SIGAREN J. VAN HOLTHUIJSEN FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 11 Juni 19'26 Onze speciale artikelen zijn thans ST0MPK0PPEN HEERENBAAI Te Amsterdam werden proV. muziekfeesten gehouden in het Oosterpark. De dirigent van de vereen. „De Eendracht" die 20 muziekkorpsen dirigeerde. Deze naam is niet overdreven voor een man als prof. AlbertA. Michelson van de Universiteit te Chicago. Hij is de uitvinder vaneen nieuwemachine, de Interverometer, welke in staat is, afstanden te meten tot op een milli- oenste gedeelte van een centimeter, en welke.dienst moet doen bij sterrekun- digewaarnemingen. Prof. Michelson won in 19C7 den nobelprijs voor na tuurkunde. TUINDERSRUITEN met RAMEN K0UDWATERVERF„FRESC0LITHE" PARIJSGROEN voor den landbouw N. V. MIDDELBURQSCHEVERFHANDEL W. L. HEIJBOER Co. Zondag arriveerde te Amsterdam Ihet Amerikaansche oorlogsschip „Pittsburg" waar het van 6 tot 17 Juni zal verblijven. Een foto van de „Pittsburg" gemeerd aan de steiger van de Holland Amerika-lijn. 1. Practische reismantel met pellerine van geruite duvetine, in grijs, groen en wit. 2 in 3. Complet voor oudere dames. De japon, bestaande uit lange casaque van paarlgrijze :>ttomanzijdede rok met de ceintuur en tnoopen van de casaque van staalgrijze tttoman. De bijbehoorende mantel van no. ^vervaardigd weer van staalgrijze ottoman- zlde met paarlgrijze ihawlkraag. WIJ BIEDEN U AAN 120 ct. de 50 stuks f 4.-- p. kist v. 100 st. 30 cent p. half pond W Bewaar uw stem pels, want ze hebben WAARD! NAAST HOSPITAAL M'BURO Enveloppen, Nota's, Brieven. WIJ drukken ze naar Uw bellevan. DRUKKERIJ HWF.QELINQ hl JOHOSÏRAAT 44 VUMfNQtW Portier (tot late gasten voor een concert)„Ik durf U niet binnen te laten gaan, mijnheer, want als ik de deur openmaak zou de helft van de bezoekers vertrekken 1M The Humorist. Charlie Chaplin op reis. Een foto van den filmkomiek, genomen toen hij te New- York aankwam op zijn doorreis naar het Noorden, waar hij zijn film „The Gold Rush", welke op het oogenblik piet zooveel succes in ons, land vertoond wordt, ging maken. Op de foto zien wij verder Gloria Swanson, de filmster, met haar adelijken echtgenoot, Markies de la falaise, en de Hertogin van Soetherland. Te ja o P 3 Utrecht werd het Nationaal Waterpolo-tournooi gehouden ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan van de Waterpolo Competitie. Een overzichtsfoto tijdens de wedstrijden. Zaterdag werd van de werf van de Ned. Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam het stalen tankschip „Phobos" groot 10000 ton D. W. gebouwd voor de Petroleummaatschappij „La Corona" te Den Haag, van stapel gelaten. De stapelloop van de „Phobos". Mevr. C. Mulder—'Thijsse, echtgenoote van den heer J. Mulder, chef van den technischen dienst van de Ned.-Indische Tankstoombootmaatschappij nam de laatste beletselen voor den stapelloopweg. Een bekoorlijk viertal. Drie bekroonde Beaglers met htm meesteresje op de hondententoonstelling, welke Zaterdag in den Dierentuin te Den Haag door de Kynologenclub werd gehouden. De koning der Uitvinders.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3