SIGAREN FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 7 Mei 1926 J, VAN HOLTHUIJSEN STOMPKQPPEN HEERENBAAI Onze speciale artikelen zijn thans: Koopt een Gazelle of Kaiser Naaimachine Agent C. W. A. v. d. VEN Vraagt voor plaatsen van Advertentlën op deze pagina onze speciale prijzen. Is beslist de mooiste reclame ADMINISTRATIE „WEGELING's NIEUWSBLAD" Fen Mededinger van Amundsen. WIJ BIEDEN U AAN 120 ct. de 50 stuks f 4.— p. kist v. 100 st. 30 cent p. half pond Bewaar uw stem pels, want ze hebben WAARDES NAAST HOSPITAAL M'SUftQ Moderne Waarschuwingsborden. TUINDERSRUITEN met RAMEN KOUDWATERVERF..FRESCOLITHE" PARUSGROEN voor den landbouw N. V. MIDDELBURG8CHE VERFHANDEL W. L. HEUBOER A Co. m*-** W - -v' Vorige week bracht een gezelschap bestaande uit 300 Amerikaansche Hoteliers een bezoek aan ons land. In groote autocars werden tochten gemaakt en verschillende bezienswaardigheden bezocht. Op de fotode Amerikaqen voor het Vredespaleis. De bekende Deensche ontdekkingsreiziger Peter Freuchen, die pas korten tijd geleden in Baffinland (Noordpool) gevonden werd na vier jaren vermistte zijn geweest, is voornemens een nieuwe Poolreis te onder nemen, doch nu per vlieg machine. Hij is thans bezig teonderhandelen met Lazell, den Franschen vliegenier, die een dérgelijk voornemen heeft. 1. jongedames costuum van Marine blauwe s rn met gepliseerde zijpanden van Grépe de Chine. 2. Een tweetal aardige Meisjeshoeden BovenClochehoedje van lichtgroen stroo n et okerkleurige lintgarneering op zij. Onder: Groote Capeline-hoed van Italiaansch shoo, gegarneerd met een guirlande van zijde sjes, grijs en rood. Roodfluweel keelband. 3. Costuumpje voor jonge meisjes vafi ómi Kasha, geheel gepliseerd, met een glad vestjt t gefestonneerd is met blauw. Wit linnen k strik en ceintuurtje van blauw zijden lint. Een fraaie spelkiek uit de Voetbalwedstrijd Holland-België 1—5 in het Stadion te Amsterdam. De Hollandsche doelman Quax in hopelooze actie. Zondag hield de Kon. Zeil-* en Roeivereeniging haar openingstocht op de Zuiderzee waarbij ook Prins Hendrik tegenwoordig was. Een foto van der^ Prins te Volendam terwijl hij door Volendammers wordt begroet. Zaterdag werden weer hier en daar de traditioneele 1 Meifeesten gehouden. Epn mooi gedeelte uit den Meistoet te Amsterdam. Teneinde automobilisten voortdurend onder de oogen te brengen, dat het aantal auto-ongelukken dagelijks toeneemt en voorzichtigheid dus gewenscht is, heeft de gouverneur van den staat Ohio (Noord-Amerika) gelast, dat langs alle wegen kruisen moeten worden gezet op plaatsen waar ongelukken met auto's hebben plaats gehad. Onze foto toont eén deel van een weg, waar veertien personen bij dergelijke on gelukken om het leven kwamen. De teekens zijn huiveringwekkend maar doeltreffend Te Amsterdam werd den Amerikaansche Hoteliers in „Krasnapolsky" een feestavond aangeboden, waar o.a. een Markerbruiloft en een Volendammer Marktplein als actractie waren geënsceneerd. Zelfs Edam's Burgemeester had zich voor deze gelegenheid in orgineel Volen dammer costuum gestoken en ziet men op onze foto de heer Kolfschoten als Volendammer. Rijwielhandel „Kretta Angin" LANQF S1NOE1.STR. N 171 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3