UITROEPERS i I 1 lt luwe «Wilis Schoonmaaktijd. MOOIE LIJSTEN I LIJSTENMAKERIJ H. WEGELING Voor slechts f 275,- Modern Salon-Orgel Rubriek VRAAG EN AANBOD vanaf f 2.40 compleet Sb H. H. ZELFSCHEEROERS Hengelsport-Artikelen J. J. COZIJN Ook goedkoopst adres voor H.H. Caféhouders 8I| PAUL I. SLUIJS CO. WCQEÜNa'i NIEUWSBLAD VAN II JUNI 1926 Zeeuwsche Plano en Orgelhandel Deering Maaimachine te maaien. (SCHEREN EN HAARSNIJDEN Zaterdag 3 en 24 Juli 3 u. GESLOTEN Aangeboden Aangeboden j A. J. Barentsen Koudekerke Aangeboden Aangeboden VOOR DE JUBILEUMPLAAT In goud, mahonie en noten ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE NOORDSTRAAT 44 VLISSINGEN VX Aangeboden Tc huur aangeboden: Gevraagd BEKENDMAKING I A. KERKHOVE naast het Café „Dorpzicht" Oranjeplein Souburg Bereide Glansverven, Droge Verven, Vernissen, Lakken, Kwasten Enz. avenale Lysol, Creoline •n alle bekende Veegeneeemlddelen. VERBEET RIET de Uitroepers te raadplegen ze zijn uw wegwijzer 1—4 regels 50 ct. leder regel meer 10 cent leveren wl] een lé klasse met Deorloopende Harp Mooie Registers, koppe ling en kniezwellen. 5 jaar schriftelijke garantie Betaling naar keuze Levering franco Afbeelding gratis Korte Burg M'burg Ondergeteekende biedt zich aan om met zijn IZAK REIJNIERSE Jz. Koudekerke Westhoek. F. G CL DO F Ijzerhandel, Serooikerke (W) biedt aan Stokholmtcer, Kool- teer, Carbolineum, Creoline, Wagensmeer, Machine-olie, enz. Puntdraad, Netwerk, Kla- verrulters, Tilhouten, enz. Nieuwste soort Fornuizen met I koperen binnenketel vanaf 451 tot 200 literook andere mo-1 dellen, in alle maten Let op I IJzeren Land- en In- rljhekken, in alle modellen. Komt en ziet afbeelding enfl prijzen. Ook 2 ijzeren assen* en wielen, voor spotprijs (on- verwoestbaar). Alles franco thuis. Aanbevel. Uw besto adres voor da- gelijksch ver so h Prima Gek. Rundvleesch Lappen 50 ot., Gehakt 60 ot., Rol lade en Stukjes 55 ot. p. pond la bij COHEN, Gra venstraat, Middelburg Je beste adres vbor Verhui zingen zoowel per auto als per wagen, aan concurq^renden prijs is bij Oebr. De Klerk, Sleperij Molenberg K97M'burg Qroote voorraad van a 11 e soorten Zakken. 50 kilo's 15 ct. Nieuwe Suikerzakjes. Minderhoud, Koestraat 293 Middelburg en 'tZand D 111 DE STEUR, Zoutelande. Wat kost een advertentie in deze rubriek? Voor abonné'sop vertoon van kwitantie, 5 woorden gratis, de rest 5 cent per woord. Voor niot-abonné'stot 5 woorden 40 cent, de restöct. per woord. Advertentiën uitgroote ietter gezet en handelsadverten- tiën worden k 30 cent por regol berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. nokost voor iedereen 25 cent extra. Hulzen, bouwgrond Ritth. straat A 138, Souburg Bouwgrond aan Zee, E 126, Domburg Lessenaar en Ansichtstandert Badhuisstraat 82 Vlissingen Een partij nieuwe en gebruikte Boeken op 't gebied van han delskennis, taal, rekenen, Fransch Duitach, Engelsch, enz. tegen de helft tot een derde van de voor- oorlogsche prijs Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen lobse Biggekerke Broedeieren W. den Hollander Oostkapelle Karnemelk. Zuidstr.A21 Westkap Spikkelboonen Lelienlaan 3 Vlissingen Poeljes, ongeveer 3 mnd, wit J. Verhage, Blezellnge 4 stoelen met pluche Kasteelstraat 77 Vlissingen Kippenhok met loop 7,50x 1 M Kerkstraat D 104 't Zand Maandag 14 Juni wit leghorn kuikens SegeersHingelV44M'hurg Een damesfiets Turnhoutstraat 19 Souburg Kinderwagen twee duwers van Keulen b.d. Oostwatering uiven Hulsa ter Schelde', Koudekerke Wollen hulskamerkleed Van Manderenstraat 2 Vliss. Wit gelakte nachtkastjes Grave Abeele Een stoelwagentje Klein Vlaanderen M 179M'burg Kinderwagen Walstr. 2<> Vliss. Manskanarie, broedpop, 2 broed- kooien Kolvenierstr. 15 Vliss. Een Augustus koe F. Roose Koudekerkscheweg Vlissingen Kloeken met kuikens H. Barentsen Ritthem Spruitenplanten spiraal van Nun- heim P. Ovaa Ritthem Nieuwe keukenstoelen f 2.50 Kanaalstraat 139 Souburg Een best heerenrijwiel laag model Pottenmarkt K 172 Middelburg Qaslamp hangend licht met kra len rand, dubbele sportkar Machlelse Ritthem Koolplanten Crocuslaan 16 Vlissingen 12-dag Wit Leghorn Kuikens Aagje Dekenstr. 13 Vlissingen 2 winkelbakken Clijverstraat 58 Vlissingen Een linnenkast met 6 laden Nieuwstraat 48 Vlissingen; Statenbijbels, kapstok en geit J, de Voogd 114 Oostkapelle Een zeis E. W. jFlipse Qostk! Een damesfiets spotkoopje Lepelstraat 6 Vlissingen Een leghornhaan Primulalaan 15 Vlissingen Broedeieren, patrijs leghorns A. Sturm Aagtekerke Kalfvaars rek. 14 Juni C. Brouwer Domburg Melkgeit 3e dracht A 86 Grijpskerke 5 toer prachtige bloedkralen J. MlnacrhoudD lb Westkapeile Een best bovenlaadgeweer J. Cljsouw Westkapeile Mooi geschilderde linnenkasten keukenkachel P 31 Westkapeile Kool- en asterplanten W. Barentsen Koudekerke Damesfiets bij K. Verhage Cou- burg Koudekerke Koolplanten A nth. Maas Zwa- nenburg Koudekerke Koolplanten A, Joziasse Dz., Koudekerke Zoo goed ali nieuwe buiskachel een petroleumkachel en een pe troleumlamp voor 115, Slijkstraat 3 hoven Vissingen Een naaisterspop. Spuistraat 9 Vlissingen Eenige Pakkisten en manden Walstraat 94 Vlissingen iïiaiiwe Kinderwagen. Tuindorp D 18 Souburg 3 parelhoenders 2 pakkisten Boekhandel H Wegeling VHss. keukentafel (nieuw) Nieuwstraat B 56 Souburg Damesfiets Koudeahoek 36 Vlissingen Witte'An. ten A. Le erbloemen, asterplan- nse Serooskerke Een koe rekn. 5 Juli, 4e kalf S. de Pagter Serooskerke Rloemkoolplanten (lecerf) 15 ct. P. de Witte Koudekerke I 4 witte leghorns en kuikens Glacisstraat 145 Vlissingen Koppel meeuwtjes Kasteelstraat 51 Vlissingen Kool- en Koolraapplanten con- cureerende prijs S. Strop Biggekerke Koppel witte nonduiven P 81 't Zand Kloeken met kuikens, hond, rat tenvanger Wijkhuis St,-Laurens Alle soorten koolplanten Jan Jobsc Koudekerke Schoenen mnat 45 Schoorstuen- vegcroslngel Q 93 Middelburg Vo8bles merrieveulen P. Oeschlere Ez. Biggekerke Spruitkoolplanten J. Polderman Ritthemscheweg Souburg Ledikant met ressort veeren bed. trapnaaimachine. At Dekenstraat 17 Vlissingen Oude Aardappels. Jt Wagenaar, Koudekerke Legkippen en Haan. Lange Zelke 52 Vlissingen Wit Vlaamache reus ram Terwpcrt Koudekerke Jachtbootjea. A. Poppe Melisk," Alle soorten koolplanten Palingstraat 2» VlisHlngen ngs Mandoline Oranjestraat 7 hen. Vlissingen Fiets 10 gulden. Boschjeslaan 11 Vlissingen. Jong Poesje Van Speljkatraat 7 Vlissingen. Geijkte ijzeren en koperen Qe- wichten en tinnen Maten bij W, FHpse, Lange Qeere Middelburg Een smidsdraaibank bij C. J. M. Lameijn Qravenstr. 1 276 M'burg Hooihark. D. Coppoolse GrijpskT 2000 koolplanten Jan Poppe Mellskerke Slachtgeit. Is. Roelse Welzinge Ritthem. Moderne Kinderwagen,pathéfoon met 25 platen W. A. joosse, Abeele 4000 Savoyekoolplanten, >10 ct. per 100. C 56 West-Souburg Compleet Radiotoestel f 17.50 Gortstraat 321 Middelburg Veeren bed, kachel, benzinebout Schoorsteenvegerssingel Q 82 Middelburg Jonge blauwe Weeners' Schoorsteenvegerssingel Q 91 Middelburg Een Werkpaajd keur uit A. Francke Serooskerke Wegens vertrek 8 kippen (leg horns) eerste leg. Kasteelstraat 77 Vlissingen. Maandag Kuikens. Narcissenlaan 15 Vlissingen. Een gebruikte Kinderwagen voor den prijs van 15 gulden. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad 1 goed onderhouden Electrlsche Piano (Hupfeld) Brieven no. N36 Bureaux wegeling's Nieuwsblad Melkkar. H. Koole Hooge weg VHsslngpn Een Waschmachine met wringer na 6 uur Pluimitraat 6 Vlissingen Paar longensschoenen maat 40. Verk. Quakkelaarstr. 73 VHss. Koperen Oaslampen Fietsstoeltje Walstraat 28 Vlissingen. Een Vulkachel f 3 Bastion 66 Middelburg Wegens plaatsgebrek een zoo goed als nieuw orgel. Groote Markt 21 Vlissingen. Verschillende koolplanten aan spotprijzen Z. Zachariasse B'ggekerke Nieuwe leeren leuningstoelen voor- den spotprijs van f 13.— Kanaalstraat 139 Souburg (is geen winkel) Een ijzeren kap geschikt voor vrachtauto P. Boone lepelstraat Serooskerke Een werkpaard en een koe of kalfvaars rekening 20 Juni J. Huijsman, Koudekerke Bijenkast (compleet) Joh. Marteijn Veere Kabinetkachel J, de Wolf Zoutelande Kleerkist, wieg en kinderledikant Wed. A Pilde Arnemuiden Eiken kabinet S 44 Veerschesingel Middelburg Kinderwagen f3 C. kleinepier Zoutelande Konijnen f. S. Koppejan C Jz. Zoutelande Een ponnykar Bliek Sladswegje Middelburg 2 melk bussen 30 en 40 L. 129 Zoutelande Kinderwagen en stoelwagen Nieuwe Vlissingsche weg E 95 Broedeieren van zilverbraekels A. I. Huijsman Meiiskerke 1 kinderwagen f 5 1 piekwieg 1 stoelwagentje Nieuwe Vlissingsche weg E 95 Middelburg Aster- en stroobloemplanten P. van der Bosse Qapinge Kuikens J. Lauwerse Grijpskerke Broedeitjes bekroonde zwarte Java-krielen Aagje Dekenstraat 21 Vlissingen Cadzandsche biggen S, Duvekot Serooskerke Sneeuwklokjes 1 cent per «tuk A 92 Meiiskerke Porselein keukenstel (koopje) Kanaalstr B 159 Oost Souburg Mooi geelkopere gaslamp Rozengracht 8 Vlissingen Kinderwagen Bonedijkstraat 13 ben. Vlissingen Hit jnet kar en tuig B' 102 Koudekerke Loten Middelburgsche paarden- loterij Ritthemache atraat 138 Souburg Keukenaanrecht Vlissingsehë atraat B 299 Ooit Souburg Ranmoorcn Woutermans I 203 Zusterstraat Middelburg Kuikens Ritthemache straat 139 Souburg Koolplanten J. v d. Voorde Koudekerkscheweg Vlissingen Spruitkoolplanten 20 cent de 100 Breewaterstraat 23 Vlissingen Vaarskalf W. Koole Ritthemsche straat Souburg Tuin- en landbouwzaden boon stokken, klaverruiters Midavaine N. Ooitersche atr.N. 86 M'burg Marmeren waschtafel Qlacisstr. !7 Vlissingen Een groote trekhond 3 jaar f 15 Slijkstraat 36 Vlissingen Puike blauwe aardappelen La Soe West Souburg Handkar en stel zware wielen Simpelaar Seisweg Middelburg Paar elastiekbottines No 42 Scherminkelstr. 20 Vliss. Kippengaas Glacisstraat 1 Vlissingen Tilbury P. de Klerk Seisweg Middelburg Mooi vosbles, merrieveulen Oldeonse Souburg Bruin merriepaard kleln-model S. Dingemanse Domburg Savoije- en spruitplanten lOcent per honderd Abrahamse St. Laurens Dubbele sportkar Schroeweg V 41a Middelburg Paar jongensschoenen maat 36 Noordstraat 4 Vlissingen Kanarie, broedpoppen f 5 per stuk Marinestr. H Vlissingen Vlierenplanten Dijkzicht Souburg Damesfiets. B 61 Riggekerke Manskanarie met koperen kooi Mlddelh.str, A 281, Souburg Twee wielen, as en veeren W. Duvekot, Vrouwepolder Biggen, vet kalf Oste, Vrouwepolder Kuikens en Koolplanten C. v. Keulen. Biggekerke Vos merrieveulen K. Lampertf Biggekerke Vrouwenschoenen maat 41 F. Boone Hz.. Biggekerke 4*/a gemet kantgras Adr. Janse, Biggekerke Vos merrieveulen I. van Sluijs, Biggekerke Een geit op keur M. Janse Meiiskerke^ Melkbussen A 95 Meiiskerke Mooie partij koolplanten f 1.50 per 1000 Karclsc, Biggekerke Mooie surlngstier en spcenvar- kens M.Kwel<kebonmQz.St-Laur. Mooie Tilbury en|melkwagentje Beenhouwerssingel K 73 M'burg Handkar Walstraat 0 Vllulngen Heerenfiets en damesfiets Korte Zelke 18 Vlissingen Wit leghorn broedeieren f U.KJ kuikens een week f 0.35 Wed. L. Fritz. Narcissenlaan 5 Vlissingen Een groote jonge trekhond of rullen voor kippen Kerkhoflaan 52 Vlissingen 3 Schoonmaaktrappen, 2 schuif- laddertjes Nieuwstraat 25 Vliss. Klein kacheltje Oude Markt 9 Vlissingen Een Mantelcostuum Hendrikstraat 16 Vlissingen Koolplanten J. Wagenaar Koudekerke 2e hands rijwielen, Buiskachel en transportriiwiel Hermes Souh. Speen- en loopvarkens J. Poppe St.-Laurens Gazelle rijwiel Molenberg 87a Middelburg Kalfvaars bij de rekening L. Louwerse Grijpskerke Kuikens en driehoekkachel lage prijzen 't Zand D 104 Mooie herdershond en ht-eren- fiets Seisweg R 172 Middelburg Stamboek merrie keur uit 2,vier en zeven jaar A. de Visser Meiiskerke Koolplanten 20 ct. per 100 Tramper Arnemuiden Bloemkoolplanten W. Louwerse Qapinge 10 witte leghorns met haan 2e leg W. Krijger Kanaalstraat 164 Oost-Souburg Groote Kinderkruiwagen. P. de Witte, Koudekerke. Een gebruikt meisjesfietsje, wielen 24xl1/2-Everaers, Grljpsk. Alle soorten zakken, zout en soda. Minderhout, Koestraat 293 en 't Zand D Hl Een divan. Kottdek.weg 3H, Vliss. Schapenwol. W. Flipse, Lange G ere Middelburg. Wanmolen, C. Brasser, Koudek. Een voer tarwe of gerste^troo j. Minderhoud Cz. Domburg. Invalidewagen. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Vaars en Stierkalveren. Jan Wattel, Oostkapelle. Jonge haaskleurige konijnen. Schroeweg 39 Middelburg Sneeuwklokjes en andere bloem bollen. A. J. de Visser, Kanaal straat B 159a Souburg. Bovenwoning, Marnixplein 13, Souburg. Adres Vrijburgstraat 79, Souburg. Een woning bij de tram, direct te aanvaarden. Bevragen bij L. Jongepier, Koudekerke. Ruime woning f 3.— Wcst- Souburg C 1 Sa- Paard en rijtuig, ook afzonderlijk billijke prijzen, Qebr. de Klerk, Molenberg, Mlddelhurg. Een woning voor klein gezin J. van den *roeke St. Lauren» r Gevraagd Een bekwame boerenbaker. Br. no. 1237 bur. Wèg. Nieuwsbl. Een knecht en meid, kunnende melken. J. Kole, Souburg Nrdbeek Meisje, voorloopig 's morgens Badhuisstraat 86 Vlissingen Met October een hand- of aanko mende knecht die met paarden kan of wil rijden. S. Thorenaar, Zoutelande Met October een handknecht F. Francke Pz. Biggekerke Een wascb Segeeraalngel F 51 Mlddelburi Tegen October een handknec W. Reijnierae Koudekerke. Tegen October een meld of aank. J. Barentse Souburg Net werkmeisje voor Vrijdag. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Terstond of met October een meld of aankomende K. Qeschiere. Ritthem Met October een meid of aan komende, hoog loon. W. Reljnierse, Seisweg R 168, Middelburg Kleine woning voor Jongge huwden. Weststraat 14, Vliss. Erwtenlezer#, f 1.70 per mud," vrij halen en brengen. J- de RuIJter, Lange Zelke 23 Vlliaingen, Zagen scherpen. Maartenae Seiaplein Q 291a, Middelburp. MARKTBERICHTEN Middelburg, 10-6-'26. Boterf 0.90 Particuliere prijs. 1 Eieren4 50 Particuliere prijs 5.50 Eenden Eieren 4 50 Particuliere prijs 5 50 GOOI UW GEBRUIKT GILETTE MESJES NIET MEER WEG I Doch laat ze slijpen in de Electr. Instrumentslijperij op de speciaal daarvoor ingerichte automatische slijpmachine „Rota"; deze ma chine slijpt ze zoo scherp als nieuw. Neemt proef en U zult tevreden zijn. U kunt er op wachten. Dagelijks in werking te zien. Aanbevelend, R. R. v. d. WOESTIJNE Electrische Instrument Slijperij Korte Gortstraat, Middelburg TE KOOP: Groote Mahonie Linnen kast, Mahonie Uittrektafel, Noten geschilderd Kabinet, mooi gebogen Mahonie half Kastje, Massief eiken Schrijftafel met opstand, geschilderde Linnenkasten, sterk 2-persoons Ledikant met ressort, Spikkelmat en andere Stoelen, groote en kleine Spiegels, Waschta- fels, Nachtkastjes, enz. bij Meubelmaker VHss. straat Middelburg Magazijn van nieuwe en alleen degelijke gebruikte Meubelen INRUILEN an REPAREEREN H. H. Hengelsportliefhtbbtrs UW ADRES voor alle mogelijke soorten is bi) Volkswarenhuis Vliss. straat K 56 Middelburg Beleefd aanbevelend 0R08I8TERU „DE ITER" VLAS MARKT K 107 MIDDELBURG vindt U als ieder jaar de prima bekende In de bekende Schoonmaak-artf- kelen ruim gesorteerd. De steeds grooter omzet garen- deert U de kwaliteit en prijzen. Beleefd aanbevelend En Oroi -r En Detail

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7