EET MEER CHOCOLADEREPEN Ideal Naaimachines zijn onovertrefbaar KENT U AL DE KLOKOLINE ZEEPPOEDER? 9t SS EEN PRIMA ZEEPPOEDER, DAT U PER PAKJE SLECHTS 10 CENT KOST TRICOT GOEDEREN FIRMA H. L. HENDRIKSE EET DAN voors/ccM» Meer dan de helft VOGELS MEMFVIS Den HaaS W -ie4 3 TE KOOP: ROZEMOND ZEEPFABRIEK „DE KLOK", MEERDE Lingerie's Karpetten RECLAME SPAARZEGELS Hebt U een SALON-, WOON- of SLAAP- KAMER-AMEUBLEMENT noodig - JOH. J. JULIANUS REINIGT ALLES n WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 4 |UNf 1926. Verkrijgbaar voor H.H. Winkeliers tegen fabrieksprijzen bij de FIRMA GEBR. STEENLAND te Middelburg 5 v- W J 0,98 1,29 1,39 1,85 cent Heeren Borstrokken, 0)98 1,29 1,39 1,85 cent Damestailles, 29 39 47 59 98 cent Meisjes-Borstrokken, 29 34 39 44 49 cent Jongens- en Meisjespantalons 44 49 54 59 64 cent Dameshemden, Dames-Combiné^s, 64 79 98 129 cent 64 79 98 129 cent 2 PERS. LAKENS 139 169 198 219 cent GEF SLOOPEN M. OVERSLAG 49 59 69 79 cent 119 175 259 cent Dames Nachthemden, 159 198 275 cent TAFELLAKENS, 75 98 120 175 cent SERVETTEN, 32 45 55 75v cent 2 3 f3,95 f5,50. jij 3 4 f8,50 f 11,50 2'. 3f 6,95 f 8,50 37« 4 f 12,95 f 14.75 Stroomatrassen vanaf ff 1,85 ZIE IN ONZE ETALAGES Matten, Loopers, Tafelkleeden, Stoffen, Mutsen, Handschoenen, Vitrage, Kleedjes, Etamine, Kousen, Sokken, Boorden, Dasjes, Ovei- hemden, Corsetten, Badmutsen, Bretelles, Sokhouders, enz. enz. JSJT GOEDKOOPER DAN IEDER ANDER ADRES GRAVENSTRAAT MIDDELBURG 'smorqens om 11 en *S middags om A uur, n.vhollan^ pÊWITSER CHOCOLADE-F V O&<J T. fff L. HERMES, Hoek Kanaalstraat, Oude Vllsslngsche Weg, Souburg In RIJWIELEN vanaf f MIJN! Hoofdpijn tabletten werken terstond. Buisje 60ct Bij A pot h. en Drogisten. van Nederland's babies wordt mollig en flink van Molenaar's Kindermeel. Allleen door onbekendheid met de voortreffelijke eigenschappen van Molenaar's Kindermeel ont houden de overige moeders hare babies het voordeel van dit allerbeste kindervoedsel Vraagt gratis brochure aan P.MOLENAAR &Co.Westzaan 44 Wij geven Gratis wettig gedeponeerd waarvoor U schitterende Cadeaux krijgt. J. W. .Dorlijn J. W. de Smit J. Wllleboordse J. W. Ovaa J. W. Kluijfhout J. W. de Vries D. Schinkel, C. Bosch, en Houtekamer allen te Souburg J. van den Berg, Dijkstra, C. van den Hemel Kleine Markt, allen te Vlissingen VOGELZAAD Wollen Kousen, Fantasie Kousen Wollen Sokken, Fantasie Sokken Leuke Kinderschortjes Alles prima Belgisch Goed. Zeer voordeeilg. A. VAN DEN BRUELE, Walstraat 10, Vliss. Ook elke Donderdag op de Markt In Middelburg, hoekkraam aan de Lanye Delft. DAMES! Eigen werk Kom U eens even prijs vragen. Wij zijn zeer concurreerend. In Karpetten, Overgordijnen, enz. hebben wij een prachtsorteering en niet te duur en altijd 't nieuwste. Ons adres is genoeg bekend Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, Lange Viele K 211-K 217, Middelburg cl 'cl c? 03 03 O CO 2 c: 03 03 3 k. u 2-5 S 0 -S -C u O o o O O LD LD STALHOUDERIJ GEBR. WIELEMAKER GROOTE EN KLEINE GEZELSCHAPS* EN TROUWRIJTUIGEN Een partijtje Jongens- en Melsjesfietsen vanaf f 40.-> Een partij eerste klasse Damesrljwlelun, primi Buitenbanden tegen ongekend lage prijzen, god) marktgoed en tevens ook een Brandkast. Gravenstraat - MlddeibArg KOSTER TEERLINCK Leveren en Hersteilen KIS V-. VJ.' av .->• Heeren Pantalons, Damespantalons, wanneer c/e maag begint ie vragen, neeml de arbeidskracJit af; von&t&rA&n Wilt U verzekerd zijn van prirna kwaliteiten en lage prijzen verzuim dan niet de etalages te bezichtigen van Kachels, Waschketels, Emmers, Ijzerwaren enz. eni. Vlechtwerk en Astphalt in verschillende prijzen Reparatiën spoedig en billijk. /Idfenaan Xjrxiermefrt van diverse plaimage, voedert men het beste met van Let vooral op juisteo mum én verpakking I Vraagt h e t Uw Winkelter 4£eJ£e4.(UkrfuuaaaA ■ea>ii -óedpoaxt ge£d. Ti LU 03 03 03 O JZZ TZL jm: 03 T3 03 O ^eJeri 2/w lippen AU VUNS?* 2 och/enJmr en opfobveer Jan heeft U Juhlelpfenot f Kleinen groot is dan zeker in m sas, Want tufke groote eieren is toch kras. i LD SEISLAAGTE No. 72 TELEF. 167 MIDDELBURG Speciaal ingericht voor Zeer (ililjke Prijzen Nette en vertrouwde bediening Dogalijk werk Billijken prijs KLEINE HEERENSTRAAT 168-169 - MIDJTMJ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4