Purol bij Huiduitslag en Huidverwonding THE COLUMBIA IMPORT SHOP Denevers Frères Vette Runderlappi DE HAMER CAB5AU GROOT BAL met Jaszband GROOTE UITVERKOOP Wollen Mousellnes 0 f oorme krachti uormen kracht/ge kinderen.' ZEELANDIA ZEEPPOEDER F. ALJERS Zn. wmmmam wmi WAT U NOODIG HEBT 40 ct. per Pon NUTTIGE GESCHENKEN J. GERRITZEN J. K. KODDE M. VAN LOO DE FAAM SOUBURG DUS GOEDKOOP IS DUURKOOP kost 16 cent per pakje, KOOPT HOG HEDEN EEN RAK TROUW FEESTEN EN PARTIJEN 2 en U zult meerdan [tevreden zijn EEN HEERLIJKE ZEEP HET FRAAIE EN Concertzaal „DE ZWAAN" - Souburg Kleedingmag. Nieuw Engeland H. H. LANDBOUWERS HEEREN- EN JONGE- H E EREN - COSTUMES VAN GRAAFEILAND Chr. School voor Mulo Je adres voor KINDERJURKEN Huismoeders denkt U er aan Niet het GOEDKOOPSTE maar het BESTE moet U op letten. WKC.FI IMG'S NIEUWSBLAD VAM 4 )UMI 1926 Is een goed zittend Costuum Wij zijn door jarenlange ervaring op kleedinggebied in staat U DIT TE LEVI REM, terwijl wij tevens 1ste kwaliteiten leveren tegen de laagste prijzen Doet uw voordeel en koopt alleen in Lange Delft B 113 hoek Nieuwe Kerkstraat, Middelburg Want dat is uw adres Bij aankoop boven f 10.— worden de tramkosten vergoed Door reclame maken, Maakt U goede zaken HENDRIKSTRAAT VLISSINGEN STROOHOEDEN - PETTEN Zaterdag B «Juni 1926 Aanvang 8 uur. ZONDAQ 6 JUNI aanvang 4 uur nm. mr Afgewisseld door Ringrljderlj om prijzen LANGE DELFT B147 - MIDDELBURg .NIET AAN WEDERVERKOOPERS Vlasmarkt K 149 Middelburg mr n.v. MU „SANITAS" KORTE NOORDSTRAAT mmm MIDDELBURG mum WATERDICHTE REQENKLEEDING Mlecbto 2QO Meter van het Station Pomburgsch SoHultvlot Mlddolburg Wagenaarstraat 18, Vlissingen Opleiding voor diploma A en B der Vereenlglng voor Mulo. Inlichtingen en aangifte van Leerlingen voor den Nieuwen Cursus bij het Hoofd der Schooi Kleine Kerkstraat 2 of Boulevard Bankert 32 MANUFACTUREN. EN MEUBELHANDEL Weer ontvangen zeer mooie kleuren ABONNEERT U OP WEGELING's NIEUWSBLAD I yfjAiartié maar heeft een gegarandeerd vetgehalte van 36—40 procent Er Is veel goedkoopere Zeeppoeder en die heeft een veel lager VETGEHALTE 11 De meeste maar 30 prooent Huismoeders vraagt uwan winkelier de eohte Zeelendia Zeeppoeder en U weet wet U krijgt. Volle weerde voor uw gold Hulemoedere, Indien uw winkelier ze niet heeft, qohrljf one even aan en we vergoeden Uw porto en wijzen U een adres In uw buurt Voor winkeliers verkrijgbaar aan fabrieksprijzen bij VLSSSINGSCHE STRAAT 58 MIDDELBURG Onze Reiziger komt U gaarne geregeld bezoeken Colbert Costuums (prima) Jongeheeren Costuums Kinderpakjes, vanaf Matrozenpakjes (prima blauw Sitsenpakjes Linnen Jongenscostuums Oummi-Jassen (waterdicht) Oabardinejassen f 14.75 Dames-Oumml-Mantels f 7.90 Dames-Oabardlne (met zijde gev.) f 16.75 Jongens- en Meisjes Oummljassen f 5.90 Fantasie-Broeken f 1.89 Prima Engelsche Petten 69 ct Vilthoedenf 2.24 Zelfbinders35 ct Overhemden met Boorden f 1.95 Indien gij 'belang stelt in zuivere Natuurwijnen inplaats van de vele aangeboden Kunstwijnen, drinkt dan liever een glas minder maar stelt prijs op kwaliteit en koopt dan in den van ouds be kenden Wijnhandel en Likeurstokerij der Firma LANQE DELFT, MIDDELBURO ZUIVERE EN Q0EDK00PE WIJNEN Fransche Appelwijn fl.—perfl. Zoete Mistellawijn -1.25 Zoete Missiewijn der Pat v. Alg. iets fijns -1.30 Zoete RoodeAfr. Wijn-1.40 Zoete Witteltal. Wijn-1.40 Zoete Turksche Wijn -1.40 Avondmaalwijn -1.60 Chat Bellegarde oude Bordeaux -1.25 Chftt Montb. W. Wijn -130 Zoete Muskaatwijn -1.40 Advocaat 230 Fransche Cognac - 3.50 - Voor Peesten speciale korting. Qratls gebruik van Glaswerk. Levering Franco. Hst flal stant ondsr leiding van dsn hssr ADRIAANSE uit Vllsslngsn Zegt het Voort! Zegt het VoortI Wegens te grooten aankoop bij opening van onze nieuwe zaak, zullen wij vanaf heden onzen grooten voorraad goederen, zooalsCostuums, Pantalons, Kinderpakjes, Regenjassen, Hoeden, Petten enz. enz. aan SPOTPRIJZEN OPRUIMEN Grootecollec tie Stroohoeden aan HALVEN PRIJS Men ver- zulme dus niet onze Etalages te bezichtigen, waar door. een ieder als het ware gedwongen wordt tot koopen. Aanbevelend Steeds voorhanden alle maten Vlechtwerk, Harmonica gaas, Puntdraad, Ronddraad, Draadkrammen diverse soorten, Draadnagels, Sikkels, Houweelen, Duitsche Spa- den, Ballastschoppen, Mestrieken, Mestafhalers, Melkbus sen, Melkzeeften, gegalv. Emmers, Putsen, Gieters enz. AANBEVELEND TE VLISSINGEN ST. JACOBSTRAAT 1 Het goedkoopste en betrouwbaarste adres voor Gummiwaren en Patentgeneesmiddelen. Spetontabletten het beste bescher mingsmiddel. Uriepillen genezen Bedwateren radicaal. Haar- verfkammen in alle kleuren. Buikbanden, Breukbanden en Elas- tieke Kousen in alle maten. Prijsopgaaf en inlichtingen geheel gratis. MATROZENPAKJES f 4.26 MATROZENPAKJES (Linnen) I 2.00 SPORTPAKJES (Linnen) f 2.40 WIT PIQEU OVERHEMDEN f 1.90 GEKLEURDE OVERHEMDEN m. Boord f 2.26 SNILLER OVERHEMDEN f 0.85 Door in gebruikname van nieuwe garage in de Teerpakhui- zenstraat ruime gelegenheid voor Auto- en Motorstalling, Garage en Reparatie-Inrichting, verhuurt tevens open- en gesloten wagens en groote 20 perioons Tourings, tho most oonfortable Cars. Vraagt zeer lage tarieven. Tol. 483 Agont „GILLET", „EIJllNK" on „BURGERS E.N.R." V FABRIKANTE: N.V. KOOPMANS MEELfABSI£REH-LE£JJWA9C£N V*.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8