„De Drie Spuiten" MAIiOL HEER EN-RIJWIELEN Dames-Rijwielen in dito uitvoering Zeelandia-Zeeppoeder Behangselpapierhandel GOEDKOOP- DUURKOOP NIEUW ENGELAND L. P. OLIÜSLAGER 10 CENT PER ROL Elegante Dames-, Jonge Dames- en Kinder-Confectie Kleeding naar Maat ANNAM.DRONKERS IIIEfWID BE MBOTMTGEHET HSfOWiUW KJT1D BöWDELT MET tWH WATmALj QEMAAR ft HWL K.ODPT Firma J. A. PIETERS G. DE PLAA ZOON „SA NET AS" mr MODEL POPULAIR H met Vrijwiel, gesloten Kettingkast en Transvalia- banden slechts HUISMOEDERS LET OP WAT U KOOPT Voor soliede, degelijke en goedkoope Kleeding gaat men naar Magazijn Aanbevelend, J. GERRITZEN Behangllnnen Spijkers, Deurzink, PI akmeei, Karton papier Leveren en Herstellen WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 16 APRIL 1926 Magazijn 1ste klas Huls voor Lingeries, Corsetten, Zak- doekan, Kousen, Wollen en Katoenen Stoffen H. ANQERMAN, Verkrijgbaar bi] onze bekende Agenten te: AagtekerkeP. Faassen Biggekerke: H. Brasser Brigdamme: Gebr. Hillebrand Domburg J. Passenier GapingeP. de Bue Koudekerke: J. L. v. d. Velde Meliskerke A. Spruit Middelburg C. L. Jongepier N. St.-Joosland J. Joosse OostkapeJIeS. Wisse Serooskerke: P. Willeboordse Souburg en Ritthem A. Meijer, Oost-Souburg VSissingen W. v. d. Berg VrouwepolderJ. Geerse Westkapelle: Gebr.Westerbeke ZoutelandeP. Leijnse Nu In schoonmaaktijd moet U eens gebruiken. Ze kost per pakje 10 cent en heeft •en vetgehalte van 36-40 pet. Het hoogste vetgehalte Goedkoopere merken worden U aangeboden Maar pas opHet vetgehalte van die merken is veel lager dan van Zeelandia Zeeppoeder en is soms benéden de 30 pCt. mr DUS HUISMOEDERS LET OFIII Niet die lage prijs maar die goede kwaliteit moet U op ietten Vraagt Uwen winkelier dus Zeelandia-Zeeppoeder met het vaste vetgehalte van 36-40 pCt f-'-l; Blauw.. 50 ct.\ Rood..... 40 caI^/' Crroen... 35 ct\ 2 Oeel30rfJ"°nd Langedelft 147, Middelburg Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën AANBEVELEND, Kanaalstraat I HC Zie Etalage KOSTER TEERLINCK Korte Delft Q 4-5 Middelburg Aanbevelend, aeuKux» Voor Engros Bellamypark 37 V LISSINGEN Vraagt uwen Drogist en Coiffeur HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden m Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijkst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Bcveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Vlasmarkt K 150 Miodelburo LEVERT STEEDS PRIMA Roode Port i Port per Literflesoh fl.— Witte Pert Port per Llterflesch fl.— Bloedwijn p. flesch fl Samos p. flesch fl.— Roode zoete Afrikaan- sche Wijn p. flesch fl Bergerao p. fl. f1.20 Het beste en vertrouwdste adres voor Bier, Wijnen, Limona des en Gedistilleerd. Electro Timmerfabriek Middelburg Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden, Tuinbanken vanaf f10.» Prima Or. hout Modeibiad op aanvrage SsgserstraatH88 Middelburg Irriqatoren, Spuiten voor aile doeleinden, Qummiwaren voor Dames en Heeren, Pa tent Geneesmiddelen, Breuk en Buikbanden, Elastiek» Kousen. Beleefd aanbevelend C. A. KUIJLER TRANSVALIA Lange Viele Bellamypark v i.k i f V NV Douwt Egbcqtó Tabakófabailkui jouqe - utbecht a917s3 RUIME KEUZE VANAF voor Zolderbekleedlng Enz. Enz. O. St W.-Souburg Colbert Costumes in de nieuwste dess ns Radiostoffen vanaf f 12.50 Jongeheeren Costumes vanaf f 3.50 Matrozenpakjes IJzersterke Heerénsokken Sportkousen Overhemden f 4.75 f 0.25 f 0.85 f 2.25 Grootti sorteering Hoeden, Petten, Baretten, Bretels, Zelfbinders, Dassen, Strikjes, enz. Degelijk werk Billijken prijs KLEINE HEERENSTRAAT 163-169 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8