OLYMPIA Ideal Naaimachines zijn onovertrefbaar HEBT «I ÉÉN VAN DUE DEEPEN NOC NIET GEPROEFD een lekkernyjfc Vermaak! BURGERS E.N.R RIJWIELEN Ülympia kwailiieit Vooraan DOET NET PAN WEGELING's NIEUWSRLAD VAN 23 APRIL !9.'6 'OLYMW OLYMPIA CIGARETTES slaan gewel dig in; ze zijn ook werkelijk iets bijzon ders. Dat komt omdat de fijnste tabakken, die voor deze prijzen in aanmerking komen, erin zijn verwerkt De kennismaking met het eerste nummer van de Sportillustratie „Vooraan" is een groot succes geworden. Zulk n Sportil lustratie is nog nooit in Holland verschenen. Het ideaal van den sigarettenrooker is nu bereikt. Ge rookt nu de fijnste sigaret voor den laagsten prijs en hebt elke week *n Sportillustratfe GRATIS. Denkt eraan de 2 punten uiterlijk Maan dag a.s. in te leveren voor het nummer ran 3 Mei furksche Melange: [kracht! <^T\TANDPASTA Tfc. I ^en cjreep uit onxe cade&uli jsl Hl Em*ille Keukengerei Porceleinen serviezen Diverse Meubelen Groote keute KioKolelIen Allerlei Aardewerk Vraaq Uw winkelier ma omLe cadeau lijdt. H9 Een abonnement op dit blad kost aleohts 40 oent per 3 maanden Franoo per post 55 oent Gebruikt .by Ciom&eun> het meest doelmatige en succesvoile middel ^^Hadensal houdt uw mond gezond ClC*R>'. i ftaiu TUimmxfi Vc&iaan OLYMPIA Specials l1/» et*. SKak OLYMPIA Fine. IV, ct». Oft* ONQMIE 7leer danv% - ook Uw gtioad- heid words door WRIGLEY'S Pe- permunc Kauw- j ft bonbons bevorderd* WRIGLEY'S P.K. komt op plaatoen die de tandborstel niet 2ND' reikt, verwijdert de ilcb daar bevindende spijsreatcs ca voorkomt zoodoende laad' bederf. WRIGLEY'S .Na eiken waal- tijd" bevordert de speeksel afscheiding en daardoor weer de apljsverteriag. HjA~9 Hinderen beseffen bet groote nut ran tanden poeteen niet. Alleen Aioeder »org en een friaacbe tand pasta kan bij ben bet tanden poeteen tot een raete gewoonte maken. OLYMPIA No. 1 10 A 12!/j eta OLYMPIA Na 2 10 20 cl» tepermunt-Kauwboribonft ZOMER verdwijnen spoedig dooreen pot e tanden uitste. rmt «e tegen kwalen ei mond fnsck en gezon< Overal rerkrijgbear b. h. Militair Hospitaal Middelburg Telefoon-Int. 483 Dag en nacht Levering van Alle merken Rijwielen, Motoren, Automobielen Sportartikelen Enz. Onderdeelen en Benocdigdheden De best ingerichte Repa ra iie-'n richting Stalling - Banden Benzine, Olie, enz. AGENT: NDP. CUeJeri Uw lippcnimmV? cchlendmr en opfohvoer Jan heeft U Jutie!genot! Ook-goed koopere soorten. MOTOR -RIJWIELEN ALLE MERKEN GILLET, lyPORTEUR.EYSINK Vraag prijs en demonstratie en gemakkei. betalin svoorwaarden. Gebruikte Motoren te koop Duo Zittingen de beste f 12. com pl eet. Verhuren Luxe-, Taxi- en Vracht-Auto's. Chauffeursschool. Prijzen beneden alle concurrentie. wsfctig gedeponeerd Voor Vllasingsn verkrijgbaar bij H.H. Apotheken en Drogisten A. i. v. Ockenburg, KI. Markt 54 S. J. Engering, Nieuwstraat 79A. C. Beniest, Lepelstraat;J. Roelse, Scheldestraat 25, Te Middelburg bij HH. Drogisten N.V. v.h. C. A. Schulte en Co., Lango Delft; Firma Damen, Kort# hoordstraat; Firma Kuijlen, Sa- geerstraat Klem en groot is dan zeker mm sas, Want zulke groot* veren is toch km.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4