SIGAREN FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 4 Juni 1926 J. VAN HOLTHUIJSEN ST0MPK0PPEN HEERENBAAI Onze speciale artikelen zijn thans: Te Utrecht vond Zaterdagmiddag de uitreiking plaats van Mobilisatiekruisen op het terrein van de voetbalvereniging „Hercules". Een overzicht tijdens de rede van Generaal Snijders. v -w c- j V I Ah JW i uV-Tr _Ter gelegenheid van de Rerum Novarum-herdenking hield het R. Kath. Werkliedenverbond Zaterdag een congres te Utrecht in Tivoli. O. ,a Het auto-ongeluk nabij Zeist. De totaal vernielde autobus. Zooals men ziet is de motor geheel onbeschadigd, daar deze reeds van de rails af was en zoodoende niet meer met de tram in botsing kwam. Zie ook foto hieronder. Zaterdagmiddag arriveerde te Amsterdam de Kon. Familie voor het jaarlijksche bezoek aan de hoofdstad. Een foto van de Kon. Familie op den Dam. j Vrijdagmiddag vond op den weg van Zeist naar i Driebergen een ontzettend auto-ongeluk plaats, waarbij een dame werd gedood èn eenige per sonen meer of minder werden gewond. De groote omnibus van de onderneming van Setten, rijdende van Doorn op Utrecht, moest naar rechts uit wijken en kwam daardoor op de tramrails te rijden, die op onze foto met stippellijn is aan geduid. Voor de autobus uit reed de stoomtram waarvan de locomotief zooveel rook verspreidde, dat de chauffeur niet meer vooruit kon zien. Op het laatste oogenblik merkte hij dat van den anderen kant de electrische tram Amersfoort— Zeist naderde en heeft toen nog getracht zijn wagen naar links uit te halen, dit mocht echter slechts gedeeltelijk gelukken, met het gevolg, dat op de plaats, met een kruis aangegeven op onze foto, de wagen opzij werd aangereden. WIJ BIEDEN U AAN 120 ct. de 50 stuks f 4.- p. kist v. 100 st. 30 cent p. half pond Bewaar uw stem- want ze hebben WAARDE HAAST HOSWAAi MWIty Als gewoonlijk waren op den Dam vele menschen aanwezig om H. M. de Koningin te begroeten en toen de Kon. Familie na aankomst op het balcon verscheen werd zij door de Amsterdammers hartelijk begroet. 1. Costuumpje van bois de rose. Rokje gepliseerd blouse en ceintuur van bleekrose crêpe de chine. Zwartsatijn zijde das. 2. Eenvoudig huisjaponnetje van blauw en grijs gestreepte imitatie-foulardzijde. Als garneering banden van een afstekende stof. Wit linnen kraag en fluweelen das. Tenniscostuumpje van wjt flanel. Het rokje van achteren glad, van voren geplooid. Breede, soepele, witlederen ceintuur; dasje van crêpe de chine in een vroolijke tint, rood, groen, etc. 3. TUINDERSRUITEN met RAMEN x KOUDWATERVERF„FRESCOLITHE" PARUSQROEN voor den landbouw N. V. MIDDELBURQSCHE VERFHANDEL W. L. HIIJBOER Co. De hoogst gesalarieerde Teekenares. De Amerikaansche mode-teekenares Doris Reir, die van een der groote New-Yorksche mode huizen een jaarlijksch salaris van maar eventjes f 250.000 on tvangt. Zij vertoefde onlangs ook in ons land, tijdens een reisje naar Europa om aieuw o modü»idöüön te vergaren. zmièjz '1 m 9 Mif, '5 4

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3