MOOIE HANDEN Gestadig groeit DE WENTELTRAP BURGERLIJKE STAND A. BENIEST Drogisterij L.P.0UJSLAGER Uw handen worden mooier en blanker door Adverteerders ten goede komen. TB KOOPi STEEDS G. DE PLAA ZOON VERLQVINGS- - RINGEN - Zijn aardige dingen Die een ieder graag (draagt En waar RICHTER degunst voorvraagt 3. „Schemering", Valee Lente W. F. Spr. W. F. Sprinr Glas nk Kessels Auq. Eenhaes Louis Daunot A, Ruiland Beleefd Verzoek. v.h. S. DE VOS, onze lezerskring. Dit kan niet anders dan den (Wordt vervolgd.) WEQELlNO'a NIEUWSBLAD VAN II JUNI 1Q26 Programma van hat Concert te geven door de „Vllsslngsche Poetfanfare", directeur den heer H. B. Woltering, op Zondag 13 Juni 1926, dee avonds 8 uur in de tent Boulevard Evertsen. 1. „Zomergroet", Marsch 2. „L'Amarante", Ouverture J. R. v. d. 4. „La Belle Aleacienne", Fantaieie Joa. Kessb Pauze 5. „Oh I La La", Marech 6. „Bonne Chance", Ouverture 7. „Nelly", Valee de Concert 8. a. „Ea iet beetimmt in Gottee Rath" F. Mendelssohn b. „Le Moulin sur la Fenach" N. Werkmeester Fantaieie-Aubade 9. Finale Woensdag 16 Juni a.s. Concert te geven door de ïarmonie „Ons Genoegen", directeur dhr. Govaarts, in ie tent op het Ëellamypark te Vlissingen. VLISSINGEN van 3-9 Juni 1926. BevallenA. Verburg geb. Bosselaar d. S. J. Bos- elaar geb. v. d. Luijster d. S. Mijnsbergen geb. -aport z. N. de Nooijer geb. Marinissen z. N. iensen geb Langeraar d. E. J. v. Leeuwen geb. ~okerse z. Overleden: M. J. Lenaerts man van E. M Verkaart 28 j. J. de Witte vrouw van P. v. Peene 66 j. C. aeobse d. 8 j. P. Visser vrouw van C. Cremer 50 j. O. W.-SOUBURG van 24 Mei—9 Juni 1926. OndertrouwdGovert Duine 24 j. en Jacoba de Wijze 22 J. Adriaan Marinissen 28 j. en Suzanna de Priester 29 j. GetrouwdJan Cornelis Goedhart jm. 26 j en Lena Verburg jd. 22 j. Adriaan Gerrit Kruithof jm. 31 j. en Pieternella van den Broeke jd. 26 j. Adriaan Louwerse jm. 25 j. en Adriana Sturm jd. 25 j. GeborenWillem z. v. Adriaan Ovaa en Sara Adri ana Lijnse Gideon z. v. Boudewijn Koole en Jacomina Sinke Cornelia Louisa d. v. Jan Hendrik Jacobus Poorthuis en Cornelia Bek Johanna d. v. Jacobus Luijk en Maria Christina Suurmond. Overleden Johannes Voshol 83 j. man van Pieternella Koeman Hendrik Johannes Buurman 65 j. man van Adriana Sara van Steijn Salomon de Visser 69 j. man van Johanna Wisse Louis Lacroix 68 j. man van Albertina Daggerman MIDDELBURG, van 5—12 Juni 1926. OndertrouwdJ. Joosse, 23 j. en A. Bassie, 22 j. W. H. Vermeulen, 28 j. en N. de Bruijn, 26 j. Getrouwd: J. Labruijere, 23 j. en J. v. d. Ketterij, 23 j. J. de Groot, 24 j. en A. G. Kerkheve, 20 j. BevallenS. Olthoff-de Jonge, d. J. Walraven- Oosse, z. C. C. Goudswaard-Radder, z. C. A. de Groot-Schrier, z. M. W. Wedts de Swart-Tilroe, z. L. Abrahamse-de Buck, z. Overleden: J. v. Schaik 21 j. ongeh. z. W. de Voogd 6 mnd. z. van H de Voogd-Geldof. D. Lou werse, 40 j. geh. met A. Janse. W H. Hagestijn, 72 j. geh. met M. Raspe. J. Goedhart, 77 j. weduwe W. Marinissen. ARNEMUIDEN, over Mei 1926. Geboren: Johanna, d. v. Abraham Buijs en Elizabeth Meerman Jan, z v. Lieven Schroevers en Elizabeth S'ereveld Neeljte, d. v, Adriaan Tramper en Pieter nella van Eenennaam Jacobus Jan, z. v. Jacobus Meerman en Adriana de Nooijer Abraham Pieter, z. v. Cornelis Boone en Elizabeth Wouters. GetrouwdFrans Dekker, 34 Jm. te 's Heer Arends- kerke en Jacoba Louwerae, 30 J. Jd. Willem Duve- kot, 23 J. Jm. en Maatje van Belzen 22 Jd. Pieter Jan Boone, 28 J. Jm. te O.- eh W.-Souburg en Johanna Maria Dijke -r- Boudewijn van Belzen, 20 J. Jm. en Kri- na van Belzen, 21 j.jd. uoirouwoi iv mei Anaries ae viseer jm. 43 j. en driana Dekker jd. 21 J. Eliia Koppelen jm. 24 J, i Leuntje Dommisse ld. 22 J. 28 Mel Jacob Franke i. 23 en Maria de Visser Jd. 23 J. AAGTEKERKE over Mei 1926. Gotrouwdt 19 Mei Andrles de Visser Jm. 25 en Adriana Dekker en Jm. Geboren i 27 Mei Pieter zoon van Jan Uurenee en Christina Melse. KOUDEKERKE, Mei 1926 GeborenA. Reijnhout geb. Adriaanse d.F. Maas geb. Bassie z. A. C. Baronesse van der Borch tot Verwolde geb. Baronesse van der Feltz2z. J. Verhage geb. de Visser z. M. Tevel geb. Cijvat d. M. Wielemaker geb. Janse d. Ondertrouwd C. Geljon jm. 28 j. en P. Aarnoutse jd. 21 j. Castel jm. 23 j. en C. W. Florisse jd. 20 j. Getrouwd K. Wielemaker wedr. 37 J. en L. Huijsman jd. 21 j. A. Wiersinga jm. 31 j. en A. W. Toebes jd. 33 j. M. Joziasse jm. 21 j. en P. Koole jd. 21 j. K. Wielemaker jm. 25 j. en t. Brasser 23 j. K. van Sparrentak jm. 23 j. en S. Vos jd. 23 j. J. C. Vader jm. 23 j. en J. Roelse jd. 21 j. A. J. van de Velde jm. 30 j. en E. Schout jd. 30 j. OverledenJ. Zandee 90 j. man van C. Rottier J. J. Brouwer 51 j. man van J. Bimmel P. Rosendaal jm. 35 jaar. OOSTKAPELLE over de maand Mei 1926. Geboren: Abraham, zoon van Izaak Wattel en Johanna Kooman Adriana Geertje, dochter van Leendert Jobse en Adriana Geldof Krijn, zoon van Krijn Poppe en jacomina de Visser Dina dochter van Jan Louws en Laurina Riemens. OndertrouwdMattheus Kwekkeboom 26 jaar jm. en Johanna Pieternella Coppoolse 23 jaar jd. Getrouwd: Johannes de Visser 27 jaarjm. en Johanna Dekker 22 jaar jd. Adriaan Bimmel 24 jaar jm. en Suzanna den Hollander 23 jaar jd. Abraham de Vis ser 20 jaar jm. en Pieternella de Kam 19 jaar jd. Dingeman Steijn 23 jaar jm. en Dma van den Broeke 26 jaar jd. Johannes Bertus de Graaf 33 jaar jm. en Magdalena Annot 28 jaar jd. Franciscus Jan I ouwerse 22 jaar jm. en Wilhelmina Johanna Breel 25 jaar jd Mattheus Kwekkeboom 26 jaar jm. en Johanna Pieter nella Coppoolse 23 jaar jd. Overleden Adriaan Vogel 37 jaar ongehuwd Cor nelia van Tuyl 65 jaar echtgenoote van Pieter Meulblok. SEROOSKERKE over Mei 1926. Getrouwd: 19 Mei Jan Wattel jm. 27 j. en Cornelia Versluijs jd. 24 j. Geboren1 Mei Adriaan Pieter zoon van Abraham Polderman en Cornelia van den Meule 22 Mei Bar tel Marinus zoon van Bartel Wattel en Centina Cor nelia van den Broeke. Overleden 5 Mei Adriaan Roelse 69 j., echtgenoot van W'llemina Wondergem. BIGGEKERKE over de maand Mei 1926. GeborenMaaike Martina dochter van J. A Mol en M. Caljé Elizabeth dochter van E. Janse en C. Maas. Abonné's gelieven er bij verhuizing vooral aan te denken ons zoowel hun nieuw als hun oud adres direct op te geven. Administratie 4- j Een zoo goed alt nieuw vier wielig Melk- of Oroenten wagentje op patentassen, groote en kleine wagenwielen met aaien, enkele en dubbele veeren en Handwa gens. Ook in ruil bi] J. O. BOUWKN9 Mr. Smid Wagenaaritr. M'burg nieuwe zendingen aan de voordeellgete prijzen. Vraagt staalboeken op zicht Drogist naast Jamin, Vllaa. Eleotro Timmerfabriek Middelburg Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden, Tuinbanken vanaf flO.- Prima Or. hout Modelblad op aanvrage mm- 0.-Souburg Kanaalstraat 144 Allo soorten Verband-artikelen Verpakte Geneesmiddelen. Koorts- en Kamerthermome* tera, Homoapathlsoho Genees middelen. Maak gebruik van d« Par- wnan-Waagfchaall Hat gewicht li do contröla van de gazondhald Aanbevelend, Burg c 111 - Middelburg In stad en dorp, la overal Leest men de Uitroepers [eerst van al. üROL Néér het AmerHuunich van MARY ROBERTS—RINEHART.' Het begon er hoopvoller uit te zien. Terwijl ik mij aan het verkleeden was, klopte Liddy op mijn deur. Ze was nog niet heelemaal de oude, maar Ik vermoed dat ze meer over den gebroken spiegel en de beteekenia daarvan tobde, dan over iets anders. Toen ze binnen kwam had ze iets in haar hand en ze legde het voorzichtig op d$ toilettafel. „Dat heb ik in de waschmand gevonden", zij ze. „Het is zeker van meneer Halsey, maar ik begrijp niet hoe het daar komt", Het was de helft van een bijzondere manchetknoop en ik bekeek hem nauwkeurig. „Waar lag hl) f Op den bodem van de mand vroeg ik. „Heelemaal bovenop", antwoordde zij. „Het is een wonder, dat het ding er onderweg niet is uitgevallen". Toen Llddy weg was bekeek ik het stukje eens goed. Ik had het nooit eerder gezien en ik was er zeker van dat het niet aan Halsey toebehoorde. Blijkbaar was het van Italiaansch maaksel en het bestond uit een onder grond van paarlemoer waarop heele kleine pareltjes gezet waren. In het midden zat een kleine robijn. Het was wel een eigenaardige manchetknoop, maar niet bij zonder kostbaar. Voor mij was het voornaamste dat Liddy hem gevonden had boven in de mand, die boven aan de trap in den oostelijken vleugel stond. Dien middag bood de huishoudster van de Armstrong een knappe jonge vrouw, zich aan om de plaats van juffrouw Ralston in te nemen en ik was blij toe dat ik haar kreeg. Ze zag er uit of ze wel een dozijn Liddy's waard was, met haar heldere zwarte oogen en energieke gezicht. Ze heette Anne Wataon en ik kreeg dien avond voor het eerst sedert drie dagen behoorlijk te eten. HOOFDSTUK lil John Bailey verschijnt op 'ttooneel, Ik dineerde in de ontbijtkamer. De groote eetzaal vond ik te somber, en Thomas, die den geheelen dag opgewekt was geweest, werd na zonsondergang merk baar zenuwachtig Hij had een rare gewoonte om in de hoeken van de kamer te kijken, waar het halfhalf don ker was en alles met elkaar was het niet bepaald een feestmaal. Toen ik klaar was met eten ging ik naar de huiska mer. Het zou minstens nog drie uur duren voor de kin deren kwamen en ik haalde mijn breiwerk te voorschijn. Ik had twee dozijn pantoffelzolen meegebracht, van ver schillende maten Ik stuur met Kerstmis altijd ge breide pantoffels naar het Tehuis voor oude dames en nu begon ik de wol te sorteeren, vastbesloten om niet meer aan den afgeloopen nacht te denken. Maar ik was met mijn gedachten niet meer bi] mijn werk en na een half uur merkte ik dat ik bezig was om een blauwe rand te zetten om paarse pantoffels, toen legde ik ze maar weg. Ik haalde de manschetknoop te voorschijn en ginger mee naar de keuken. Thomas was bezig het zilver af te drogen en er hing een dikke walm van tabaksrook. Ik snoof en keek overal rond, maar er was nergens een pijp te bespeuren. „Thomas", zei ik „|e hebt gerookt". „Neen, juffrouw I" Hij was de beleedigde onschuld zelf. „Mijn jas ruikt zoo naar rook, juffrouw. De heeren van de club Maar Thomas maakte zijn zin niet af. De keuken rook plotseling naar geschroeid laken. Thomas greep zijn jas, rende naar den gootsteen, vulde een tumbler met water en goot het in zijn rechterzijzak, als Iemand,* die zooiets meer bij de hand heeft gehad. „Thomas", zei ik, toen hij den vloer afnam, rooken is een vieze en ongezonde gewoonte, Als Je het niet laten kunt ga dan In vredesnaam je gang; maar stop nooit meer een brandende pijp in ]e zak. Je kunt wat mij be treft, met Je eigen huia doen wat Je wilt, maar dit huis is mijn eigendom niet en ik ben niets gesteld op een brand. Heb je dezen manchetknoop ooit eerder gezien." „Neen, nooit", zei hij maar hij keek er verdacht naar. „Ik heb hem in de hal opgeraapt", zei ik op onver schillige toon. De oogjes van den ouden man keken listig onder zijn borstelige wenkbrauwen uit. „Er gebeuren hier vreemde dingen, Juffrouw Innes", zei zij hoofdschuddend. „Ik ben er van overtuigd dat er iets gebeuren zal. Heeft u niet gemerkt dat de groote klok in de hal stil is blijven staan?" „Onzin", zij ik „klokken moeten toch wel blijven staan, als ze niet opgewonden worden „Die klok is wel opgewonden, en zij is vannacht om drie uur stil blijven staan", antwoordde hij plechtig. „En wat meer zegt, die klok heeft in geen vijftien jaar stil gestaan, niet sedert de eerste vrouw van meneer Arm strong gestorven is. En dat is nog niet alles, juffrouw. De laatste drie nachten dat ik hier in huis sliep heb ik een voorteeken gehad, nadat het electrische tich uit was.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6