5Ö0Ö J. J. COZIJN J.V.GRAAFEILAND Kleederverf FABRIEK SPEIJER BELANGRIJK BERICHT hebben wij op veler verzoek ff TIJDELIJK ff opnieuw geopend onze zaak in Lange Delft 120, Middelburg FIRMA OUMAN SPROETEN SPRUT0L L. HERMES NAAIMACHINES Inde fabriek LP.OLIJSLAGER BURGERS E.N.R. RIJWIELEN LP.OLIJSLAGER Drogisterij MANTELMAGAZIJN „DE DUIF", MIDDELBURG 5 Keurige Zomer-Japonnetjes S Vreest geen examen Mijnhardt's Sport-, Strand- en Tennisschoenen TE KOOP GILLET" MOTOREN J. VAN GRAAFEILAND aan het geachte publiek van Vlissingen, Middelburg en Omstreken Aangezien het gebleken is, dat wij de EENIGE zijn die GESCHIKT zijn voor den verkoop van ONGEREGELDE GOEDEREN Een groote partij Zijden Tricot Dames Sjaals 98 cent Extra aanbieding in Dames en Kinder-Vesten, pracht kwal. vanaf f 1.19 L. P. GOOD MIDDELBURG In het „Solinger Warenhuis" slijpt, polijst en repareert trien Messen, Scharen, Scheermessen en aanverwante Artikelen C. G. WERNER, Hendrikstraat 44, VLISS. Drogisterij Behangselpapieren Teerproducten, Wagensmeer, Ledersmeer, Traan, Vaseline, Machineolie, Creolin, Lysol, Lijn- en Standolie, Enz. Enz. Enz. heeft extra voordeelige aanbieding in van uitstekende snit, zelfs in de goedkoopste kwaliteiten Zeer fijne Witte Wollen «Japonnen De Groote Mode mmm Zenu wtabletten PAAR 65, 69, 75 en 100 ets. Vo I ks warenhuis Mahonie Linnen kast. b. h. Militair Hospitaal Middelburg Alle merken Rijwielen, Motoren, Automobielen Sportartikelen Enz. Onderdeden en Benoodigdheden De best ingerichte Reparatie-Inrichting Stalling - Banden Benzine, Olie, enz. AOENT A. BENIEST, ABONNEERT U OP WEGELING's NIEUWSBLAD We beginnen met een reusachtlgen Uitverkoop en ruimen op een partij MOUSE- LINES en STOFFEN voor spotprijzen. VITRAGES, SPREIEN, TAFELKLEEDEN en GOBELINRANDEN voor de helft van den prijs. Zijden Trieot Japonnen prima kwaliteit v. f4.48. Zijden Trloot Combines, Direotolres en Hemden, extra goedkoop Tricot Dameshemden alle kleuren 59 ct Beste Wollen Sportkousen 79 ct Zijden Heerensokken 19 ct Halve Kousjes 14 ct Witte Jongens Matrozen Pakjes 98 ct Heeren Overhemden met Boord 98 ct Dames Handschoenen 19 ct Een groote partij Badmutsen 21 ct Dames- en Heeren Ondergoederen voor de helft 59 ct 18 ct Prachtige Tule Theekleeden Geel Katoen 90 breed, per el 10 4 Grasllnnen voor lakens extra zwaar per el 48 ct Groote partij Dameskousen in katoen zijde, fille d'ecosse vanaf 28 ct Gebloemd Linnen Damast voor Bedden 140 breed, per el 72 ct Gestreept Linnen voor Zonneschermen 140 breed, per el 64 ct PC mr ZIE VERDER DE ETALAGE! e gelegenheid niet. Onze koopji Verzuim d Deze r Lepelstraat, Vlissingen Lange Delft, Middelburg 2MF* «f® adres voor Kousen en Sokken is bij LANGE^BURG^22 Groote sorteering Jongens- en Meisjes-Sportkousen KINDER FIL D'ECOSSE KOUSEN Kanaalstraat hoek Oude Vllss. weg Souburg PRIMA KWALITEIT mr MET 8 JAAR GARANTIE Beleefd aanbevelend. N.V. MU „SANITAS Een abonnement op dit blad kost slechts 40 cent per 3 maanden Franco per post 55 oent 0.-Souburg Kanaalstraat 144 Behangllnnen Behang,Spljkers Deurzlnk, Plak meel,Gartort Glansverf, Grondverf, Japariiak, Vernissen, Kwasten, Pen&© Nprmunt^Kauwbonbons S2 L.H.G00REH,&Zn. .TILBURG verven Lange Mantels f 4.-- G. H. M. PETRI WEGELINCi's NIEUWSBLAD VAN II JUNI 1926 0.-Souburg Kanaalstraat 144 Aanbevelend, Met en zonder Cêpo in zeer voordeelige prijzen Want er is een middel dat U kalm maakt en kalm houdt, ter wijl uw geest helder blijft behoeden U voot zenuwachtig heid. Buisje 76 ct. Bij Apoth. en Drogisten worden, door den lagen frankenkoers, voor spotprij zen verkocht. Ziehier enkele prijzen Vlissingschestr. K 56 Middelburg HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in lissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden m Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijkst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Adres ZIETSE Wagenaarstraat Vlissingen. Telefoon-Int. 483 Dag en nacht Levering van Ook goedkoopert soorten. M TOR .RIJWIELEN ALLE MERKEN GILLET, IMPORTEUR,EYftINK Vraag prijs en demonstratie en gemakkei. betalingsvoorwaarden. Gebruikte Motoren te koop Duo zittingen de beste 112.— compleet. Ver turen Luxe-, Taxi- en Vracht-Auto's. Chauffeursschool. Prljzan bsnedsn alle concurrent e. PRIMA KALFSVLEESCH, geen nuchter, aan zeer LAGE prijzen. I Schenkel 55 ct. Regout met been 60 ct. Krippen 70 ct. Coteletten 75 ct Lappen 80 ct. Alles per Pond. Stukjes1Ö0 ct. Biefstuk 110 et. Blinde Vinkenen Oesters 110 ct. Gehakt70 ct. Runderiappen vanaf 60 ct. Alles per Pond. Beleefd aanbevelend P. VAN STEE, Rund-,Kalfs- &Varkensslagerlj Noordstr. 68 Tel. 229 Vlissingen in 43 verschillende kleuren £15, 20, 2S Ct. Drogist naast Jamin Vlissingen. Levert en herstelt Jalouzieën, Markiezen, Zonnescher men, Rolluiken, Wagen- en Dekzeilen. Levert alle Onderdeden voor mechanische Zonneschermen, Op- wind-mechanisme voor Markiezen, zware Rolgordij nen, Rolluiken, Enz. Groothandel in Jalouzieën-band. - VRAAGT ONZE PRIJZEN - OPGERICHT 1894 LANGE VIELE K 204 Tel. 334 MIDDELBUR8 99 zijn de BESTE tegen den LAAOSTEN prijs, loopen van 8 tot "100 K.M. per uur, zijn zeer soepel en goed veerend, zuinig In gebruik kortom hebben alle goede eigenschappen in zich vereenJgd, vandaar dat GILLET aile concurrentie verdringt Vraagt demonstratie. Prijzen met versnellingen en starter vanaf 1 430.— DOMBURGSCH SCHUITVLOT MIDDELBURG ONGEREGELDE GOEDEREN zijn bekend ■■■■BnaBaaBBeMiMeeaaBetei TI VLISSINGEN ST. JACOBSTRAAT 1 Het goedkoopste en betrouwbaarste adres voor Gummiwaren en Patentgeneesmiddelen. Spetontabletten het beste bescher mingsmiddel. Urlepillen genezen Bedwateren radicaal. Haar- verfkammen in alle kleuren. Buikbanden, Breukbanden en Elas- tieke Kousen in alle maten. Prijsopgaaf en inlichtingen geheel gratis. vanaf 8 cent per rol zeer verminderde prijzen. voor Zolderbekleeding. Enz. Enz. Aanbevelend. '•lander Uw', •fide* werk noet U een. WRIGLE Y'S Pepermunt Kan wboa* kom gebruiken. WRIGLEY'S P.K. voor- komt vermoeidheid, «dit den dorst en Uw pijp ta- bak na het werk. smaakt U ar des te beter door. Een goedkoope versnape ring, waarvan de frisschc peper muntsmaak b-L-b-f-f. H.G 41 j verdwijnen spoedig dooreen pot Bij Alle Drogisten Bruin *BI«uw-2w«rl Depot K. Delft Q12, M'burg IGjYjh! ri' «i i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8