HA VEEHOUDERS Rozemond KENT U AL DE KLOKOLINE ZEEPPOEDER 't IS EEN PRIMA ZEEPPOEDER, DAT U PER PAKJE SLECHTS 10 CENT KOST lets Fiins! I I KI C* -'T6 K 19 C? Iets Nieuws NIEUW ENGELAND KEUKENFORNUIZEN Meisjes Gevraagd ZEEPFABRIEK „DE KLOK", HEERDE JOH. J. JULIANUS 16 Wlllllomi Gulden 5 Pandbrieven a .101 Te Tilsslngen tij de iieeren P. J. Siegers Zoon rodent WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 7 MEI 1926, 19* Verkrijgbaar voor H.H. Winkeliers tegen fabrieksprijzen bij de FIRMA GEBR. STEENLAND te Middelburg DAMES Voor soliede, degelijke en goedkocpe Kleeding gaat men naar Magazijn Langedelfft 147, Middelburg Aanbevelend, J. GERRITZFN Lange Vlele K 211-K 217, Middelburg Ter geruststelling en overtuiging DANKBETUIGING. Laboratorium „Asda" Koopt uw bl| Or«V«nstpaal - Middelburg lO pCt. korting o "55 1 Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee AAN PANDBRIEVEN Iti omloop voos* ruim f erkr^gba&r P. SLUIS' OPFOKVOER P. W1LLEBOORDSE, Spoorstraat Souburg D. DE SMIT, Kanaalstraat A 68 L. OVAA, Vlissingschestr. 67 M. DORLIJN, Paspoortstraat Wed. I. KLUYFHOUT, Pasp.str, J. J. VAN HORSSEN, Arnemufdoit A. VAN DEN HEMEL, 's-Heeronhook Inlichtingen verstrekt C. VAN DEN HEMEL, Prachtsorteering Behangselpapieren KIEVIT, Spanjaardstraat 68, Middelburg vanaf 14 jaar om als naaister te worden opgeleid Zloh persoonlijk aan te meidon Zeeuwsche Confeotlefabrlek,Molenwater M 265-56 M'burg Met Drukwerk-Orders te lang gewacht Heeft menigeen In 't verderf gebracht Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën Eigen werk. Kom U eens even prijs vragen. Wij zijn zeer concurreerend. In Karpetten, Overgordijnen, enz. hebben wij een prachtsorteering en niet te duur en altijd 't nieuwste. Ons adres is genoeg bekend Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, van diegene onder U, die nog geen verbruiker onzer pre paraten zijn. JOUPE - UTBECJiT A91733 /mmm Ondergeteekende verklaart schitterende resultaten te hebben met „ASDA", het bevruchtingsmiddel voor koeien en ASDA No. 7 ter genezing van diarrhé bij koeien. Hij beveelt de „ASDA"-artikelen een ieder ten zeerste aan, P. Dl EL EMA N—S Cli EEL E. Axel, 26 April 1926Landbouwer, Overal verkrijgbaar. Te Middelburg bij Fa. Sluis en Fa. Damen, Korte Moordstraat E 19 (ook voor engros). Te Biggekerke bij A. Brasser, te Oostkapelle bij Goeman, te Meliskerke bij S. de Visser Psferlek van Vooarfaenijmiddelea», met mede working van den heer J. M. Ftflikos, ru&tond Rijksveearts. HoofdkantoorLEEUWARDEN (Holl.) FilfV&I t KOPENHAGEN (Donemarken) 78 mr N„v. MIJ „SANITAS1; TE VLISSINGEN ST. JACOBSTRAAT 1 Het goedkoopste en betrouwbaarste adres voor Gummiwaren en Patontgen^esmiddelen. Spetontabletten het beste bescher mingsmiddel. Uriepillen genezen Bedwateren radicaal. Haar- verikammeR in alle kleuren. Buikbanden, Breukbanden en Elas tieke Kousen in alle maten. Prijsopgaaf en inlichtingen geheel gratis. 1 1 1 1 1 q CJ/oeJer(. 'Uw ALEVIJNSE5 "2 ocllwhoer ert opfoivoer S -S dan heeft Udulhe!gpnoé! i» het resultaat van 30 jaar wetenschap en ervaring en wordt dan ook door de meest vooraanstaande Pluimvee- deskundigoo en Hoender- parkhooder* gevoederd. Zij vernielen ir alles, wat xi) tcgenkowea. Maak daar een dn4 sao autt J Het xuinigste en secuurste middel.otn alle ratten^hjf eu nuiien uit te roeien. Geen rat kan de be- tooverende werking weerstaèn. Het eerste hapje is reeds doodelijk. Uw drogist verkoopt RodeuL I»P, P.V B^MWNDERSMA. Doo,je, van 50 ct. er Fabrikant: TH. HARLEY. Apotheker, Perth Kiemen poot is dort zeker intn sas. Want zvfhf pooU eieren js toch kras. ftC in deze wJnkel® waar U de Re» clame-Spaarzegels krijgt Na in zending deier zegels ontvangt U schitterende cadaaux. Aangesloten winkels zijn Kleine Markt 9 Vlissingen. Behangünnen, Spijkertjes, Grondpapieren en 50 soorten ülaspapier PLAKMEELII fiö"- Alles aan sterk concurreerende prijzen "SRI

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4