Allerfijnste „DE ABDIJ" NIEUW ENGELAND J. J. COZIJN, Volkswarenhuis, VOGELS V)at x<2a<2 ALS HET VOORJAAR WORDT Voor soüede, degelijke en goedkoope Kleeding gaat men naar Magazijn Aanbevelend, J. OERRITZEN Hebt U een SAL0N-, WOON- uf SLAAP- - KAMER-AMEUBLEMENT llüüdig JOH. J. JULIANUS Leveren en Herstellen %iï™h\KrurnK:"™\ Huismoeders! d© Fijnste Kwali teit, daar moet u op letten l heeft dank zij de moderne bereiding nog steeds een grooten omzet in kwaliteit staat ze aan de spits van alle merfcsr. Ze vervangt Natuurboter volkomen en heeft ge garandeerd dezelfde voedingswaarde Vraagt ze Uwen winkelier en let op het merk „DE ABDIJ" op ieder pakje en U wilt nooit geen andere meer Prima Heeren Costumes. Dames Ellegoederen Heeren Hoeden en Petten, Dames Kousen Corsetten. Onoverwinlijk Vlissingsche Straat K 56. Langedelfft 147, Middelburg Voor soliede personen ook op gemakkelijke beialingsconditièn v VOGELZAAD DAMES! Eigen werk. Kom U eens even prijs vragen. Wij zijn zeer concurreerend. In Karpetten, Overgordijnen, enz. hebben wij ten prachtsorteering en niet te duur en altfld 't nieuwste. Ons adres is genoeg bekend Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, Lange Viele K 211-K 217, Middelburg Liefhebbers van 'n glas Port vinden in VLINDER PORT van OUD-(FL 1.20) met de garantie voor zuiverheid en herkomst zoovele superbe eigenschappen, dat ze deze goede Port zeker h. ista hoogere klasse zullen rangschikken. - Proef zs «mud Merk) Merliton P.A.Q. Port Vfiate Port Vlinder Samoa -*-• MaEa£i&3. Wijnen van Oud - Zuiver als Gzmd KOSTER TEERLINCK WFGFI ING's N1F.UWSRI.AD' VAN 23 APRIL 1926 voorzien de- vogels zich van andere veeren en ook de menschen verlangen dan andere kleeren. Derhalve is het thans wel de moeite waard onze collectie eens door te zien. Geen geldzorgen meer. Maakt gebruik van deze koopjes. Door de lage frankenkoers leveron wij aan onderstaande prijzen. Wij maken het publiek er op attent, dat wij geen Costuums verkoopen in de prijzen van f 6,50, f 8.50, i 10.—, f 12.50, f 15.—, daar wij dan voor de kwaliteit niet kunnen instaan. Waarde f 30.— 35.— 40.— 45.— 50.— 55.— 60.— 65.— 70.—. Voor f 16.- 18.- 20.- 22.50 25.— 27.50 30. 32.50 35.—. Werkmans Goederen. Blauw Keper Jassen, Broeken, Kielen Manchester Jassen, Jekkers en Broeken; Slagers- en Kruïdeniersjassen, Koks- en Bakkersbuizen, Operatie- en Laboratoriumjassen, Dames- en Heeren Stofjassen, Simson Jassen en Broeken met 2 jaar garantie. Onze collectie LINGERIE voor het Zomerseizoen hebben wij ontvangen en voor prijzen waarvan U versteld zult staan. Dames Hemden 55 ct., 69 ct., 89 ct., 95 ct.. 125ct., prima linnen. Pantalons 55 ct., 69 ct., 89 ct., 95 ct., 125 ct., .Combinations f0.95, f 1.10, f 1.25, f2.—en f2.25. Directoir Pantalons 26 ct., 30 ct., 34 ct, 39 ct., 45 cent. VLOERKLEEDEN EN KARPETTEN BIJNA VOOR NIETS. Schoenwerk. Werkschoenen prima, met garantie, per paar f 5.50. Dames Pantoffels, leeren zolen en hakken, per paar f 1,25. Kinderschoentjes 65 cent per paar. Pracht Box Heeren Schoenen f 5.50, f 5.75 per paar. Dames Eén-band Schoen per paar f 2.85. Trype Dames Pantoffels f 1.75 per paar. worden voor alle prijzen opgeruimd. SportflaneI*25 cent per el. Linnen Beddebont van 85 voor 45 cent. Japonstof 24 cent, 30 cent en 45 cent per el. Sokken. Bretels, Sokhouders, Dassen, Boorden en Zelf- binders. Pracht Kleedhemden in 65 soorten worden voor een spotprijs van de hand gedaan. in 85 soorten 16 cent, 22 ct., 28 ct, 35 ct., 49 ct, 75 ct Garantie-Kousen van f 3.65 p. paar, bij ons voor f 1.49 p. paar Groote sorteering uit voorraad leverbaar, zooals gewone modellen, Veterlooze Corsetten, Elastieke Positie-Corsetten, Corsetten met elastieken binnenband. Wij leveren Corsetten voor zware figuren. zijn wij in Parftimeriën, Kammen, Portemonnaies, Dames- tasschen, Portefeuilles en alle Fijne Lederwaren. LET WEL OP HET ADRES; Alle veranderingen aan de Confectie geschieden gratis van diverse pluimage, voedert men het 'beste met van Let voord op juisten naam en verpakking 1 Vraagt h t Uw Winkelier u OUD waarborgt zuiverheid en edele afkomst en 't mag niet mankeeren of geschonden zijn, als ge WIJNEN van OUD koopt. AMSmaüAtl ROTTBHDAM DBwlSua KVW00PMAN5' MLafA BRlEKEh- LELEU W A CDF 'f olijk werk Billijken prijs kLEINE HEERENSTRAAT 153-169 - MIDDE: B' RG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8