EET MEER CHOCOLADE DEEPEN WASCH Huismoeders denkt U er aan Ideal Naaimachines zijn onovertrefbaar KENT U AL DE KLOKOLINE ZEEPPOEDER? 't SS EEN ZEEPPOEDER, DAT U PER PAKJE SLECHTS 10 CENT KOST n.V. SCHULTE Co. - Oude Zaak prachtig"4 schuim ALLERFIJNSTE Verkoopdepöt L. Dcift 90-91 M'burg 5 °o Pandbrieven a 101 is er weer\ Hoofd huid kost maar 32!|a cent JOH. J. JULIANUS RECLAME SPAARZEGELS N.V. „STER"Waschmachinehande! J. A. BLIEK ZEEPFABRIEK „DE KLOK", HEERDE Verkrijgbaar voor H.H. Winkeliers tegen fabrieksprijzen bij de FIRMA GEBR. STEENLAND te Middelburg EE^In Land, Stad, Dorp en Woning,^ Heerscht de Velo-Waschmachiné als Koning Insula/re Hypotheekbank te Zierikzee AAN PANDBRIEVEN 16 BWillioen Gulden Te Vlissingen bij be heeren P. J. Siegers Zoon PRIJS lO CENT PER RAK Prachtsorteering Behangselpapieren •t o w V c- 0 O O PUROL fzi ROEI RATTEN UIT«" Hebt U een SALON-, WOON- of SLAAP- - KAMER-AMEUBLEMENT noodig - STALHOUDERIJ GEBR. WIELEMAKFR Leveren en Herstellen WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 11 JUNI 1926. A Contant en In Huur lburg eervoordeelig l badmutsen 'smonqens om 11 en "S middags om A uur, wanneer c/e maag begint te vragen neemt de arbeidskracht af; midde levert u thans z Vlieg en vangers merk Sumurum 4 st. voor lO ct. Prima Slaolie ff 0.8S p. tieele ffl. Limonade Essen ces merk Schulte Co. ff 0.30 per ffl. ÏC Doet uw ff 0.45 Gedurende de- maand Juni ruimen wij op Restanten Bussen Glans- verf merk „Verfkwast" f 0.75 per K.G. voordeel In omloop voor ruim VOOR DE GROOT REINIGINGSVERMOGEN plakmeeli! KIEVIT, Spanjaardstraat 68, Middelburg CT3 O -o O ui 2 G OJ fl W O) U ■J fc» 03 r cu o Q T3 0 -c o O 13 :zz H^eJert lippen ochlenJvoer en opfoh wer .E Jan heeft U auihelgenot f -* o LT3 LO 12 IO Klmmgnotadanmer kk j. laga e vüssing n CHOCOLADE-F, v o ec/z. aam t e rk e n of en is dus de GOEDKOOPSTE en BESTE soort Vraagt ze uwen Wirfkelier en bewaar de bons voor mooie cadeaux en toch dooder.d, zijn 2 eigenschappen van H. ANGERMAN, 12a rijn gevaarlijk co vernieten alle». Vernietig ze met Doosjes o. 50ct.cn f l.. DAMES! Eigen werk. Kom U eens even prijs vragen. Wij zijn zeer concurreerend. In Karpetten, Overgordijnen, enz. hebben wij een prachtsorteering en niet te duur en altijd 't nieuwste. Ons adres is genoeg bekend Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, Lange Vlele K 211-K 217, Middelburg •V; h' fljfi GROOTE EN KLEINE GEZELSCHAPS- EN TROUWRIJTUIGEN Zoor billijke Prijzen Nette en vertrouwde bediening KOSTER TEERLINCK Wif 06ven Gratis wettig gedeponeerd waarvoor U sohitterende Cadeaux krijgt J. W. DorlIJn J. W. de Smit J. Willeboordse J. W. Ovaa J. W. Kluijfhout J. W. de Vries D. Schinkel, C. Bosch, en Houtekamer allen te Souburg J. van den Berg, Dijkstra, C. van den Hemel Kleine Markt, allen te Vlissingen Onze waschm >- ohlnes zijn van prima teakhout Verkoop 4 contant en op afbetalbig Vraagt inlichtingen bï| Ssgesrstraat H 78 Middelburg Veikrijgbaar DE ZEEPPOEDER BEROEMD OM HAAR Behanglinnen, Spijkertjes, Orondpapieren en 50 soorten Olaspapler BV" Alles aan sterk concurreerende prijzen ""SB 03 fe. 63 nm sas, Want Tuöee groote e ia ren is toch km. Uw Hoofdhuid wordt vrij van roos en Uw haar wordt zacht en handelbaar indien U do g e w o o n t e aan neemt om er des morgens een wein n doorheen te wrijven Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor liet verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijke: prijs. f"1 R.V.HDLLAN „DE ABDIJ" Voor Engros Bellamypark 37 VLISSINGEN Vraagt uwen Drogist en Coiffeur JR0DENT" RATTEND00D U bent ze in èéa nac^t kwijt. Veilig, zeker en «nel werkend. •tic DrogUtto. SEISLAAGTE No. 72 TELEF. 167 MIDDELBURG Speciaal ingericht voor Degelijk werk Billijken prijs KLEINE HEERENSTRAAT 168—169 MIDDELBURG Dc Ster Waschtnac ine loopt als het horloge, overtreffen alle anuerc. Het ijzerwerk it van prima ge temperd stall Onze Wtlnetr* metpl- len van 30 cM. leütte zijn van prima heetfva- terrubber, en wórten geleverd met vijf jaar Dit is teakhout garantie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4