FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 25 Juni 1926 Zaterdag werd te Hilversum een Landstormdag gehouden, die door den Minister van Oorlog, Exc. Lambooy werd bijgewoond. Ter gele genheid van dezen Landstormdag werd een openluchtspel opgevoerd „|e Malntlendrai", zangspel. Een groep uit deze opvoer ng, De Neder- landsche Maagd met de provincie Limburg aan haar zijde en de provincie Zeeland, welke haar trouw blijven Vrijdagmiddag ontving Prins Hendrik een aantal leden van de West- faeliscne Försterverein op Het Loo. Een foto van Z. K. H. temidden van de Pörstf t voor het jachthuis „Het Aardhuls". In het R. A. I.-gebouw te Amsterdam demonstreerde Vrijdagmiddag de heer E. Tosi Facine zijn Auto-Salon- Slaapwagen, waarmede hij binnenkort zijn „Tour des 5 Parties du Monde" hoopt te aanvaarden. HovenEen afbeelding van den wagen. Onder: Het interieur. tenvoudige huisjapon van bfiflrukte crêpe afgezet met biezen van effen wit. en 3. Een tweetal elegante namiddag japonnen. No. 2 vervaardigd van witte georgette met vanaf de schouders afhan gend t écharpes aan weerszijden en bree- den kanten kraag. No. 3 van oudrose crêpe, gegarneerdg met zwarte-banden, geborduurd in rood, violet en goud. De Landstormdag te Hilversum. Een groep voor stellende de Nederlandsche Maagd temidden van Land- en Zeemacht. - Een sympathieke wedstrijd. Amerika is ons en andere landen voorgegaan bij het instellen van een zeer bijzondere wedstrijd, welke van nu af elk jaar gehouden zal worden. Men heeft nl. een prijs uitgeloofd voor den boer of boerenarbeider, die het mooiste koren verbouwde op vier verschillende akkers. De deelname voor dezen eersten wedstrijd was zeer groot. Honderden boeren en een kleine duizend arbeiders heb ben zich op hun velden kranig geweerd. De prijs werd echter uitgereikt aan den zeventienjarigen William Boland, die op acht verschillende akkers koren verbouwd hau en in elk district het mooiste resultaat verkreeg. Het vischcollege „Door nieuw leven saamgebracht" organiseerde een hengelwedstrijd voor de onder-afd. „Vrouwenkring" bij Weesperkarspel. (Boven) Een over zicht van den hengelwedstrijd voor vrouwen. Onder: Om den tijd te korten (of om de baarsjes te lokken) zorgt een van de dames voor muziek en be speelt een groote harmonika. D*. kleinste automobiel ter wereld. Natuurlijk AmeriknschZulke dingen maakt men in Europa niet, misschien wel alleen omdat men in Europa den tijd beter kan gebiuiketi. Onze foto toont de kleinste automobiel ter wereld, gebouwd üoo Gus Petse1, ui Alameda (Californië). Het wagentje rijdt 123 K.M. per uur; heeft 4 cylinders en weegt 5ö0 I ng. ponden. De Landstormdag te Hilversum. Een foto van Minister Lambooy en den heer H. Th. O. Kettlitx, voorzitter der Landstorcommissie N. H. W. op weg naar het stad huis, waar de verschillende auto riteiten officieel werden ontvangen. VERBEET NIET de Uitroepers te raadplegen ze zijn uw wegwijzer

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3