hArcl Degelijkheid bovenal! MODERNE CONFECTIE EN HOEDEN H. H. VEEHOUDERS Meisjes Gevraagd fa. VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" BORSTELWERK Gestadig groeit Kippenvoer - VVeek W Deze week ontvangen p i KOMT, ZIET EN 0VERTU GT U I BEKENDMAKING W. A. GRAAFMANS MANTELMAGAZIJN „DE DUIF" Adverteerders ten goede komen, „ASDA" ASDALINE" Tot Woensdag a.s. alleen in Vlissingcn Elke kooper van 9 pond ontvangt 10 ,iond Elke kooper var 45 >ond ontvangt 50 pond Elke kooper va 95) pond ontvangt I00 pond Elke kooper va 450 pond ontvangt 500 pond toch de 10% Korting Een leuke sorteering in M BABY-JURKJES, KAPJES, SCHORTJES, W SCHOENTJES, KOUSJES, BORSTROKJES, enz. jf M WAGENVACHTEN, SATIJNEN A u/ni i ru ru DEKENTJES, WOLLEN EN MOLTON DEKENTJES jg voor bespottelijk lage prijzen ff* OE STER ST< jacobstraat 8 Het KOENA-merk opdefleschgeeft u de voilegarantie der kwaliteit Is U reeds afnemer? Zoo niett neemt dan nog heden proef Vlissingsche Melk-lnrichting J. A. VISSER Wij geven wel zichtzendingen en wel KLOKJES Cadeau en bovendien zijn wij toch nog voordeeligerl Overtuigt U Heeren-Costuums vanaf f 5,75, f 6,75, f 7,45, f 9.45, f 11.50, f 12.50 PRIMA BLAUW f 16.50, f22.50, enz. KINDERPAKJES de nieuwste dessins f 2.25, f 2.95, f 4.25, enz. OVERHEMDEN vanaf f 1.45 DASSEN en STRIKJES vanaf 6 cent Noordstraat C 24 - Middelburg Fluweelzachte Zeemen Alle Schoonmaakartikelen KWASTEN enPENSEELEN VLOERVERNIS BEHANGSELPAPIEREN DEURPLATEN A. BENIEST Heeren-& Kinderkleeding heeft groote nieuwe zendingen in ONTVANGEN Uw Huid PÜROL VAM EEN ZINDELIJK hffiED BIJ )(HGDÜQAW1DE DEDEN 1} HET REUKLOOS HANDWAT ER Laboratorium „Asda" ■kVZAHUB Voor Engros H. ANGERMAN, Bellamypark 37 VLISSINGEN Vraagt uwen Drogist en Coiffeur K. J. LAGACE VLISSINGEN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken prijs. WT N.V. M«J „SANITAS" TE VLISSINGEN ST. JACOBSTRAAT 1 Het goedkoopste en betrouwbaarste adres voor Gummiwaren en Patentgeneesmiddelen. Spetontabletten het beste bescher mingsmiddel. Uriepillen genezen Bedwateren radicaal. Haar- verfkammen in alle kleuren. Buikbanden, Breukbanden en Elas- tieke Kousen in alle maten. Prijsopgaaf en inlichtingen geheel gratis. vanaf 14 jaar om als naaister te worden opgeleid Zich persoonlijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek,Molenwater M 255-56 M'burg Kippenvoer Eierm»*»! - Kuiken voer - Duivenvoer W'GFllNG's NIEUWSBLAD VAN 23 APRIL 10 '6 v j MAGAZIJN v Jf VLISSINGEN 11 P^IU HVO11 11 11 M^JI 11MVU11 11HVMI enz. enz. REISGELD WORDT VERGOED. Vraagt zichtzendingen naar Vlissingen SPONZEN Sterke DWEILEN SCHILDERIJGLAS VERNISSEN 's avonds smeren, 's morgens er over loopen enz. enz. Drogist naast Jamin Vlissingen Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Voor solied werk wordt ingestaan Beleefd aanbevelend, PAARDENSTRAAT 21 VLISSINGEN All Grootvader vóór 50 Jaar eeu nieuw pak kocht» was zijn voornaamste eisch, dat het degelijk moest zijn van stof èn bewerking vooral. En toch was Grootvader een zuinig man, die de dubbeltjes sparen konl Wat sinds Grootvaders tijd ook moge veranderd zijn, de voornaamste eisch is nog ten huldigen daget Degelijkheid bovenal! Werkelijk zuinige menschen eischen daarom Kleeding met Waarborg. Waarborg voor goede coupe, sterke stof en solide bewerking. Spaart de dubbeltjes zooals Grootvader Jfik deed door Kreymborg's kleeding I te^koopen, die beter is van coupe en bewerking en daardoor langer meegaat. m MIDDELBURG mum wordt mooier en ook blanker door Doos 30 c onze* lezerskring. Dit kan niet anders dan den het eertigste met succeswerkende bevruchtingsmiddel voor koeien, als zoodanig algemeen ERKEND, zoomede Je ware Uierzalf. Prijs per doos f 0.40, bij 12 stuks f 0.35 p. doos Overal verkrijgbaar. Voor engros bij Firma F. H. J. DAMEN, Korte' Noordstraat E 19, Middelburg Fabriek vaii Veeartsenijmiddelen, met medewerking van den heer J. M. Fillekes, rustend Rijksveearts. Hoofdkantoor LEEUWARDEN (Holland). Filiaal: KOPENHAGEN (Denemarken). 50

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 10