I r f I, 4 "-J&l t I SIGAREN X 3 FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 23 April 1926 H Onze speciale artikelen zfjn thans Koopt een Gazelle of Kaiser Naaimachine Apt C.W. A. v. d. VEN ST0MPK0PPEN HEERENBAAI J, VAN HOLTHUIJSEN [li 'T, m'n - -mm - -w*'.»-i x A -k><"" Donderdag 15 April is op het terrein aan de Croeselaan te Utrecht de eerste steen gelegd van het daar te stichten nieuwe Pharmaco- logisch Laboratorium van Prof. Magnus. Palmen, bloemen en tal van vlaggen w.o. ook de Amerikaansche, gaven aan de plaats een feeste lijk aanzien. Een foto van prof. Magnus, terwijl hij de steen metselt Vraagt voor plaatsen van Advertentiën op deze pagina onze speciale prijzen. Is beslist de mooiste reclame ADMINISTRATIE „WEQELINQ's NIEUWSBLAD" TUINDERSRUITEN m*t RAMEN KOUOWATERVERF..FRESCOLITHE" PARIJSGROEN voor d«n landbouw N. V. MIDDEUKURGSGHE VERFHANDEL W. L. HEUBOER A Co. Rijwielhandel „Kretta Angin" LANQE SINOELSTR. N 171 MIDDELBURG Een foto van W F. Snelden, de voortvluchtige vermoedelijke da der van den moord op de Noor- dermarkt te Amsterdam, en die door de politie gezocht wordt De nachtmerrie van een- witkiel. ,.The Humorist". WIJ BIEDEN U AAN 120 et. de 50 stuks f 4.-- p. kist v. 100 st. 30 cent p. Half pond W Bewaar uw stem pels, want ze hebben WAARDE NAAST HOSPITAAL I •■\-s. .v. ,.,v. >r^! 'ipp. i De Voetbalwedstrijd DuitschlandNederland, welke door.Duitschland ge- wonnen werd met 42. Tengevolge van het teveel verkoopen van tribune- £jp aatsen en de slechte organisatie verbrak het publiek op een gegeven ^moment de afzettingen en stroomde het speelveld op. Bereden politie moest er aan te pas komen om de orde eenigszins te herstellen. WN. Overzichtsfoto tijdens de wedstrijd te Düsseldorf X. ■- f f wwswt rJ£3h' "t'-N V- - sw C v„- v X 'T^ x>: -'« --'"wn" 1 Trr^'.••- ;r=ss>r- n Lr r w ji Te Den Haag werd Zondag op het H. V. V.-terrein de Rugby wedstrijd tusschen de Delftsche studenten en de Antwerp Britsh Sportclub gehouden, welke door jZ. Ex. Minister Kan op de tribune werd gadegeslagen. ■i> .WWKii Sedert eenige maanden is de Openluchtschool in het Vondelpark bij de Frederikstraat te Amsterdam in gebruik. In deze school worden kinderen onderwezen, die uit hoofde van hun minder goede gezond heidstoestand het verblijf in de gewone schoollokalen niet kunnen verdragen. Een kijkje op de voorplaats van de Openluchtschool waar c.a. 150 kinderen liggen te slapen, waarbij twee zusters de wacht hebben. :1e van heliotroop kleurige po- pellne. Het rokje geplooidkraagje, plas tron en manchetjes van beige zijde. Toilet van lavendelkleurige crêpe en zijde met aan den hals en ceintuur eenlg goud borduursel. Costuumpje van effen oud ro»e «toclrinette met groot schouderatuk en geplooide rok van jaspé in dezelfde tlni Donkerrood zijde kwasten. M'SURfi f

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3