritthem. Wasch. Vierwindenpl. I Vliss. Wekelijks 200 h 3U) eieren Veersche weg S 8 Middelburg, Tentond een net meisje voor halve dagen, Adrea Nieuwe Vli» singschr weg E 153. Ondergeteekende biedt zich aan voor het maaien van gras en klavers, met of zonder paarden. Joh. Poppe Fruitberg. Biedt zich aan tot het besproeien van aardappelen. L. Jozlasse, Serooskerke J. v. d. Bosse, St. Laurens. Verloren i Zilver Stulveraarm- bandje, Terug te bezorgen Bak- ker. Ruimzicht Domburg, MARKTBERICHTEN Middelburg, 24-6-'26. Boterf 0.95 Particuliere prijs, 1.05 Eieren 4. Particuliere prijs 5.— Eenden Eieren 4.00 Particuliere prijs 5.00 van den Gelegenheid voor Inruilen van platen. Reparatie-Inrichting Heerenstraat H 130, Middelburg verstopping of moeilijken en onregelmatigenstoelgangzijn Mijnhardt 's Laxeertabletten r onmisbaar. Werken vlug en .radicaal en veroorzaken niet i R*de minste kramj. Doos 60c. Bij Apoth. en Drogisten. ^- RODENT« .T_cki nacht groote schoon- NrATTCN maak onder dit UIT ongedierte. Gemakkelijk en ongevaarlijk. I Dooi e. 50 ct. en ft. Buisje 60ct. Bij Apoth. eri Drogisten. K. J. LAGACE VLISSINGEN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken prijs. lA

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7