Klokoiine I LINSEN'S KOEK H. H. WINKELIERS KLOKOLINE ZEEPPOEDER Fa. Gebr. Steeniand de Klokoiine Zeeppoeder ALGEHEELE UITVERKOOP REUZENK00PJES Magazijn „KLEIN PARIJS91 Heeren Mode-Magazijn emond Klokoiine J.v.GRAAFEILAND Best en Goedkoop Santa Maura Fa. J. A. PIETERS Klokoiine Hf BT CU ÉÉN VAN OEZE REEPEN NOC NIET GEPROEFD ZE 15 FIJNER! i 10 ct. per pakje OVERTUIGT U ZELVÈ LINSEN'S FABRIEKEN VUGHT m W m WEGENS OPHEFFING ONZER ZAAK tegen ongekend lage prijzen OLD ENGLAND van Zeeppoeder BURGERS E.N.R. RIJWIELEN a f 0.75 per heele flesch JE ADRES Erven J. Gabriëlse V OUD RECEPT UIT DE FIJNSTE GRONDSTOFFEN BEREED WORDT. Dat doet PUROL en toch de 10% Korting LANGE DELFT B 120 MIDDELBURG STROOHOEDE Pinkster-Aanbieding Mr fi.as DAMES-RIJWIELEN 3de hands Rijwielen ROODE en WITTE Goed en WFC.FI ING's NIFUWSRLAD VAN 7 MEI 1976 is een prima Zee ppoeder IS ANDERS DAN ANDERE WAAROM OMDAT DEZE VOLGENS ZEER OP STAND 12—14 VIERDE TENTOONSTELLING VOOR HANDEL EN INDUSTRIE TE MIDDELBURG 6—12 ME! 1926 M M m re -A- JkmcStL fcoiNQMIEl HET ADRES VOOR yis uitsluitend bij de MIDDELBURG ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN C. DE PLAA ZOON Tot Woensdag a.s. alleen in Vlissiogen Pudding- en Maizena-Week Elke kooper van 2 pakjes ontvangt 3 pakjes Elke kooper van 4 pakjes ontvangt 6 pakjes Aft» kooper van 6 pakjes ontvangt 9 pakjes Elke kooper van 8 pakjes ontvangt 12 pakjes 4 10 ct. per pakje Lange Delft H 4 - Middelburg Hoek Heerenstraat Groots sorteering Overhemden, Dassen, Boorden, Handschoenen, Pyama's enz. HOEOEN - PETTEN FIRMA M. W. HILDERNIS3E Gortstraat K 9-10 - Middelburg 25 STUKS ie KLAS tegen veel verminderde prijzen voortdurend aanwezig Qi*£von«tri$at - Middelburg het nieuwste en het fijnste op het gebied (Zoete Grleksche Wijn, zoo Juist geïmporteerd) Vlasmarkt K150, IVTburg Tfc4 KOOP J. C. BOUWENS V 20 en kost slechts voor Rietmatstoelen, Gesp k- kelde Matstoelen, Sp'egels, geschilderde kasten, Uittrek- tafels. Groote voorraad Eiken Kabinetten Bezoekt onze Magazijnen Lage Prijzen - Prima afwe-king Langt- Noordstraat over het Postkantoor, Middelburg K. J. LAGACE VLISSINGFN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken prijs. Electro Timmerfabriek Middelburg Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden,- Tuinbanken vanaf 110.- Prima Or. hout Modelblad op aanvrage Purol, kan men zeggen van hen, wier huid handen en gelaat er altijd even goed verzorgd uit ziet Volgt hun voor beeld en koopt een doos Doos 30 cent Vraagt ze uwen Winkelier. p bij 3 pakjes v A .J Pi Puddinqsoorteo! PUQOAilGFAüRIEn M'., I- >i .(S-duurt.. 1 flesch Zoete Witte Portf.1 flesch Zoets Witte Samoswijn, 1 flesch Zoete Roode Wijn. Ue drie fiesschen samen ad LEDIGE FLESSCHEft RETOUR ad f 0.Ü5 Frambozen, Citroen, Persico, Annisette, Likeuren f 1 p. flesch b. h. Militair Hospitaal Middelburg Telefocm-Int. 483 Dag en nnelit "v Levering van Alle merken A- Rijwielen, Motoren, Automobielen Sportartikelen Enz. Onderdeelen en Benoodigd heden De best ingerichte Reparatie-lnrichtim Stalling - Banden Benzine, Olie, enz AQENT Ook goedkoopere soorten. MOTOR -RIJWIELEN ALLE MERKEN GILLET,IMPORTEUR,EYS N Vraag prijs en demonstrate en gemakkei. betalingsvoorwaarden. Gebruikte Motoren te koop Duo-zittingen de beste f12.~ compleet. Verhuren Luxe-, Taxi- en Vracht-Auto's. Chauffeursschool. Prijzen beneden alle concurrent e. Dat wij In onze Wijnzaak uitsluitend prima waar ver koopen en zeer concurree- rend zijn, Is bekend, maar thans kan Ik U wat NIEUWS, GOED en GOEDKOOP leveren, namelijk Groote en kleine Wagenwielen met assen, 1 mooie patent krukas met kokers, enkele en dubbele Veeren, een Draaiboom en 1 lamoen en Handwagens. Ook in ruil bij Mr. Smid Wagenaarstr. M'burg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8