We ge ling s 71 ietimsblad Bijblad van HUMOR IN BEELD Till SNUFFELGRAAG EN KNAGELIJNTJE VOOR SCHAKERS. VRIJDAG 4 JUNI T926 23e I I II' HU J 1I1LIH li' Sterk Dame„Ik zou graag een paar si- g imi v t u hebben voor m'n man Winkel er: „Wilt u zware hebben mevrouw Dame: „Oh, menee geeft u ze liever ste k, want de laatste, die ik va u ge.iad heb, zijn allemaal gebro ken in zijn zak." Meer moed. „IK geloof dat vrouwen vaak meer moed hebben dan mannen," merkte zij op v et zeker, dit het zon s" antwooruJe hij. „Of dacht je dat er mannen bestaan, die in een volle zaal in een spiegeltje durven kijken of hun haar goed zit V' Oost-Indisch doof. Kellner: „Meneer, u hebt mij twee in zilverpapier gewikkelde centen ge geven in plaats van twee kwartjes." Klant zwijgt. Kellner „Meneer, het komt n ij voor dat u zich verg st hebt." Klant zwijgt. Kellner: „Meneer, u hebt bepaald verkeerd gekeken toen u mij dat geld gaf" Klant zwijgt. Keiler gaat naar spreekbuis aan den wand en* telefoneert: „Zeg, portier, Iaat eens even een paar politieagen ten halen met knuppels en een dwang buis bij zich. Ik heb hier een doove idioot, die op Staatskosten verpleegd wil worden Klant kiikt op en betaalt. De eenige manier. Kantoorbediende„Wel, 1 aas. waarom kom j» vanm igen een uur te laat Klaas „Oh, meneer, dat zal k u zeggen. De weg was zoo modderig, dat ik, wanneer ik een stap voo.u t ging, er weer twee achte uit gl< e i Kantoorbediende ,,M ar hoe ben je dan h:er gekomen Klaas„De eenige manier was om me oin. te draaien en de richting, naar huis in te gaan". Oplossing van probleem no. 59 uit ons vorig n. merD 1 SCHAAKPROBLEEM No. 60. C. V. Berry Norwich Mercury Juli 23, 1902. Zwart (5) Wit (5) Tweezet. W Kb I, De 6, Tl» 2, Pe 4, pion d2 /•vaitKf 3, Rh 4, pionnen 14, g5 en h5. (Oplossing volgende week) SPELLETJES. Oplossing Reispuzzle uit ons vorig nummer: Dit is de weg: A-15-22-18-14-3-8-4-10-19-16-11-5 9-2 7-13-17-21- 20-6-12-B. VAN HET LEVEN. Houd uw gedachten rein Laat langs u henen stroomen Wat, aan onrein'gheid, Ter taal of spra ;k moog' komen Schuw, als besmettend vuil, Gedachten aan 1 et kwade, Opdat h< ï+och u zelf, Noch arV n zij tot schade. I an uit uw levenssfeer Het kwaad van uw geburen Want gij hebt werk genoeg Uw eigen schip te sturen Rein als de dageraad Van eenen meischen morgen, Zoo voelt ge dan uw geest Ook bij de zwaarste zorgen. Voedt niet door 't denken 't kwaad Er valt vet l goeds te denken Het kwaad kan slechis het kwaad, Het goed slechts 't goede schenken. Wat geeft het u voor nut Het kwade te verspreiden Wie zich tot kwaad bereidt Heeft weinig goeds te beiden! JAARGANG Voor Jong en Oud 121 „O, dat komt in orrde", verzekerde de Baron. „Trrek jullie kleerrtjes maarr aan, die zijn allang drroog." We trokken onze kleeren aan, namen afscheid van de vriendelijke oude freule en volgden den Baron naar buiten, waar intusschen de zon heer lijk was gaan schijnen. 123 In ééns zakte, vlak voor onze oogen een dikke spin naar beneden. Ze hing aan een fijne draad en ze maakte een deftige buiging voor den Baron .Juffrouw Loerroog" vroeg de baron. „Heeft U misschien Suelvoet, den micrenlooper errgens gezienIk wou hem een brief meegeven, ziet U". 122 Ritmeester van Workenburg haalde een wilgen fluitje voor den dag en blies er een paar fijne tonen op. We keken beiden naar boven, om te zien, wie er wel komen zou. Maar in 't eerst zagen we heelemaal niets. Aan wie zou de Baron toch wel gefloten hebben? 124 „Ik heb bem zooeven over de schutting zien tippelen, met een brief voor mijn nicht Duizend poot", zei juffrouw spin. „Wacht U maar een oogenblik, dan zal ik hem wel roepen" En daar ging juffrouw Spin baar draad aan 't inpalmen. Verbazend, wat rees ze snel omhoog. -

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 9