3e Blad. Wegeling's Ilieumsblad J. K. KODDE Bloedkoralen Schoonmaaktijd. Kleeding naar Maat is en blijft goed «I. üs^ltthui Concertgebouw - Vlissingen H.H. LANDBOUWERS J. Bulthuis, Wafstr. 17 tfytxeri ioJn-CxpeiivX. van Vrijdag 23 April 1926 BURGERLIJKE STAND Onze bekende soorten Verkoopen wij voort Oe prijs van vijf snoer Lijkt de vrouw van lederen (boer OPENBARE VERKOOPING E. EVERTSE Griep E. EVERTSE No. 16 TOREN IViAIZENA Bij Pi UL l. SLUIJS Go. Geneeskrachtige Huidzeep 9.S3.0. VERL0VINGS- - RINGEN - Zijn aardige dingen Die een ieder graag (draagt En waar RICHTER de gunst voorvraagt Prachtsorteering Behangselpapieren Dit moet U lezen Magazijn „DeKleineWinst" De6°0PANDBRIEVEN zijn aflosbaar gesteld. Insulaire Hypotheekbank Magazijn „Antwerpen" C. DE PLAA ZOON Firma J.A. PIETERS hbLq!eacmtb publiek VLISSINGEN van 15—21 April 1926. Ondertrouwd: C. Glerum 25 j. en P. A. Gombert23j. P. Sloover 33 j. en C. Zeijlemaker 27 j. D. de Smit 19 j. en C. J. Marchand 19 j. H. Baart 22 j. en E. Filius 19 j. J. C. Eiff 26 j. en A. M. Sanderse 26 j. GetrouwdR. Danel 30 j. en M. L. A. Hemelaar 21 j. M. C. Steketee 25 j. en J. van Dijk, 24 j. Th. Peu- chen 27 j. en N. C. Schenk 26 j. J. Poppe 22 j. en G. de Ridder 19 j. BevallenA. J. Barten geb. Sn.allegange z. D. den Outer geb. Malipaard z. C. M. Steevens geb. v. Hei voort d. C. v. Belzen geb. Marijs z. M. v. Luijk geb. de Rijk z A. F. Bulthuis geb. Lorier z. S. van Hattem geb. v. Eek d. C. J. Poppe geb. de Bree d. L. de Rijder geb. Sinke d. S. Schroevers geb. Höllebrandse z. D. A. G. Knoojl geb. Snoek d. Overleden: J. F. D'Hondt wedr. van E. Sluijts 48j Middelburg, van 15—22 April 1925. OndertrouwdJ. A. Montaan 24 j. en S. H. A. Heke laar 23 j. C. A. Kamermans, 26 j. en J. de Rijke 22 i. J. A. Vis, 23 j. en P. de Lange, 27 j. D. G. C. Verniel, 33 j. en C. P. de Swart. 26 j. A.J. Zutphen, 32 j. en M. Floresse, 27 j. GetrouwdJ. P. Adam, 29 j. en W. Steijn, 27 j. E. Reijnoudt, 31 j. en C. E. Filius, 23 j. C. Kole 45 j. en Th, C. Kögeler, 43 J. J. S. Hol, 27 J. en P. A. van Dijk, 23 j. BevallenE. L. Adriaanse-Bergansias, z. W. J. Leen houts-Verhulst, z. C. Vrees wij k-Maartense, d. P. Barentsen-Dckker, d. E. P. Stam-Pagter, d. Overleden C. Brouwer 4) j. gehuwd met J. Poot I. A. P.Buijs 83 j. gehuwd met L M. Janssen. W. Scheerméijer 84 j. weduwe J W. Steijn. P. J. Barends 22 j. ongeh. zoon M. J. Marijs 64 j ongeh. dochter M. A. Dijke 27 j. gehuwd met j. Leijnse. D A M H U B R 1 eIg advertentiMn 1 UT 1*2» C 46?^ v,or Vloohtwork, Puitc'raad, BERICHT I. RICHTER Bereide Glansverven, Droge Vervan, Vernissen, Lakken, Kwasten Enz. evenals Lysol, Creoline en alle bekende Veegeneesmiddelen. Te Koop of interuilen: KERKH0VE, v.h. S. DE VOS, van Wie gestelei is op een degelijk Costuum en toch goedkoop is Wal straat 17 - Vlissingen KIEVIT, Spanjaardstraat 68, Middelburg jiS QnAak jg|r ^EREN- EN PAMESKLEEDWG, Concertgebouw Emmastraat Vlissingen Colbertcostumes, Heeren- en Damesregen- jassen, Damescostumes en Mantels, Pan talons, Kinderpakjes, Jekkers, Manchester Jassen en Pantalons, Grijze Jasjes en Pan talons, Blauwkeper Jassen en Pantalons, Partij Petten, Vitrage voorgawonson Glas gordijnen, Ér.z. Enz. Een abonnement op dit blad kost slechts 40 oent per 3 maanden Franco per post 65 oent BRANDSTOFFEN der Serióén VV en WW Voor de houders is eene circulaire verkrijgbaar, waar van op verzoek gaarne een ex. wordt toegezonden. 1ste kw. BRANDSTOFFEN AANKOMENDE NECHT JI__^_J;1esaa£_jTiari_jAari__^1_A^E:/V\_^rodarte^68j (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. Qoedbloed Jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No, 130 (40e wedstrijd Probleem) Auteur W. P. LENTS, Roosendaal. 1 2 3 4 5 Zwart 10 schijven op: 12/15, 18, 20, 22, 27, 31, 36. Wit 10 schijven op: 26, 29, 34, 35, 38, 39, 42, 44, 47, 48. Wit speelt en wint. Oplossing in te zenden binnen 10 dagen. Oplossing Probleem No. 128. 8e wedstrijd Probleem. Zwart: 2, 4, 9, 10, 17, 19, 22, 28, 36. Wit26, 34, 35, 37, 38, 40/43. Wit Zwart Ooede oplossingen ontvangen 3833 36X49 de Beste. van: J. Lipjes, G. C. de Vries '26—21 28x30 en J. de Bruijne te Vlissingen 35X13 49X8 J. Qoedbloed, Berg. op Zoom 21X5 en wint'. P. Meijers, SouburgJ. Daane, Zoutelande. Kampioenschap Zeeland, de verdere uitslag is als volgtL. Goed- bloed Jr. 02 C. M. v. PoeljeW. Boogaard 2—0 J. Strooband; Jac. van Zweeden 1—1 A. CorstanjeJ. Strooband 1 1 A. Cor stanje^ W. boogaard, 2 0 Jac. v. ZweedenA. Corstanje 2—1 L. Goedbloed Jr.Jac. v. Zweeden 0—2 C. M. v. Poelje. Hiermede is het einde gekomen voor het spelen om het Kampioenschap. Dat deze wedstrijd door elke damliefhebber met belangsteling is gevolgd blijkt wel uit het geringe verschil der eerst aankomende. De totale utslag is aldus: gesp. gew. gel. verl. p.ten gem. C. M. v. Poelje, Vlissingen \Yr Rnn <*ard, M:ridelburg Strooband, Middelburg L. Qoedbloed Jr., Vlissingen A. Corstanje, uoes Jac. v. Zweeden 5 5 5 5 5 5 3 2 2 1 2 3 2 2 4 1 8 1.60 (Kampioen) 7 1.40 6 1.20 4 0.80 0.80 0.20 1 Zooals uit bovenstaande blijkt werd door Dhr. C. M. v Poelje, Lid der Vlissingsche Damvereeni nu, D. I. D. besla op den Kampioens titel waaraan verbonden is een verguld zilveren medaille met Diploma. Daar dit de eerste is maal is waar. oor een dergelijke wedstrijd wordt gespeeld is dit voor D ir. v. Poelje een goed succes, waar wij als damliefhebbers hem van harte mee gelukwenscl er. De Problemist. hw bat Wonddraad - Harmonicagaas, =r Draadnagel», Draadkrammen, Landbouwhouweeien, Leeuwen- spaden, Melkbussen, Meik- zeeften, Heggen- en Snoeischa- ren, Harken, Enz. Enz. Enz. Alles tegen zeerconcurreerende prijzen. AANBEVELEND MBDüLLDUaG Bij Griep en Influenza werken „Mijnhardt's Sanapirintabletten" mede tot een spoedig herstel Lange Eurg C 111 Middelburg Het beste voedsel voor jong en oud. Verkrijgbaar bij de meeste Winkeliers. Bewaar de torens 11 Voor En gros verkrijgb. bij A. A. M. G00TE Hobeinstraat Vlissingen DROGISTERIJ „DE STER" VLASM1RKT K157 MIDDELBURG vindt U als ieder jaar de prima bekende In de bekende Schoonmaak-arti- kelen ruim gesorteerd. De steeds grooter omzet garan deert U de kwaliteit en prijzen. Beleefd aanbevelend En Gros En Detail De beroemde D.D.D. zeep heeft een verzaohtende werk ing in alle gevallen van huid ziekten. Deze zeep, tegelijk gebruikt met de D.D.D. oplos sing, geeft verlichting aan lijders van exzeem, ringworm, zeere plekken, jeukende uit slag of eenige andere vorm van huidziekte. D.D.D. zeep per stuk d f. 1. D.D.D. oplossing in fl. van f. 0.76 en f. B.rO bit °Ue apoth. en drog. mooi eiken Buffet (hand werk), massief eiken Schrijf tafel met opstand, noten 1 gesch. Kabinet, nieuwe en en gebruikte gesch. Linnen kasten, 2 mahonie halve Kastjes, 2-persoons gesch. Ledikant, eiken Uittrek-en andere Tafels, 6 Stoelen en een Fauteuil, zeer geschikt voor café of tuin, Spikkel- matstoelen, Stoelen niet leer, 'groote en kleine Spie gels, waschtafels, Nacht kastjes, enz. enz. In het Magazijn van nieuwe en gebruikte Meubelen. Meubelmaker VHss. straat - Middelburg N. B. Inkoopen van alleen zindelijke Meubelen. Burg C111 Middelburg Behanglinnen, Spijkertjes, Grondpapieren en 50 soorten Olaspapier PLAKMEEL1I Alles aan sterk concurreerende prijzen "'■B vhq rmnaflek, Jicht, trpfe» «piet* en zenuw pijnen, worden snel en afdoende genezen door gebruik van RICHTER'S ANKER PAIN-EXPEUER Het wereldberoemde geneesmiddel, dat aan miDioenen over de geheéle wereld zijn .geneeskracht gedurende de 50 Jaren van tijn bestaan heeft bewezen, ral iedereen hèlpen die lijdt aan pijnen in spleten en gewrichten. Hells een pijnstillend middel als geen anderen als gij pijn hebt aarzel» dan niet gebruik te maken van djo wonderbare geneeskracht. Alleen echt mei nation alen baad Prijst f 0.95. - 1.40. Bij alle Apotheken en Drogisten. i,- 1 .c ;i.t '■<- i uitsluitend door 1ste klasse kleermakers van PRIMA STOFFEN vervaardigd, in het De reusachtig groote voorraad bestaat uit Alle Goederen worden verkocht, tegen door Taxa teurs gestelde prijzen, dat is voor één derde der werkelijke waarde, een ieder die zich dus goed en daarbij buitengewoon goedkoop wil kleeden, gaat even zien in het Dinsdag 27 April van 12-9 uur, Woensdag 28, Donderdag 29, Vrijdag 30 April van 99 uur en Zaterdag 1 Mei van 95 uur. Dagelijks gesloten van 23 uur De Directie, J. GERRITZEN. ':;i: 'MÜir Y; 'f. i -V Koestraat 296-297, Middelburg levert steeds uit de ruime voor raad alle soorten zooalsAnthraciet, Ruhrkolen, Eierkolen, Nootjeskolen, Bruin kolen, Bakkersovenkolen, Bakkers steenkoolbriketten,Hout,Turf, enz. Benevens aan mijn bestelhuizen worden ook orders aangenomen woonhuis Wagenaarstraat D 82 Zierikzee, 15 April 1926. en Influenza kan men het beste bestrijden door Sanapirin - Tabletten (Mijnhardt) Bij Apoth. en Drogisten Buisje 75 cent Breestraat 0 144-145, M.ddeiburg levert uit groote voorraad steeds zooalsAnthraciet, Ruhrkolen, E.erkolen, Bruinkolen, Hout, Turf, enz., enz. Aan hetzelfde adres kan binnen kort een geplaatst worden, lichts;^trouw heid vere.sci te Electro Timmerfabriek Middelburg Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden, Tuinbanken vanaf flO.- Prima Gr. hout Modelblad op aanvrage Vlasmarkt K 150 Middelburo LEVERT STEEDS PRIMA Roode Port Port per Literflesch fl. Witte Port a Port per Literflesch fl.— Bloedwijn p. flesch fl Samos p. flesch fl.— Rooce zoete Afrikaan, sohe Wijn p. flesch f 1 Bergerac p. fl. fl.20 Het beste en vertrouwdste adres voor Bier, Wijnen, Limona des en Gedistilleerd. van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijks! adres voor groote brikken om Walcheren en Zuld-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 9