UITROEPERS I Haarlemmer-Olie SPRUT0L Mooie Glansverf mi YOGHURT BSCHE Bloedkoralen Dames- en KinderWen I 7 «eeksche Biggen I Prima Eng. Rijwielen 2 sterke Bokkenwagens Verf, Vernis en Glas IJzeren Land- of| Weidehekken a DIVERSEN De Echte A. BENIEST sproeten jgJ. A. VISSERs Onze bekende soorten Verkoopen wij voort Oe prijs van vijf snoer Lijkt de vrouw van iederen (boer I. RICHTER FIRMA T. MANSE-DAMAVE A.BENIEST WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 7 MEI 1926 JT© Koop Reclame-Aanbieding Rijwielhandel, Overveldlaan 58 O Koopjes I Koopjes I f 42.50 I e koop aangeboden: Te koop aangeboden v. d. Swalmestraat 14 Vitas. -ieren Particuliere prijs lenden Eieren >art!euliert prijs f 0.85 0.95 4.50 5.50 5.— 6 r- Aangeboden Tehuuraangeboden: Gevraagd FLACONS Mahonie - Vernis Noten-Vernis Eiken-Vernis Blanke Vernis In de prijs van 30 en 45 ct A.BENIEST - Drogist Adverteert In dit Blad Walstraat 64—66 Vlissingen Wij ontvingen wederom nieuwe zending Zijden Tricot Onderjurken alle moderne kleuren f 2.47 Zijden Tricot Dameshemden wit en gekleurd f 1.86 Pantalons f 1.86 Speciaal Bébó goederen en Manufaoturen 1 1-4 regels 50 ct. leder regel meer 10 cent Bruine ort witte Zaalboo- non en Zes duizend nieuwe Dakpannen 50 p. duizend m Adres te Middelburg pakhuis Nooit gedacht, te Westkapelle Zuidstraat A 60 Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Zoutelande en omgeving ïekend, dat hij zich heeft gevestigd als Rljwlelhande- aar en Reparateur. Voor goed werk wordt ingestaan. Concurreerende prijzen Beleefd aanbevelend, A. A. DE STEUR Te koop aangeboden D. BASSIE, Noordweg, Mid delburg van Engelsche Oames-enKeereririjwieienfS2,50 Volle Garantie. bij de Tramsingel, Middelburg Jn stad en dorp, ja overal Leest rnen de Uitroepers [eerst van al. A.LO U S Rijwielhandel Slijkstr, 1 Vlissingen Te Koop KOPMELS, Slager, Vlissingen m van prima kwaliteit J. J. VAN DEN BERGEN Groenewoud 11, Vllsslrtyaii TE KOOP J. A. DE LIQNY, Seroosk. AUTOBUSRIT. Nog enkele plaatsen beschik baar op 11 Mei a.s. voor het af scheidswoord vanJDs. Kersten te Yerseke te hooren. Gelieve voor dien tijd plaats te bespreken. J. CYSOUW. Lessenaar en Ansichtstandert Badhuisstraat 82 Vlissingen Een partij nieuwe en gebruikte Boeken op 't gebied van han delskennis, taal, rekenen, Fransch Duitsch, Engelsch, enz. tegen de helft tot een derde van de voor- oorlogsche prijs Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen iobse Biggekerke Broedeieren W. den Hollander Oostkapelle Karnemelk. Zuidstr.A21 Westkap Spikkel- en princessenbooneu Lelienlaan 3 Vlissingen Jonge foxhond, beste rattenvan- ger. P. Witte, Meliskerke Kinderstoeltje. J. Janse, Brigdamme B 46 Een spiegel. A. Minderhoud, Prelaat, Westkapelle Melkbus 20 liter P. Brasser Lz., Koudekerke Vaarskalf A. Clarisse, Koudekerke Kinderwagen spotkoopje Papaverlaan 14, Vlissingen Paar vrouwenschoenen maat 40 Oranjestraat 27, Vlissingen Een koe aan de rekening 6de kalf, jonge foxhonden J. Reójerse Lz., Koudekerke Mooie vaars en stierkalf Duinsvliet, Souburg 25 K.Ö1 lange bruine boonen C. Brasser, Koudekerke Boerenhoed 8—12 jaar B 34 Molenweg, Biggekerke Vaars 15 maanden Wed. A. Franke, Biggekerke Groote waschtobbe nieuw A 14 Biggekerke Werkschoenen no. 46 Remijn, Biggekerke Een karnstolcje J. Geertse, Biggekerke Ronde bruine boonen voor de zaai. P. Wijkhuis, Biggekerke ïongenshoed, schoenen 16 jaar M. Marijs, Biggekerke Geit en Turk, Samuel Maljaars, Stationstraat Aagtekerke Geit, rek. 28 Mei, no. 98 Aagtekerke een melkgeit, C. Bakker, Aagtekerke Lange bruine Boonen en Mangels Hugense, Aagtekerke Broedeieren, patrijs leghorn A. Sturm Aagtekerke Een koe 6e kalf rek. 20 juni lz. Wisse St. Laurens Een rnelkschaap met of zonder lam W. van Sluijs Zoutelande Een nieuw vat Molen, Zoutel. Een kalfvaars joh. de Visser Domburg Lange bruineboonen W. Louwerse Az,, Oapinge Vet kalf H. Jqosse Veere jaarling vosmerriepaard en man- gels 'u. Coppoolse Grijpskerke Driehoekkachel lage prijs 't Zand D 104 Mooie antieke klok 't Zand D 189 Meisjes fongerfiets Zusterstraat I 203 Middelburg Een klein hondje f 2, rattenvan- ger Noordweg R 39 Middelburg Jonge kippen leg '25 Emmastraat W 48 Middelburg 3 drieling menwagens W. Biok Hoogelandc Gegoten keukenfornuis spotprijs Jodengang R 231 Middelburg Zes roode pluche stoelen Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Geschilderde Linnenkast A. Looise Dishoeck Koudekerke 1. Cevaa! M 1angel5 iz., Ritl itthem Viool Groenewoud 63 Vlissingen vloeken niet kuikens Berg!ust Rïtthem Duivenhok Hobeinstraat 17, Vlissingen Hee.enfiets K. Zeil e 18, Vlissingen Ovale Tafel, Glacisstr. 90 Vliss. Kanarieviucht, Middelb. straat A 281, Souburg paar Overgordijnen, Ritth. straat B 379, Souburg Konijnen,Segeerss. V 68, M'lburg Kinderwagen in goeden staat, West-Souburg C 17 Een laag Kabinet met buik, J. de Voogd, 114 Oostkapelle Werkmansfiets v. Eer.ennaam B 270, Souburg Broedsche kip La Soe, West-Souburg Suikerboonen, Wagenaarsboo- nen, jonge haan, zilverlaken Kasteleijn, Souburg Melkschaap, weihooi I de Witte, Oost-Souburg Stierkalf J. Barendse, Souburg Speenkonijnen Noordweg S 241. Middelburg Een donkerblauw mantelcostuum Hendrikstraat 16bovcn, Vliss. Een kinderwagen v. Teijlingenstr. 222, Souburg b!i vloerdeelen lang 4.20 M Vliss. weg 180, Koudekerke Kippenloop met nachthok als nieuw, 5 kippen Tuindorp D 52, Souburg Wagentje met kapje Kolvenlerstraat 7, Vlissingen tonge trekhonden Kolvenierstraat 7, Vlissingen Kamer kookkachel, petroleum kachel, koperen gaslamp, nieuwe guitaar, nieuwe kruiwagen, no tenhouten tafel Oeranlumlaan 6, Vlissingen zuivere ras Herdershond (reu) f 20.—K. Nleuwstraat72 Vliss. Land- en tuinbouwzadcn Janse, Biggekerke Heerenrijwiei f 10.—. N. Oostcrsche straat 83 M'ibtirg 4 G reelen en Kortmolen, Koudekerke A 3 Woensdag Kuikens, 200 groene musterd ac. Simpelaar, Biggekerk" Sruineboonen voor de zaal 3odc Louws Grijpskerke MARKTBERICHTEN Middelburg- ^oter. ft u n Een waakhond Crocuslaan 12 Vlissingen Een kinderwagentje Nieuwstraat 43 Vlissingen Rieten kinderwagen Vlamingstraat 26 Vlissingen Petroleumlamp en Reg. Klok Verk. Quakkelaarstraat 90 Viisa. Salonameublement Palingstraat 14a Vlissingen 1 tafel 0.70x1.08, 1 penanttafel, 3-deelïg klokstel Noordweg S 209 Middelburg Damesfiets v. d. Swalmestraat 3 Vlissingen j Kinderwagen v. Hoorn van Burgstraat 6 Vliss feeri Dienstbodenkabinet, Molenweg 156, Oostkapelle 3 Klokken, Linnenkast, ijzer Le- J Pikant, E. W. Flipse, Oostkapelle j Geit, M. de Rijke, Oostkapelle Vaarskalf of in ruil voor stier- S kalf W. Verhage Zoutelande Vanaf Maandag mooie Cadzand - sche biggen L de Vos Seroosk. j Twee gestierde weivaarsen A. de Voogd Biggekerke Vaarskalf 2 mnu J. W. Reljnlerse Biggekerke Een hengstveulen Pt Matoe Vfouwepolde» Een koperen Gcs'amp Marinestraat 40 beven Vlissingen Vier Huizen, Hobeinstraat 32, na 6 uur, Vliss. •groote Konijnen, Lange Zeike 52, Vliss. moderne Kinderwagen f 12,50, Rioderspoorlaan 11, Vliss. paar Laarzen, Lange Zeike 24, Vliss. Krullen, strikken, slot met kralen. B ree weg D 139 Papegaai Hildernisse Korte Gortstraat 9-10 Middelburg Mooi geschilderd kabinet Abr. de Bree Koudekerke 3 Kanarievogels, V. Z. C.Dane, Prinsestraat N 21 Vliss. Goed onderhouden Damesrijwiel spotprijs Kasteelstraat 107, Vlissingen 2 Vleeschblokken, Botting, Koudekerke 10 daagsche Kuikens, witte leg horns h 60 cent per stuk, Aagje Dekenstraat 21. Vliss. een Koe 5de kalf, A. Kiuiifhout, Koudekerke 2 tuinbanken Kerkstr. 83 Middelburg 1 groote mand 1 X I m. P. Polderman Vrouwepolder Roepduif, doffer, AnjeHercnlaan 11, Vliss. Trekrijf groote Abeele A 227 Speenkonijnen, Ovaa, Boschweg Vlissingen in goeden staal zijnde uit elkaar neembaar nachtkippenhok, Kanaalstraat 132, Vliss. - Vulkachel (kl. model) Te bevr. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Jong hondje rattenvanger speen konijnen B. van der Bosse Ganinge Mooie speenkonijnen A 81 Meliskerke Een tafel A 03 Meliskerke Loopvarkens A 90 Meliskerke Beddenmatrassen A 31 Melisk. 1 voer hooi E 72 Domburg Een vette stier Wljkhuljs St. Laurens Gramafoonplaten geen afgekraste naar keuze 12 nummers Een gulden. Oort8traat 321 M'burg 600 K. G. weihooi W. Cyvat Biggekerke Kuikens met cf zonder kloek A. de Visser Ritthem Bloemkoolplanten (Leserf) Hugo Brasser Koudekerke Salonspiege! Glacisstr. 1 Vliss. Oroenendaeler reu Bouwen Ewoudstraat 34 Vliss. 1 plattebuiskache! Jb. Verhuist A 142 Westkapelle Essen ruiters en boonstokken ft 42 Westkapelle Driehoekkachel f 4. K. Poolse Pretaat Westkapelle Wielploeg Pc Ligr.y Serooskcrke 32 ijzeren tuinstoelen ook bij 6 met tafel, 2 veldsleden, 3Melk- wagentjes A '2 Serooskerke Naaimachine Glacisstr. 17 Vliss. 1 paar heerensthoenen koopje Wondergem VlasstraatSeroosk Een geit C. jasperse Meliskerke Lotharinger speenkonijnen De Nooijer A 99, St Laurens Kloek me? kuikens Abrahamie, Tcreniichf, St. Uurens. Vaarskalf 3 jarig Merriepaard of in ruil tegen kalfkoe Arn. de Pagter Ritthem Een werkfiets 7 gulden Spuiboezem No. 4 Vlissingen Blauw mantelpak maat 42 voor 10 gld. Hobeinstraat 81 Vlis9. Partijtje vrouwenkleeren KoudekerkschewegB 190Koudek Trekhond A 151 Ritthemschestr. Souburg Goud dameshorloge met ketting Noordstraat 47 Vlissingen Kabinet en krukstoel Zwanenburgscheweg B 160 Kou dekerke Een waakhond C.WielemakerWesterwijkKoudek Een oliepak, laarzen en princes- senboontjes Jacs. Wagenaar Koudekerke Droog kiiefhout f 10 P. Iobse Kondekei ke Een vosbles merrieveulen of plaatsing gevraagd bij een veulen moeder ter opvoeding L. Barentsen Koudekerke Kachel (model Krug) B 86 Dishoekscheweg Koudek. 6-deelig konijnenhok No 119 Ritthem Een karpet Tuindorp D 56 Souburg Een dienstbodenkabinet Oude Vliss,weg V 1 M'burg Sterke Meisjesfiets Korteburg D 11 Middelburg Pracht koperen gaslamp Glacisstraat 37 Vlissingen Heerenrijwiel, Zandweg 20 Vliss. 1-persoons ijzer ledikant en voetbalschoenen, maat 41 B. Ewoudstraat 14, Vliss. twee Vaarsjes, J. Louwerse bij Grijpskerke Dienstbodenkabinet, spotkoopje Segeersweg V 107 M'burg Een jonge dekbeer. Boschzicht, Ritthem. Cadzandsche biggen. P. janse, Ritthem. Mahonie Kabinet. Meubelmakerij P. J. Jongepier, Veersche singel 44, Middelburg een Kleermakers Trapnaaima- chine. Bureau* Wegeling's Nieuwsblad.9 twee koperen Gaslampen, Ruiterstraat 12, Vlissingen Heerenfiets f '5 Café Boschweg, Vlissingen Houten Dakgoot 6 meter, zolder- Zoldertrap, Raam met Kozijn, Hermes, Souburg een Herdershond 1 jaar oud, koopje, Oranjestraat 8 Vliss. naar zwarte Schoenen maat 40, Koudenhoek 40, Vliss. een Winkelhuis, AdresWagenaarstr. EI 13. M'burg 3 Lammers, „Nieuw Erveg Zoutelande Damesrijwiel als nieuw f 60 Bureaux Wegelings Nieuwsblad Nieuw heerenrijwiel met vrijwiel er. kettingkast f 55 S. Heine Domburg 4 jonge fokshonden ouders lste klas rattenvangers P. Kesteloo tuinman Domburg Speenkonijnen E 106 Domburg Heerenrijwiel Arsenaalstraat 18 Vlissingen Sterke werkfiets 2 X bellen Koudenhoek 20 Vlissingen Nette werkmanswoning inlich- tingen Seisbolwerk M. 208M'burg Melkgeit, Koudek. weg B 179 Koudekerke Mahonie Chiffonnière, Gr. Abeele A 244 Bouwgrond, J. Verhage, Zoutel. 2 vette Stierkalveren, Joh. Pleijte, Zoutelande Kalfvaars rekening 27 Mei, C. Vermeulen, Vrouwepolder witte en bruine Zaaiboonen. Huijbregtsen, Zandljk Werkmanswoning, (leegstaande) Jongepier Koepoortsingel M'burg Een as P, Geschiere Ez., Biggek* Geemailleerd keukenkacheltje 79 Zoutelande Eenlg huisraad Vlamingstraat 20 bov. Vliss, een flinke Kar, zeer geschikt voor melk- of groentenwagen voor civiele prijs bij C. Schout, Klein Vlaanderen, Middelburg Kloeken met kuikens, J. Houterman, Vrouwepolder Puike-Cadzandsche Biggen, Veersche weg S 8, Middelburg Rasechte Speenkonijnen, Vlaam. reuzen, 182 Sint-Janskerke Tweedehands tuimelkarn. en handzaaimachlne C. Brasser Schroeweg M'burg Balansploeg No 3 J. C. Koppejan Tramstation Zoutelande Invalidewagentje Noordstraat 25 Vlissingen Koppel jonge meeuwtjes Kasteelstraat 51 Vlissingen Karn (klein model) A. J. Barentsen Koudekerke Een kleerkist C. de Korte Koudek. 50 kuikens L.C. de Visser Ritthem Klein fornuisje Brigdamme B 137 Vaars en Stierkalveren jan Wattel Oostkapelle Een divan Bouwen Ewoudstraat 40 Vliss. Keukenkacheltje A. Hollebrandse Koudekerke Kleerkist J. Melis Zoutelande Mangels Roelse slager Westkap. Jonge konijnen P. Janse Ritthem 200 roed. rozendaalsche Klavers, Wed. Mn. Wielemaker, Koudek. Net burgerpension f 3 per dag Hotel de Beurs Beursplein Vliss Klavers P. de Korte Zoutelande Bovenwoning Mariniersplein 2 Vlissingen Pakhuis Adres Breewaterstraat 26b Vlissingen' Net Werkmeisje voor Vrijdags. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad nette Kostganger, Glacistraat 97, 2 m. bel. Vliss. 2 Kostgangers •Brigdamme B 69 Met October een Huishoudster bij Gebr. Kodde Abeele Hut-Koffer, GernniumlaanS Vliss Met October een meid Wed. A. Moens Biggekerke 2 nette kostgangers Crocuslaan 16 Vlissingen Nette werkvrouw voor Vrijdag Achter de Kerk 13 Vlissingen Wekelijksche eieren Lange Singelstr. N 202 M'burg Terstond nette dienstbode .Adres Walstraat 46, ylissingem Handknecht October, D. Gideonsche Veere Met October eén handknecht A. Francke Seroosk Driewegen. Een knecht W. Witte Ritthem Met October een meid Sam de Visser Serooskerke Met October een meid C. Vos Biggekerke. een Knecht die genegen is met de paarden te rijden. A. de Visser, Ritthem. Van stonden aan of met October meid of aankomende W. Verhage Westkapelle Met October handknecht W. C. Allaart (Zoetendale) Serooskerke Nette dienstbode hoog loon adres Kerkhoflaan 1 Vlissingen Beschikbaar dekbeer J. Geensen Vrouwepolder Wie ruilt een stierkalf vooreen vaars bij L.'de Witte Domburg Verloren een Engelsche schop in de Steenheulweg. Gelieve de vinder terug te bezorgen. A. Barentsen A 140 Koudekerke Drogist naast Jamin Vlissingen Drogist naast Jamin - Vlissingen 1 verdwijnen spoedig dooreen pot Bij Alle Drogisten in Bussen van 1 K.G. 85 cent 1/2 K.G. h 45 cent 1/4 K.G. a 30 cent HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijkst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. PRACHTSORTEERINQ A. BENIEST, DROGIST bevordert de u O u'uc'1 N s Spijsvertering «f en verwekt eetlust N Is U reeds gebruiker? I 5J Aanbevelend, 10 O O Ik Ld Lange Burg C 111 Middelburg waaronder een groote sorteering SP0RTH0EDEN Witte Dames Onderjurken met Valenclenne kant Diverse nieuwe soorten Dames Chemische Enveloppe Alle soorten Kousen, Sportkousen en Sokjes 99" Beziet onze nieuwe Etalage in de Wagenaar- straat, ingang Dameszaak, Walstraat

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 9